Timo Kinnunen
Särkiniementie 16 A 41
70700 Kuopio
Finnland

Klikkaa tästä palataksesi takaisin Timon Serverimaailma etusivulle - Click here to return back to the front page of Timos' Serverimaailma homesite

Klikkaa tästä palataksesi takaisin sivulle Tietoo - Click this link to Return back to the page of Information

Klikkaa tästä palataksesi takaisin Timon suomenkielisten DOS -ja OS/2 -oppaiden valintasivulle - Click this link to Return back to The Page of Timo's Finnish DOS and OS/2 manuals

Suomenkielinen RAR 2.01 Opas

Sisällysluettelo

Klikkaa tästä lukuun Esitietoja
Klikkaa tästä lukuun Johdanto
Klikkaa tästä lukuun Asennus ja konfiguraatio
Klikkaa tästä lukuun Optiovalikko
Klikkaa tästä lukuun Oletusasetukset
Klikkaa tästä lukuun RAR ympäristömuuttuja
Klikkaa tästä lukuun Tekniset vaatimukset (vain DOS -versio)
Klikkaa tästä lukuun Errorlevels
Klikkaa tästä lukuun RAR ohjelman interaktiivinen käyttö
Klikkaa tästä lukuun RAR komentorivioptiot ja kytkimet

Esitietoja

Klikkaa tästä palataksesi takaisin sisällyslueteloon

Tämän oppaan tarkoituksena on esitellä RAR sovellusta. RAR sovellus on passeli nimenomaan OS/2 ja Linux ympäristöissä. Eräitä muita arkisto-ohjelmia voidaan käyttää RAR ohjelman kanssa"eksternaalisina ohjelmina" - ja tätä varten ohjelman OS/2 -versioon on liitetty erityinen konfigurointitiedosto. Tämä tiedosto on käytettävissä pelkästään RAR ohjelman OS/2 versiossa. Konfiguraatiotiedostoa RARARC2.CFG käytetään eksternaalisten ohjelmien määrittämiseen, joilla RAR voi käsitellä ZIP, ARJ, ja LZH -arkistoja. Nämä eksternaaliset ohjelmat voivat olla myös DOS versiota, jolloin OS/2 käyttää niiden ajamiseen DOS ikkunaa. RAR ohjelmasta on siis saatavissa versioita ainakin Linuxiin, OS/2 Warppiin, sekä DOS -järjestelmään, ja viimeksimainittua versiota voidaan ajaa myös Windows 95 järjestelmässä sen DOS ikkunassa, tai komentokehoitteesta. DOS järjestelmään tarkoitettu RAR 2.X ei osaa käsitellä pitkiä tiedostonimiä. Linuxissa (ja Unixissa) RAR sovelluksen nimi on TAR, mutta itse ohjelman toimintatapa on kaikissa järjestelmissä osapuilleen samanlainen. Arkistotiedostojen tarkenne on OS/2 ja DOS -järjestelmissä RAR, ja Unixeissa se on useimmiten TGZ.

Tässä oppaassa käsittelen OS/2 version kytkimiä, mutta ne ovat pitkälti samoja kuin muissakin järjestelmäversioissa. RAR ohjelma ei ole ilmainen, vaan Shareware, mutta sen erillinen purkava osio Unrar.EXE on lähdekoodeineen ilmainen - mikä johtunee siitä, että ohjelmaa levitetään Unixeissa "yleisellä lisenssillä", ja koko sovellus on TAR ohjelmanimellä liitetty esimerkiksi Linuxin Slackware -versioihin. Tämä merkitsee sitä, että ainakin purkaminen onnistuu useimissa systeemeissä - ja toisaalta RAR ei lopeta toimintaansa tietyn koeajan jälkeen, vaan seíinä on jo alusta alkaen vähemmän ominaisuuksia kui rekisteröidyssä versiossa. Tämä opas pätee ennekaikkea OS/2 ohjelmaversioon RAR 2.01, jossa on joitakin uusia kytkimiä edeltävään versioon nähden. Olen halunut tehdä tämän oppaan taitollisesti samankaltaiseksi kuin mitä alkuperäinen englanninkielinen opas on, ja sisällöltään se vastaa lähinnä sitä mitä RAR.TXT -tiedostossa on esitetty. En tee tätä kenenkään toimeksiannosta, ja ainakin minun puolestani tätä opasta saa käyttää vapaasti. Ohjelman itsensä käyttöä taas määrittelevät sen tekijöiden käytölle asettamat rajoitukset. Tässä oppaassa on ohjelman kytkimistä- ja komennoista esittely. Lyhyesti niistä voidaan sanoa, että komennot ilmaisevat sen, mitä ohjelma tekee arkistolle, ja kytkimet sen, miten se työn tekee. Näistä - sekä myös komentorivin- että kokoduudun toiminnoista sekä lyhyt että pitkä esityksensä. Tämä siksi, että kun oppii käyttämään RAR ohjelmaa, voi pikaisesti turvautua lyhyeen esitykseen tarvittaessa, tai tulostaa sen paperille.

Johdanto

Klikkaa tästä palataksesi takaisin sisällyslueteloon

Mihin arkistointiohjelmia tarvitaan?

