Timo Kinnunen
Särkiniementie 16 A 41
70700 Kuopio
Finland

Klikkaa tästä palataksesi takaisin Timon Serverimaailma etusivulle - Click here to return back to the front page of Timos' Serverimaailma homesite

Klikkaa tästä palataksesi takaisin Timon suomenkielisten DOS ja OS/2-oppaiden valintasivulle - Click this link to Return back to The Page of Timo's Finnish DOS and OS/2 manuals

Klikkaa tästä palataksesi takaisin sivulle Tietoo - Click this link to Return back to the page of Information

OS/2 postiohjelma PMMail Build 1.91

Johdanto

OS/2 Warp 3.0 järjestelmän Bonus Pak -pakettiin sisältyvä postiohjelma saattaa olla täysin hyödytön kapine, mutta onneksi saatavilla on nykyään parempia postiohjelmia, jotka ovat käytännössä ilmaisia - kuten PMMail 1.91. Kun tähän yhdistetään InJoy 2.0 -yhteysohjelma, onkin käsillä jo varsin toimiva kokoonpano.

PMMail Build 1.91 optiot

PMMail -pääikkunassa on käsillä kaikki PMMail ohjelman ominaisuudet, joita voidaan määrittää - tai ainakin pääsy niiden asetusvalikkoihin. On tärkeää huomata, että tiettyjä toimenpiteitä voidaan suorittaa useilla eri tavoilla. Päävalintakohtia on yhteensä seitsemän, joista tässä ei käsitellä kuin tärkeimmät.

1. PMMail

Tässä kohdassa asetetaan ohjelman yleisiä asetuksia, ja määritellään ohjelman suorittamia yleisiä operaatioita.

Settings...

Kun valitset tämän alakohdan, voit määrittää sovelluksen yleistä "käyttäytymistä", ja sitä, miten se suhteutuu muihin sovelluksiin, ja on niiden kanssa vuorovaikutuksessa.

Register

Kun valitset tämän alakohdan, tulee näyttöön rekisteröitymisikkuna, josta voit syöttää rekisteöitymisavaimesi, ja saat käyttöösi kaikki PMMail -ohjelman ominaisuudet.

Exit

Tällä vaihtoehdolla poistutaan PMMail ohjelmasta.

2. Account

Tämä päävalintakohta sisältää kaikki PMMail ohjelman useiden eri käyttäjäprofiilien määritykset, ja siinä voit suorittaa seuraavia toimenpiteitä:

Fetch

Kun klikkaat tätä kohtaa, PMMail yrittää yhdistää palvelimelle, ja noutaa postipalvelimelta sinulle osoitetut viestit. Huoma, että "fetch" on oikeastaan käsky, joka osoitetaan koiralle, ja yllytetään tätä hakemaan jotakin. Joissakin tapauksissa on perusteltua yhdistää ensin palvelimelle yhteysohjelmalla, ja vasta sitten yrittää viestien noutoa. Näin menetellään esimerkiksi silloin kun ei käytetä OS/2 järjestelmän omaa yhteys - ja postiohjelmaa, vaan sen asemesta esimerkiksi InJoy -yhteysohjelmaa.

Send Queued Messages

Kun tätä kohtaa klikataan, lähetetään kaikki odottavat viestit (OUTBOX) postipalvelimelle.

Remote Control

Tästä avataan "Remote Control" dialogi, josta voidaan katsoa tietoja postipalvelimella odottavista viesteistä, ja voit tästä myös poimia niistä koneellesi siirrettäväksi juuri haluamasi viestit, tai tuhota postipalvelimelta viestejä, joita et halua vastaanottaa.

Reset Server Deletion

Mikäli valittuna on "leave copies of e-mail on the mail server" -vaihtoehto, tämän toiminnon valinnasta seuraa se, että kaikki posti ladataan omalle koneelle seuraavassa postikyselyssä takaisin palvelimelle - eikä vain uusin posti, kuten tavallista.

Create

Jos sattuisi niin ikävästi, että tuhoaisit vahingossa aktivisen palveluntajoajan yhteystietosi "Delete" -toiminnon kautta, voit tällä rakentaa ne uudelleen, mutta tietenkin jokainen kohta on kirjoitettava uudelleen. Tätä toimintoa voi myös käyttää luotaessa uutta palveluntarjoajan yhteyttä.

Delete

Tämä vaihtoehto tuhoaa aktiivisen Internet - yhteysasetuksen jollekin palveluntarjoajalle. Säilytä aina palveluntarjoajaltasi saamasi kirjalliset ohjeet Internet -asetuksista jossakin turvallisessa paikassa, jotta voit käyttää niitä siinä tapauksessa, että sinä - tai joku muu - hävittää asetukset vahingossa.

Account Settings

Tällä toiminnolla liittymään määritellään tarvitavia tietoja, kuten sähköpostiosoite, postipalvelintiedot, ja lukuisia palvelimeen liittyviä tietoja.

Utilities Settings

Tässä kohdassa voit määrittää sähköpostiviesteihisi signatuureja, eli viestin loppuun tulevia yhteystietoja, tai muuta, mitä haluat itsestäsi kertoa jokaiselle jokaisessa sähköpostiviestissä. Myös vastauslähetyksiä koskevia määrityksiä ja REXX Exit -määrityksiä voidaan tässä tehdä.

Account Error Log

Tämä toiminto on hyödyllinen siltä varalta, että verkkotoiminnoissa on häiriöitä. Tässä kirjanpito ulottuu siihen hetkeen kun ohjelma on asennettu koneeseen, ja sillä on otettu ensimmäinen yhteys palvelimelle.

