Timo Kinnunen
Särkiniementie 16 A 41
70700 Kuopio
Finland

Klikkaa tästä palataksesi takaisin Timon Serverimaailma etusivulle - Click here to return back to the front page of Timos' Serverimaailma homesite

Klikkaa tästä palataksesi takaisin sivulle Tietoo - Click this link to Return back to the page of Information

Klikkaa tästä palataksesi takaisin Timon suomenkielisten DOS -ja OS/2 -oppaiden valintasivulle - Click this link to Return back to The Page of Timo's Finnish DOS and OS/2 manuals

Hide and Seek v 4.0 opas

Hide and Seek v 4.0 -ohjelmien tapaisia sovelluksia käytetään kun halutaan upottaa viestejä General Image Format -tiedostoihin. On olemassa myös ohjelmia, joilla voidaan upottaa viestejä myös .JPG -tiedostoihin – joskin se on hankalampaa koska ne on pakattu tiiviimmin. Näiden tällaisten tiedostojen lähettely saattaa herättää ärtymystä eräiden maiden viranomaisissa, jotka haluavat sensuroida kansalaistensa tekemisiä ja ajatuksia. Hide And Seek -ohjelmalla pystyy upottamaan kuvatiedostoon myös ZIP -tiedoston, mutta olipa upotettava tiedosto, tai tekstiviesti mitä muotoa tahansa, niin sen pituus ei saisi ylittää 19 kilotavua, koska jokainen merkki vaatii 8 pikseliä, jotta se voitaisiin kätkeä, ja VGA -katselumuodossa on vain 320X480 pikseliä maksimissaan, ja suurin mahdollinen upotettavan tiedoston koko saadaan kun tämä 320X480 jaetaan kahdeksalla - eli 19200. Tästä voikin päätelä, että kun käytettävissä on SVGA -tila, voidaan sille sovitettuihin kuvatiedostoihin upottaa enemmän informaatiota. Hide and Seek v 4.0 ohjelma toimii niin, että se käyttää jokaisen pikselin vähiten merkityksellistä bittiä (Least Significant Bit) merkkien enkoodauksessa, ja 8 pikseliä kätkettävää merkkiä kohden. Se käyttää myös upotettavan datan sirottelumenetelmää, jotta data ei sijaitsisi vain yhdessä kohdin kuvatiedostoa, ja tästä seuraa kuvanlaadun huononemista erityisesti suurempien kuvatiedostojen kohdalla - mutta pienemmissä eroa ei juurikaan huomaa. Mitä pienemmän alan kuvatiedostot vievät niitä katseltaessa näytössä, sitä parempi. Harmaasävytetyt kuvat onnistuvat parhaiten. Sirottelumenetelmä myös "lukitsee" datan, ja ilman sitä kuka tahansa voisi käsitellä SEEK -ohjelmaa niin, että sillä voitaisiin helposti poimia kuvatiedostoihin upotettu data. Koska data on sirotettu lähes satunnaisesti, ja header on salakirjoitettu, ei löydy mitään mikä kertoisi mitä "lukitussa" tiedostossa on - eli kun on käytetty [key] - koodia. Olisi suorastaan valtava urakka syöttää kaiki mahdolliset upotetun tiedoston nimet, jotta upotettu informaatio saataisiin purettua. Eihän se mahdotonta ole, koska upotetut tiedostonimet ovat 8+3 -nimeämisaliaksen mukaisia, ja koska kyseessä on DOS -järjestelmän sovellus, on osa merkeistä kielletty tiedostonimissä. Raaka laskentavoima avaisi varmasti tien kätkettyn tietoon, mutta menisihän siihen aikaa. Hide and Seek v 4.0 -sovellus edellyttää, että käsiteltävissä tiedostoissa on 256 -väriä, ja toimii varmasti parhaiten jos tiedostot sisältävät mustavalkokuvan, jossa piilottamisen vaikutus näkyy vain lievänä kohinan lisääntymisenä - ja mikäli alkuperäsikuvaa ei ole käytettävissä vertailuun, ei eroa juurikaan paljaalla silmällä huomaa. Kun kuvatiedostosta puretaan sen sisältämä viesti, käytetään komentomuotoa:

SEEK <giffile[.gif]> <outfile.ext> [key]

jossa [key] on ylimääräinen 8-merkin pituinen sana, joka "lukitsee" datan kuvatiedostoon, ja joka on salakirjoitettu IDEA -metodia käyttäen. Koska SEEK ei kykene purkamaan viesti älykkäästi ilman [key] -sanaa, käy datan purkaminen vaikeaksi - vaikka itse dataa ei salakirjoiteta. Jos taas halutaan piilottaa salakirjoitettua dataa, voidaan siihen käyttää erillistä IDEA -ohjelmaa. Tätä kautta saatu turvallisuus on hyvä, mutta ei täydellinen, koska mainittu 8 -merkin [key] -informaatio on sittenkin rajoitettu. Tietenkin uoptettava data voidaan varmistaa muutoin, kuten pakkaamalla se esimerkiksi ZIP -arkistoon, ja käyttämällä siinä salakirjoitusta, tai salasanaa, tai jos kyseessä on teksti. voidaan tiedosto tallentaa salasanalla suojatussa muodossa, ja ainakin erään WordPerfect -versiot kykenevät tällaisiin tallennuksiin. IDEA -ohjelma on suojattu patentilla Euroopassa, ja sen patenttinumero on PCT/CH91/00117. Mitään lisenssimaksuja ei ole tämän ohjelman ei-kaupallisessa käytössä, mutta koodia ei voi liittää osaksi jotakin toista kaupallista sovellusta. Hide and Seek v 4.0 - sovelluksen saat jakeluarkistossa HIDESEEK.ZIP. Kun HIDESEEK.ZIP -tiedosto puretaan, saadaan HIDE ja SEEK -ohjelmat, sekä dokumenttitiedosto, ja lähdekoodin sisältävä tiedosto - sekä pari Ardalan kuvaa. Dokumentista selviää, että kuvatiedostoista mustavalkokuva sisältää siihen upotetun ZIP -tiedoston, joka taas sisältää IDEA -salakirjoitusohjelman, ja sen lähdekoodin. Mukana on myös värikuva, joka taas sisältää erään tekstimuotoisen "viestin", joka on salakirjoitettu, mutta jonka voi avata mainitulla salakirjoitusohjelmalla - kunhan lukee dokumentista siihen ohjeen. En paljasta tässä tämän viestin sisältöä, koska sitä ei viestissä nimenomaisesti toivota, mutta voin kertoa, että varmaankin juuri Ardalalla on semmoiset - ja minulla taas ei (sattuneesta syystä) niitä ole. Tämä osoittaa kekseliäille henkilöille sen, että olen itsekin tämän salakirjoitetun tiedoston avannut, ja nähnyt myös sen sisällön.

Yksinkertainen käyttöesimerkki

Esimerkiksi tavallisen tekstiviestin upotus General Image Format -tiedostoon tehdään kirjoittamalla ensin pienehkö tekstitiedosto vaikkapa Edit -ohjelmalla - tai vastaavalla - ja tallentamalla se esimerkiksi tiedostonimelle VIESTI.TXT samaan hakemistoon HIDE ja SEEK -ohjelmien kanssa. Sitten haetaan haluttu GIF -tiedosto (esimerkiksi KUVA.GIF) samaan hakemistoon näiden kanssa, ja annetaan komento:

hide viesti.txt kuva.gif

jolloin saadaan tulostustiedostoksi OUTPUT.GIF, mutta komennon mukana voidaan tietenkin antaa myös tulostustiedostolle nimi, ja lukita viesti [key] -sanalla. Saman tiedoston viestin purkaminen tehdään antamalla esimerkiksi komento:

seek output.gif sanoma.txt

jolloin saadaan kuvatiedostossa ollut viesti ulos samanlaisena kuin se oli siinä tekstitiedostossa, josta se on kuvaan syötetty.