Kysymys olisi parasta muotoilla niin, että mihin tavallinen käyttäjä tällaisia ohjelmia tarvitsee? Useimmat ohjelmat saa netistä sisältönsä asentavana ohjelmana, joka kirjaa ohjelman järjestelmän rekistereihin, ja päivittää järjestelmäkomponentteja jos on tarpeen. Jos ohjelmia tarjotaan ZIP arkistoina, soveltuu niiden purkamiseen WinZip. Näin siis meillä Windowsissa. Mutta jos on aikeissa imuroida Internetistä nimenomaan RAR arkistoja, joihin on pakattu ohjelmia, tai jos haluaa luoda itse arkistoja, täytyy hankkia myös arkistointiohjelmia - tai ainakin arkistojen purkuun tarkoitettuja ohjelmia - joista useimmat ovat ilmaisia, tai niistä ei ainakaan kovin aktivisesti peritä maksuja, tai rajoiteta sovellusten toimintaa. Eräs tapa käyttää arkistointiohjelmia on pakata esimerkiksi tiedostoja, joiden siirtäminen netissä voi aiheuttaa ongelmia, kuten SlideShow esityksiä, jotka sisältävät binaarisia ja tekstimuotoisia tiedostoja, ja jotka voi jakaa muille täsmälleen oikeassa muodossa kun ne pakataan ensin yhdeksi binaarimuotoiseksi paketiksi. Tllä tavalla voidaan myös valmistella sähköpostiin liitetiedostoa, johon pakataan esimerkiksi binaaritiedostoja (eli ohjelmia tai kuvia), ja tekstimuotoisia dokumentteja hakemistoineen. Usein käytettyjä sovelluksia ovat Zip ja PKzip, mutta RAR on myös useasti käytetty koska erityisesti RAR 2.01 käsittelee tiettyjä äänitiedostoja luotettavasti. Tavallisesti selaimet tunnistavat esimerkiksi binaarimuotoiset arkistotiedostot kun ne sellaisia tapaavat, mutta poikkeuksena ovat sellaiset arkistot, joiden tarkenne on tavallisuudesta poikkeava, kuten R00, tai vastaava, joita käytetään eräissä tapauksissa. Tällöin selaimelle täytyy erikseen "kertoa" se, että tiedosto on binaarinen. Mutta miten tavallinen käyttäjä tietää, että jokin tiedosto on nimenomaisesti purettava arkisto? Yleisesti tavallinen käyttäjä tuntee tällaiset arkistoidut jutut tiedostojen tarkenteista "ZIP", "ARJ", "LZH", "RAR", "ZOO", tai "EXE", jne.Tavallisesti arkisto luodaan pakkaamalla joukko tiedostoja, tai tiedostoja hakemistoineen yhten ja samaan arkistoon, ja sellainen voidaan purkaa kohteena olevassa tiedosto- ja käyttöjärjestelmässä yleensä samalla ohjelmaversiolla tiettyjä kytkimiä käyttäen, tai ilman niitäkin. Jos tiedostojärjestelmä, jossa pakkaus tehdään, tukee laajennettuja tiedostoattribuutteja, täytyy vastaanottavan systeeminkin niitä tukea, jos niitä aiotaan siellä hyödyntää. Tällaisia tiedostojärjestelmiä ovat esimerkiksi HPFS ja NTFS. Jos taas vastaanottava systeemi ei laajennettuja attribuutteja tue, kuten esimerkiksi FAT, täytyy tämä huomioida arkistoa luotaessa. Oma lajinsa ovat tietenkin sellaiset arkistot, jotka joko purkavat itse itsensä, tai jotka ovat itse asiassa tiivistettyyn muotoon pakattuja ohjelmasovelluksia, jotka purkavat itsensä tietokoneen muistiin tietyn algortimin mukaan. Esimerkkinä vaikkapa jonkin ohjelman asennusohjelma, joka ensin purkaa arkiston tiedostot johonkin tilapäishakemistoon, ja asentaa senjälkeen sovelluksen, tai jokin ohjelma, joka joutuu ensin purkamaan "itsensä" ennekuin se varsinaisesti voi toimia. Microsoft on käyttänyt sovellustensa asennuslevykkeissä omia pakkereitaan, ja tällöin tarkoituksena on ollut mahduttaa laajoja tiedostoja pieneen tilaan. Eräänlaisia tapoja pakata tiedostoja ovat myös DBLSPACE ja DRIVESPACE -formaatit, joilla kokonaisen kiintolevyn kaikki tiedostot voidaan pakata yhdeksi tiedostoksi. Yleisesti tiedostojen tiivistämisen tarkoituksena on säästää levytilaa.

RAR ja muut arkistoijat

RAR on tekijöidensä mukaan "äärimmäisen voimakas työkalu", joka mahdollistaa arkistotiedostojen käsittelyn ja kontrolloinnin. Sovelluksen piirteitä ovat tekijöiden mukaan:

*Täyden ruudun interaktiivinen vuorovaikutus (Lisävaruste)
*Tuki hiirelle ja valikot
*Käsittelytuki myös muille kuin RAR -arkistoille
*Tavallinen 'standardi' komentoriviohjaus
*Erittäin hienostunut, alkuperäinen tiivistyalgoritmi
*Erityinen multimedia-datan tiivistykselle optimoitu algoritmi
*parempi tiivistys kuin muilla PC työkaluilla, jotka käyttävät 'kiinteää' arkistointia
*Rekisteröidyissä ohjelmisssa arkistoiden aitouden tarkistus
*Itsepurkautuvat arkistot ja painokset (SFX)
*Kyky korjata fyysisesti vaurioituneita arkistoja
*Ohjelmoitavat asennus SFX -arkistot
*Lukitus, salasana, tiedostojen järjestys, levyn nimi.