3. Folder

Tämä päävalintakohta sisältää ne ominaisuudet, joita tarvitaan PMMail -ohjelman monikansiotoiminnassa johonkin palveluntarjoajaan liittyen. Kaikki vaihtoehdot operoivat siinä kansiorakenteessa, joka liittyy parhaillaan aktiiviseen palveluntarjoajaan. Voit suorittaa reuraavanlaisia toimenpiteitä:

Create At Root

Tässä vaihtoehdossa näytetään "New Folder" -dialogi, jossa voit syöttää tiedot siitä kansiosta, jonka aiot luoda. Kun tämä on tehty, tulee kansiosta juuritason kansio - eli sen "parent" -kansio on palveluntarjoajakansio, ja pääset tähän uuteen kansioon klikkaamalla (+) -kohtaa palveluntarjoajaan liittyvässä pääkansiossa.

Create As Child

Tässä toiminnossa alikansio voidaan luoda johonkin aktiiviseen kansioon.

Re-Index

Tämä on hyödyllinen toiminto, koska sillä voidaan skannata aktiivisessa kansiossa olevat sähköpostiviestit, ja rakentaa niitä koskeva indeksi uudelleen. Tämä toiminto voi potentiaalisesti puhdistaa sellaisen kansion, joka ei näytä oikein siinä olevia sähköpostiviestejä.

Settings...

Tässä kohden voidaan määrittää aktiivisen kansion tietoja uudelleen.

4. Message

Tämä päävalintakohta sisältää toiminnot viestien käsittelyyn, joa voit siinä tehdä seuraavankaltaisia asioita:

New Message

Kun tämä vaihtoehto valitaan, avautu näytölle uusi, tyhjä viesti standardissa PMMail "Compose" -ikkunassa, ja voit syöttää sen laatikoihin tarvittavat tiedot vastaanottajasta, ja kirjoittaa itse viestin, ja lähettää sen.

Reply

Tätä toimintoa käytetään kun olet vastaanottanut viestin, ja haluat vastata siihen. Tässä voit sisällyttää alkuperäisen viestin kokonaan - tai osittain - viestiisi, ja se saattaa helpottaa vastaanottajaa muistamaan mistä viestistä olikaan kyse.

Reply To All

Kun tämä vaihtoehto valitaan, lähetetään vastausviesti sen lähettäjälle, sekä sen lisäksi kaikille niillekin, joille viesti on alunperin lähetetty. Samoin viesti sinikopioidaan (Cc) niillekin, jotka on merkitty (Cc) alkuperäisessä viestissä. Tässäkin tapauksessa alkuperäinen viesti voidaan sisällyttää joko kokonaan - tai osaksi - vastausviestiin.

Bounce

Tämä vastaa muutoin edelleenlähetystä, mutta tässä viesti lähetetään koskemattomana sille, jolle se on osoitettu, mutta viestiin ei lisätä tietoja tästä uudelleenohjauksesta.

Read

Tällä toiminnolla luetaan valitun viestin sisältö.

View Attachments

Tällä vaihtoehdolla saadaan kuvakkeet viestiin liitetyistä tiedostoista, ja tässä kohden niitä voidaan joko tallentaa, tai avata. Koska liitetiedostot vaihtelevat suurestikin, pitäisi sinulla olla tieto siitä, millä sovelluksilla niitä voidaan käsitellä. Esimerkiksi ZIP -tiedostot vaativat purkuohjelmaa, tai sellaista Shell -sovellusta, jolla niiden sisältöä voidaan katsella, ja valikoivasti purkaa. Vastaavasti Word -dokumentit vaativat Microsoftin asianmukaista teksturia, tai katseluohjelmaa, tai jotakin View -listausohjelmaa, jolla tällaisen dokumentin oleellinen sisältö voidaan lukea.

Mark as read

Tällä toiminnolla viestiin asetetaan "read" -bitti, jolloin viestiin tavallisesti liittyvä kirjekuori on poissa.

Mark as unread

Tämä toimintoo poistaa "read" -bitin viestistä.

Add User to Address Book

Tämä toiminto avaa "new address" dialogin, jossa on jo jootakin tietoja esitäytettyinä. Tällä saat liitettyä niiden ihmisten tietoja jotka ovat sinulle viestejä lähettäneet.

Move

Tällä toiminnolla voit siirtää viestin toiseen kansioon. Huomaa, että viestejä voidaan siirtää mihin tahansa kansioon riippumatta siitä, mihin palveluntarjoajaan ne liittyvät - kunhan ne on vain luotu PMMail ohjelmalla.

Copy

Tämä toiminto kopioi jostakin kansiosta viestin johonkin toiseen kansioon. Tällainen toiminto voi olla kätevää, jos sinulla on tallennettuna esimerkiksi levykkeille aikaisempia viestejä, joita olet luonut tällä ohjelmalla, ja haluaisit liittää ne myös uudempaan kokoonpanoon.

Print

Tällä toiminnolla voit tulostaa viestin kirjoittimelle. Toiminto pyytää sinua valitsemaan kirjoittimen.

Print (Default)

Tämä toiminto pelkästään tulostaa viestin OS/2 -oletuskirjoittimelle.

Filter

Tämä toiminto suorittaa kaikki ne suodatusoperaatiot, jotka olivat asetettuina vallitsevalle palveluntarjoajalle, ja valitulle sähköpostiviestille.

Select All

Tällä toiminnolla voidan poimia kansiosta kaikki siinä olevat viestit, ja suoritettavat toimenpiteet koskevat niitä kaikkia.

Delete

Tämä tuhoaa valitun sähköpostiviestin. Tämä tarkoittaa sitä, että viesti siirretään roskakorikansioon. Se, miten pian viesti postetaan kiintolevyltä, riippuu siitä, miten tämän kansion tyhjentämisen asetukset on laadittu palveluntarjoajaa varten.