Asennus ja konfiguraatio

Klikkaa tästä palataksesi takaisin sisällyslueteloon

Asennusproseduuri

RAR ohjelmaa jaetaan itsepurkautuvana (SFX) arkistona, jonka nimi on RAR???.EXE, jos kyseessä on DOS-versio. Jos taas kyseessä on OS/2 versio, on asennusarkiston nimenä RAR???P.EXE, jossa "???" viittaa ohjelmaversion numeroon. Kansallistettuja versioita saattaa myös olla saatavissa RARnnxx.EXE muodossa, jossa "nnn" viittaa versionumeroon, ja "xx" maakoodiin.

RAR ohjelman DOS asennus

Kun RAR ohjelmalle tehdään DOS asennus tapahtuu se kolmessa vaiheessa:

1. Käynnistetään RAR itsepurkautuva arkisto
2. Valitaan hakemisto RAR tiedostoille
3. Suoritetaan esitoimenpiteet RAR asennuksessa

Jos sinulla on levykeasemassa A: olevassa levykkeessä RAR ohjelman asennus-arkistotiedosto, tarkista, että se on DOS -järjestelmässä käytettäväksi tarkoitettu itsepurkautuva arkisto. Voit asentaa sen levyasemaasi C: kirjoittamalla DOS:n kehoitteen jälkeen komennon:

A:RAR201

jos asennusarkisto on tämänniminen. Näet seuraavaksi näytössä RAR arkistokommentin (jossa on mm. joitakin tietoja ohjelmasta). Paina mitä tahansa näppäintä jatkaaksesi, tai paina ESC lopettaaksesi purkamisen tähän, tai siirry asennusvalikkoon, ja valitse "Read license" tarkastellaksesi RAR lisenssiehtoja koskien ohjelman käyttöä ja jakelua. Paina [ESC] palataksesi asennusvalikkoon. Valitse nyt "Destination directory" kirjoittaaksesi asennukselle polun, ja valitse sitten "Install" purkaaksesi RAR tiedostot asennushakemistoon. Kun purku on onnistuneesti päättynyt, asennushakemistossa on joukko tiedostoja, ja RAR on valmis käyttöön.

RAR ohjelman OS/2 version asennus

Tässäkin RAR asennuksessa on kolme perusvaihetta:

1. Luodaan hakemisto RAR tiedostoille
2. Siirrytään tähän hakemistoon, jolloin siitä tulee vallitseva työhakemisto
3. Puretaan RAR itsepurkautuva arkisto

Jos sinulla on levykeasemassa A: olevalla levykkeellä RAR201P.EXE, on kyseessä OS/2 -järjestelmää varten tehty RAR ohjelman versio 2.01. Voit asentaa sen esimerkiksi levyasemaan C: kirjoittamalla luomalla ensin hakemiston, ja siirtymällä siihen, ja antamalla OS/2:n ikkunan komentoriviltä komennon:e

A:RAR201P

Näyttöön ilmestyy RAR arkistokommentti, eli tässä tapauksessa joitakin tietoja ohjelmasta. Paina mitä tahansa näppäintä jatkaaksesi tai ESC -näppäintä lopettaaksesi asennuksen. Kun asennus on onnistuneesti päättynyt, on sinulla valitsemassasi, tai luomassasi hakemistossa joukko tiedostoja, ja RAR on heti valmis käyttöön.

Asennusvihjeitä

Arkistointiohjelman nimi on RAR.EXE. Tämä moduuli sisältää kaikki arkistoijan toiminnot, pakkauksen, purun, korjauksen, SFX -tiedoston luonnin jne. On suositeltavaa, että sen hakemiston nimi, jossa RAR ohjelma sijaitsee, liitetään järjestelmän polkumääritykseen CONFIG.SYS -tiedostoon. Näin meneteltäessä RAR voidaan käynnistää mistä tahansa hakemistosta. Vaihtoehtoisesti voidaan RAR ohjelman kriittiset moduulit kopioida siihen hakemistoon, jossa haluat työskennellä. Näitä moduleita ovat DOS -versiossa RAR.EXE ja RAR.CFG, ja jos kyseessä on OS/2 -versio, ovat tarvittavat moduulit RAR.EXE, RAR2.CFG ja RARARC2.CFG .

Optiovalikko

Klikkaa tästä palaaksesi takaisin sisällyslueteloon

Konfigurointi

Lukuisa joukko RAR optioita voidaan konfiguroida ja tallentaa niin, että ne siitä lähtien toimivat oletusarvoina. Tämän valikon saat näkyviin antamalla komennon:

C:\RAR>RAR

ilman parametreja, jonka jälkeen voit painaa funktionäppäintä F9, jolloin saat näytölle useita erilaisia pääotsikoita, joita käsittelemme seuraavassa:

Configuration

Set password ALT-P
Work directory ALT-W
Default comment file
External viewer
Change disk ALT-D
Registration
Save options ALT-S

Kun olet päävalikossa, paina [Enter] kohdassa "Configuration", jolloin pääset tähän alavalikkoon. Voit käyttää nuolinäppäimiä siirtyessäsi otsikosta toiseen, ja välilyöntinäppäintä painamalla voit vaihtaa arvoja. Kun kaikkien otsikoiden alla olevat asetukset ovat mieleisiäsi, siirrä kohdistin "Ok" -kenttään, ja paina [Enter] -näppäintä tallentaaksesi muutokset. Jollet halua tehdä muutoksia, siirrä kohdistin "Cancel" -kenttään, ja paina [Enter] -näppäintä. Jos sinulla on käytössäsi hiiri, ovat nämä kuvatut toimenpiteet paljon helpompia, koska voit tehdä valinnan klikkaamalla hiiren vasemmapuoleisella painikeella haluamissasi kohdissa. Tehtyäsi muutokset voi hyväksyä ne klikkaamalla "Ok" -kohtaa, tai perua muutokset klikkaamalla "Cancel" -kohtaa.

Configuration/Interface

Color
Valitsee /tai Poistaa värit kokoruutunäytössä

Sound
Aktivoi RAR ohjelman ääniefektit

Stdout mode
Pakottaa RAR ohjelman toimimaan konsoli (stdout) muodossa samalla kun komentoja annetaan komentoriviltä. Tätä asiaa selvitetään muöhemmin tarkemmin muualla tässä tekstissä.

Mouse
Kytkee hiirituen päälle/pois kokoruutunäytössä

Configuration/Archiving

Always solid

Pakottaa RAR ohjelman luomaan kiinteitä arkistoja, jotka ovat usein pienempiä kuin "normaalit" arkistot. Lisätietoja asiasta saat RAR_FAQ.TXT -tiedostosta, jossa on joukko usein esitettyjä RAR -ohjelman käyttöä koskevia kysymyksiä. Oletusarvona on "ON", ja kaikki arkistot luodaan kiinteää muotoa käyttäen. Jos teet arkistoja joita täytyy usein päivittää, päivitysnopeus kasvaa jos käytetään jotakin muuta arkistointimuotoa, vaikka tiivistysaste tällöin laskeekin.

Multimedia

Kytkee päälle erityisen tiivistysalgoritmin kompression joka on suunniteltu digitaalisia äänitiedostoja varten, sekä eräitä grafiikkatiedostoja varten. Katso kytkimen "-mm" kuvaus yksitysskohtaisten tietojen osalta tästä aiheesta.

Put recovery record

Jos tämä optio valitaan RAR lisää korjausaputiedot [asettaa korjaus-(recovery record) mihin tahansa uuteen tai muokattuun arkistoon. Katso "rr" -komennon kuvausta yksitysikohtaisempia tietoja saadaksesi.

{+} Put Authenticity

Pakottaa RAR ohjelman asettamaan aitoustarkistuksen -AV (Authenticity Verification) arkistoihin kun niitä luodaan. Tämä ominaisuus on kjäytettävissä ainoastaan rekisteröidyssä ohjelmaversiossa.

Configuration/Compression

Store
Älä tiivistä tiedostoa lisättäessä sitä arkistoon

Fastest
Käytä nopeinta menetelmää (vähiten tiivistystä)

Fast
Käytä nopeaa tiivistysmenetelmää

Normal
Käytä normaalia (oletusarvo) tiivistysmenetelmää

Good
Käytä hyvää tiivistysmenetelmää (enemmän tiivistystä)

Best
Käytä parasta tiivistysmenetelmää (eniten tiivistystä)

Oletusarvona on "Normal", ja se on kompromissi tiivistyksen ajankäytön ja tiivistysasteen välillä. Marginaalisesti korkeampi (0.1% - 1.5%) tiivistys saavutetaan käyttämällä joko "Good" tai "Best" -vaihtoehtoa, mutta se merkitsee 10% - 100% pitempää käsittelyä.

Configuration/Include file mask

Read only files

Lisää tiedostoja, joissa on 'Read-only' attribuutti. Tätä attribuuttia tuetaan yksinkertaisissakin tiedostojärjestelmissä.

System files

Lisää tiedostoja, joissa on 'System' attribuutti. Tätä attribuuttia tuetaan yksinkertaisissakin tiedostojärjestelmissä.

Archive files

Lisää tiedostoja, joissa on 'Archive' attribuutti. Tätä attribuuttia tuetaan yksinkertaisissakin tiedostojärjestelmissä.

Hidden files

Lisää tiedostoja, joissa on 'Hidden' attribuutti. Tätä attribuuttia tuetaan yksinkertaisissakin tiedostojärjestelmissä.

Oletusarvona on "Read-Only, System, Archive or Hidden", mikä tarkoittaa sitä, että KAIKKI hakemiston tiedostot arkistoidaan, mikäli yleisiä jokerimerkkejä (*.*) käytetään. Huomaa, että jotkut edistyneemmät tiedostojärjestelmät tukevat myös muita attribuutteja, joilla voidaan mm. suojata tiedostoja ja hakemistoja paljon tehokkaammin.

Configuration/Sort order

Valitsee lajittelumenetelmän, jolla arkiston sisältöä katsellaan kokoruudun näytössä:

Unsorted
Ei tiedostojen lajittelua

By name
Lajittelu nimen mukaan

By extension
Lajittelu tiedoston tarkenteen mukaan

By size
Lajittelu tiedoston koon mukaan

Oletuksena on "Sort files by extension", mikä tarkoitta sitä, että tiedostot lajitellaan niin, että samantyyppiset tarkenteet esitetään kukin ryhmässään.

Configuration/Other

Use 386 instructions

Pakottaa RAR ohjelman määrittämään keskusyksikön (Central Processing Unit = CPU) tyypin ja käyttämään joitakin 386 -tilan 32-bitin instruktioita, mikäli sopiva suoritin (386 tai uudempi) on saatavissa. Tämä optio on vain DOS-versiossa, koska OS/2 järjestelmälle optimoitu RAR käyttää aina 32-bitin instruktioita, ja ei siten tarvitse kytkintä.

Use expanded

Sallii laajennetun muistin käytön (EMS 4.0). Tämä optio on vain DOS -versiossa. Se on tarpeeton OS/2 -järjestelmässä, koska se antaa resursseja ohjelmien käyttöön, ja kontrolloi muistia.

Save extended

Mahdollistaa sen, että OS/2:n laajennettuja attribuutteja voidaan tallentaa. Tämä ominaisuus on vain OS/2 -versiossa, ja edellyttää sitä, että myös vastaanottavassa järjestelmässä tuetaan näitä piirteitä.

{+} Log errors to file

Mahdollistaa kriittisten virheiden kirjaamisen tiedostoon RAR.LOG. (Tätä ominaisuutta ei ole shareware -versiossa)

"Set password"

Liittää salasanan, jota on käytettävä lisättäessä/ purettaessa tiedostoja arkisto/sta/oon. Voit määritellä salasanan painamalla näppäinyhdistelmää [Alt-P]. Huomaa, että salasanaa ei talleteta konfiguraatiotiedostoon.

"Work directory"

Tämä on se polku, jonne RAR asettaa tilapäiset tiedostonsa. Tätä hakemistoa voidaan muuttaa painamalla [Alt-W].

"Default comment file"

Jos haluat lisätä yleisen kommentin jokaiseen arkistoon, jota luot, kirjoita tähän kommenttitiedoston täydellinen nimi ja saantipolku. Tietenkin tällaisen tiedoston tulee olla olemassa, ja siinä jotakin järkevää sisältöä. Esimerkiksi:

"XX on luonut tämän arkiston, ja XX:llä on sen sisältöön täydellinen tekijänoikeus"

"External viewer"

Tässä kohden voit määritellä ulkoisen katseluohjelman, jota käytät katsellessasi arkistossa olevien tiedostojen sisältöä kun painat näppäintä [F3]. Oletuksena RAR käyttää ohjelmaan sisäänrakennettua katseluohjelmaa jos ulkoista ohjelmaa ei määritellä. Sisäisessä katseluohjelmassa on osittainen (dynaaminen) tiedoston purku, mikä tarkoittaa sitä, että puretaan tiedostosta vain se osa, jota parhaillaan tarkastellaan (eli tiedostoa puretaan ikäänkuin lennossa). Jos taas käytetään ulkoista katseluohjelmaa, puretaan tarkasteltava tiedosto kokonaan ennen sen katselua.

"Change disk"

Tästä kohdasta vaihdetaan levyä/levykettä, jota tutkitaan.

"Registration"

Rekisteröidäksesi RAR -ohjelman täytyy sinulla olla rekisteröintikoodi. Tämän koodin saat kun lähetät täytetyn rekisteröintikaavakkeen paikalliselle rekisteröijälle, tai kansainväliselle ohjelman levittäjälle. Saat viimeisimmän RAR ohjelman rekisteröidyn version samalla kun saat avaimen, ja voit luoda arkistoja, joissa on aitoustarkistus.

"Save setup"

Painamalla [Enter] -näpäintä, tai klikkaamalla hiiren vasemmmanpuoleista painiketta tässä kohdassa näyttöön ilmestyy pieni vahvistusvalikko, jossa käyttäjä voi valita vaihtoehdoista "Save" tai "Cancel". Jos muutokset hyväksytään, ovat ne voimassa kaikkilla seuraavillakin käyttökerroilla - kunnes uusia muutoksia tehdään, ja tallennetaan. RAR tallentaa muutokset tiedostoon RAR.CFG, joka sijaitsee samassa hakemistossa kuin RAR.EXE. Huomattakoon, että RAR voidaan kytkimellä pakottaa ohittamaan tarvittaessa nämä määritykset. Konfiguraatio voidaa tallentaa myös painamalla yhtäaikaa [Alt-S]. Nämä optiot voidaan myös asettaa klikkaamalla hiiren vasemmanpuoleista painiketta kohdassa "Settings":

Oletusasetukset

Klikkaa tästä palataksesi takaisin sisällyslueteloon

DOS version oletusasetukset

Password
Poissa

Compression level
Normaali

Multimedia compression
Ei käytössä

Add recovery record
Ei käytössä

Add AV to archives
Ei käytössä

Make solid archives
Lisävaruste

Log errors to file
Käytössä

Default comment file
Poissa

OS/2 version oletusasetukset

Priority and sleep time
0: 0

Save extended attrib.
Käytössä

Password
Poissa

Compression level
Normaali

Dictionary size
256 Kb

Multimedia compression
Ei käytössä

Add recovery record
Ei käytössä

Add AV to archives
Ei käytössä

Make solid archives
Aina

Log errors to file
Ei käytössä

Default comment file
Poissa

RAR ympäristömuuttuja

Klikkaa tästä palataksesi takaisin sisällyslueteloon

Oletusarvomuuttujat voidaan lisätä RAR komentoriville käyttäen DOS ja OS/2 järjestelmän "SET" -komentoa. Näitä voidaan määrittää järjestelmän konfigurointitiedostoissa, tai komentoriviltä suoraan. Jos annat komennon:

SET RAR=-std -s

käyttää RAR tätä ketjua komentoriviltä annettuna oletusarvomuuttujana. RAR huomioi optiot tietyllä prioriteetilla, kuten seuraavassa:

komentorivikytkimet = korkein prioriteetti
kytkimet RAR muuttujassa = alempi prioriteetti
optiot tallennettuina RAR.CFG:ssä = matalin prioriteetti
RAR -muuttujan kytkimillä "-sfx", "-v", "-s", "-std" ei ole mitään vaikutusta kokoruutunäytössä.

Tekniset vaatimukset (vain DOS -versio)

Klikkaa tästä palataksesi takaisin sisällyslueteloon

DOS-version on oltava 3.0 tai uudempi. Kaikkein vähiten keskusmuistia vaatii ohjelman käyttö komentoriviltä. Jos järjestelmän käytettävissä on EMS muistia, on keskusmuistia käytettävissä enemmän. Komennoilla CW,E,P,T,X muistintarve on ilman EMS muistia vain 280 kilotavua, ja EMS muistin kanssa 216 kilotavua. Komennoilla A,F,M,U muistintarve on suurempi. Komentorivikäytössä ilman EMS muistia 400 kilotavua, ja EMS muistin kanssa 336 kilotavua. Täyden ruudun näytöllä muistin tarve on tietenkin suurempi, mutta suurimillaankaan se ei ylitä 544 kilotavun rajaa. Muistin tarve vaihtelee siis toiminnnon mukaan. Jos saatavissa olevan muistin määrä ylittää 32 kilotavulla vähimmäisvaatimuksen, tiivistysnopeus kasvaa, ja tiivistyssuhde lisääntyy myös hieman. Yleisesti jokerimerkkien ('*' ja '?') käyttö arkiston nimessä, tai eksternaalisen tiedoston argumenttiluettelossa (myös käytettäessä "-x" ominaisuutta) vaatii ylimääräistä muistia. Myös jos puretaan tai päivitetään ei-RAR -arkistoja, kasvavat muistivaatimukset.

Errorlevels

Klikkaa tästä palataksesi takaisin sisällyslueteloon

RAR antaa seuraavanlaisia virhetiedotteita kun sitä käytetään komentoriviltä, ja ne ovat ominaisia nimenomaisesti DOS järjestelmässä.

255 USER BREAK
Käyttäjä painaa Ctrl/Break

8 MEMORY ERROR
Muisti ei riitä toiminnon suoritukseen

7 USER ERROR
Virhe komentorivioptiossa

6 OPEN ERROR
Tiedostonavausvirhe

5 WRITE ERROR
Levyllekirjoitusvirhe

4 LOCKED ARCHIVE
Yritetty muokata arkistoa, joka on lukittu aiemmin käyttäen "k" komentoa

3 CRC ERROR
Purettaessa on ilmennyt Cyclic Redundancy Check (CRC) -virhe

2 FATAL ERROR
Fataalinen virhe, jonka seurauksena koko käyttöjärjestelmä tulee epävakaaksi, tai pysähtyy.

1 WARNING
Ei-fataali(nen)/sia virhe/itä tapahtunut

0 SUCCESS
Onnistunut toiminto (User exit)

Itsensäpurkava (SFX) moduuli lopettaa toimintansa seuraavin lopetuskoodein:

1 PROBLEMS
Virhe/itä purkamisen aikana

0 SUCCESS
Onnistunut toiminto

RAR ohjelman interaktiivinen käyttö

Klikkaa tästä palataksesi takaisin sisällyslueteloon

Kun kirjoitat RAR -komennon OS/2 tai DOS-komentoriville ilman optioita, käynnistyy ohjelma kokoruudun interaktiivisessa näytössä - eli voit antaa komentoja eri kohtiin näytöllä, ja näytöllä on tarjolla useita vaihtoehtoja yhtäaikaa. Työskentely arkistossa on periaatteessa samantapaista kuin työskentely varsinaisissa hakemistoissa, mutta tietenkin on oltava selvillä siitä, kummalla puolen työskennellään. Kun RAR käynnistyy interaktiviseen tilaan, näet oikealla puolella näyttöä lukuisia tietoja. Vasemmalla näet luettelon niistä tiedostoista, joita on oletushakemistossa. Voit liikuttaa kohdistinta nuolinäppäimin, tai tehdä tiedostovalinnan hiirellä näpäyttämällä, jos käytössäsi on hiiri, ja hiiren tuki on asetettuna. Voit siirtyä toisiin hakemistoihin siirtämällä kohdistimen "UP-DIRECTORY" kohtaan ja näpäyttämällä sitä hiirellä, tai painamalla [Enter] -näppäintä siirrettyäsi kohdistimen nuolinäppäimillä siihen. Voit tarkastella myös arkistotietojen "hakemistoja" näpäyttämällä hiirellä kahdesti arkistotiedostoa, tai siirrettyäsi kohdistimen tiedoston kohdalle ja painettuasi [Enter] -näppäintä. RAR tunnistaa arkistotyypit RAR, ARJ, ZIP ja LZH. RAR sisältää kaksi erilaista toimintamuotoa. Toinen niistä on hakemistomuoto (Directory), ja siinä on käytettävissä seuraavat toimintonäppäimet:

1-Help 2-Add 3-View 4-Fresh 5-Volume 6-Move 7-Update 8-Delete 9-Option 0-Quit

Huomaa, että kukin numero viittaa nimenomaan funtionäppäimeen, eikä numeronäppäimeen - jonka voit helposti todeta jo siitäkin, ettei numeronäppäinten painamisesta seuraa mitään. Voit myös käyttää toista toimintamuotoa, jota käytetään luotaessa arkistoja, ja korjailtaessa niitä. Tähän muotoon pääset pitämällä alaspainettuna näppäintä [ALT], jolloin käytössäsi ovat funktiot:

1-2-Solid 3-View.. 4-SFX 5-SFXVol 6-SolVol 7-SolSVl 8-Repair 9-SolSFX 0-

Painaessasi [ALT] näppäintä voit nähdä myös opastusikkunan näytön oikealla puolella erilaiset optiovaihtoehdot tässä vaihtoehtoisessa tilassa. Nämä poikkeavat hieman OS/2 ja DOS -järjestelmissä toisistaan:

Sekä OS/2 että DOS -tilassa:

Alt-C
Valitse joko väri- tai mustavalkomuoto

Alt-D
Valitse asema

Alt-J
DOS shell

Alt-M
Valitse tiivistysmenetelmä

Alt-P
Valitse salasana

Alt-S
Tallenna asetukset

Alt-W
Aseta (tallennus)hakemisto tilapäistiedostoille

OS/2 sisältää tämän lisäksi optiot:

Alt-A
Valitse (tiivistysalgoritmin) sanakirjan koko(katso yksityiskohtien osalta-md[koko])

Alt-R
Aseta tehtäväprioriteetti ja torkkuaika.

Jos painetaan jotakin muuta näppäintä kuin mikä liittyy optioihin tai toimintoihin, siirtyy RAR etsintätilaan, jossa haetaan tiedostonimiä. Tämä lyhentää huomattavasti tarvittavien näppäinten käyttöä kun etsitään jotakin erityistä tiedostonimeä. Kun siirrytään hakemistosta arkistoon (joka saattaa myös sisältää hakemistorakenteen), muuttuvat RAR -toiminnot vastaamaan tätä asiaintilaa.

Hakemistossa työskentely

Tässä työskentely tapahtuu omassa tiedostojärjestelmässä, ja vastaa pitkälti niitä toimia, joita tehdään normaalissa järjestelmähallinnassa. Erona siihen on tässä vain se, että käsittely tapahtuu RAR ohjelmalla. Käytettävissä on seuraavanlaisia toimintoja:

F1
Aputekstit

F2
Lisätään tiedosto(t) arkistoon, ja jos arkistoa ei vielä ole olemassa, se luodaan

F3
Katsellaan tiedoston sisältöä (jos eksternaalista katseluohjelmaa ei ole määritelty, käytetään RAR ohjelman omaa sisäistä katseluohjelmaa)

F4
Tuoreistetaan arkiston tiedostot - vain vastikään muuttuneet tiedostot lisätään arkistossa olevien vanhojen kopioden päälle

F5
Luodaan arkistojen Peräkkäispainoksia (Levykesarjoja)

F6
Lisätään sellaisia tiedostoja, joita ei ennestään ole arkistossa, ja päivitetään tiedostot, jotka ovat muuttuneet senjälkeen kun arkisto on luotu

F7
Siirretään tiedosto(t) arkistoon

F8
Korjataan vaurioitunut arkisto

F9
Asetetaan / Tallennetaan optiot

F10
Poistutaan RAR ohjelmasta. ESC näppäimen painamisella on sama vaikutus.

Alt-F2
Luodaan kiinteä arkisto.

Alt-F3
Katsellaan tiedoston sisältöä (sisäisellä katseluohjelmalla).

Alt-F4
Luodaan itsepurkautuva SFX arkisto.

Alt-F5
Luodaan itsepurkautuvia (SFX) painoksia.

Alt-F6
Luodaan kiinteitä arkistopainoksia.

Alt-F7
Luodaan kiinteitä itsepurkautuvia SFX-painoksia.

Alt-F8
Yritetään korjata viallinen arkisto.

Alt-F9
Luodaan kiinteä itsepurkautuva SFX arkisto.

Arkiston tarkastelu

Kun olet arkiston sisällä paina [Enter] näppäintä kun kohdistin on haluamasti arkistonimen kohdalla avataksesi arkiston. Sama vaikutus saavutetaan komentorivioptiota "en" käyttäen. Arkiston sisällä työskennellessäsi näet RAR ohjelman päänäytön vasemmalla puolen luettelon arkiston tiedostoista. Näitä tiedostoja voidaan merkitä samaan tapaan kuin minkä tahansa hakemiston tiedostoja. Huomaa, että tähti (*) tiedostonimen vasemmalla puolen merkitsee sitä, että tiedosto on salasanasuojattu. Tiedostoluettelon alapuolella on staturivi, joka sisältää tietoja valittujen tiedostojen ja hakemistojen koosta ja lukumäärästä, taitiedon siitä jos yhtään tiedostoa ei ole valittu merkitsemällä, on siinä tiedoston nimi, ja statusrivin loppupäässä tiivistysmenetelmä, (tiivistysalgoritmin) sanakirjan koko, ja (tiivistys)suhde. Oikealla puolen näyttöä on lukuisia erilaisia tietoja, kuten arkiston nimi ja status, tiedost kommenteista, enkryptatuista tiedostoista, jne. - sekä vähintään vaadittu RAR ohjelman versionumero, jollaista tarvitaan arkiston purkuun, sekä tiedot siitä käyttöjärjestelmästä, jonka alaisena arkisto on luotu. Avattaessa arkisto tarkastelua varten ovat käytettävissä seuraavat toimintovaihtoehdot, jotka näet näytön alaosassa:

1-Help 2-Test 3-View 4-Extr 5-Comment 6-ExCurD 7-SFX 8-Delete 9-Option 0-Quit

Saat aputekstin näkyviinpainamalla F1 -näppäintä, ja voit testata arkiston tiedostoja painamalla F2, ja niin edelleen. Tässäkin muodossa on tarjolla vaihtoehtoinen toimintamuotojen joukko kun painetaan [ALT] näppäintä:

1-2-3-View.. 4-ExtrTo 5-FilCmt 6-AddRec 7-Lock890

Tiedostoja voidaan merkitä/ poistaa merkintä käyttämällä välilyöntinäppäintä, tai [Ins] -näppäintä, tai klikkaamalla tiedoston nimeä hiiren oikeanpuoleisella painikkeella. Voit merkitä myös jokin tiedostoryhmän käyttämällä näppäimistön numero-osan "+" ja "-" -näppäimiä painettuna samanlaikaisesti "Gray" näppäimen kanssa niin, että merkitset ryhmän alkukohdan edellisellä, ja ilmoitat lopetuskohdan jälkimmäisellä. Merkintä voidaan purkaa Gray* -näppäimellä. Kun tiedostoja, tai niiden ryhmiä merkitään, päivittyy ruudun alaosassa oleva tilan näyttörivi, ja siinä ovat luettavissa kutakin työvaihetta koskevat tiedot. Kokoruutunäytössä on täydellinen hiirituki. Hiiren vasemmanpuoleista painiketta käytetään hakemistossa liikkumiseen, ja hiiren oikeanpuoleisella painikkeella voit MERKITÄ tiedostoja. Hiirtä voi käyttää myös siten, että sen vasemmanpuoleisella painikkeella perutaan syötetty teksti, ja oikeanpuoleisella suoritetaan syötön hyväksyntä. vasemmanpuoleista näppäintä käytetään käynnistämään finktionäppäintoimintoja, joita muutoin käynnistetään funktionäppäimillä.

Vieraat Ei-RAR -arkistot

Kokoruutunäytössä RAR tarjoaa myös mahdollisuuden käsitellä arkistoja, joita ei ole alunperun luotu RAR ohjelmalla. Tuettuja muotoja ovat ZIP, ARJ ja LZH. RAR ohjelma tarjoaa seuraavat operaatiot käyttöön ei-RAR arkistojen käsittelyyn:

- tiedostojen purku ja hakemistorakenteen muodostus;
- vallitsevaan hakemistoon purku;
- purku johonkin toiseen hakemistoon;
- tiedostojen testaus arkistossa;
- tiedostojen tuhoaminen arkistossa;
- arkiston sisällön tarkastelu kokoruutunäytössä;
- itsepurkautuvien SFX-arkistojen muodostus;
- arkistokommentin lisäys (vain ZIP ja ARJ);
- tiedostokommentin lisäys (vain ZIP ja ARJ)
.

Käyttäjä voi asettaa salasanan arkistolle painamalla [Alt-P], sekä asettaa polun väliaikaistiedostoille painamalla [Alt-W]. Jos pelkästään katsellaan arkiston sisältöä, ei tarvita muuta kuin RAR ohjelma. Kuitenkin: Jos työskennellään sellaisissa arkistoissa, jotka on luotu muilla (aiemmin mainittuja arkistomuotoja tuottavilla) ohjelmilla, tarvitaan lisäksi myös näitä kyseisiä ohjelmia (tai niiden kanssa yhteensopivia sovelluksia). Tällaisia tarvittavia ulkoisia ohjelmia ovat mm. Pkwaren tuottamat DOS -ohjelmat, kuten Pkunzip.EXE, ja sen vastinpari Pkzip.EXE, joista on olemassa myös OS/2 versio PKzip 2.50. Jos työskentely tapahtuu OS/2 järjestelmässä, voivat nämä "eksternaaliset" olhjelmat olla myös DOS -versioita, koska järjestelmä ajaa - ja tunnistaa ne sellaisina, ja avaa niille oikeanlaisen ikkunan. Sama pätee myös ARJ.EXE ja LHA.EXE ohjelmiin. Nämä vain spesifioidaan erikseen RAR ohjelman OS/2 -versiossa RARARC2.CFG -tiedostoon. Jos näitä ohjelmia käytetään, tulee ne joko sijoittaa niin, että ne ovat polkumääritykseen kuuluvissa hakemistoissa, tai jos ne sijoitetaan muualle, niitä koskevat hakutiedot lisätään polkumääritykseen. Voit käyttää RAR -ohjelmaa sellaisen arkistomanagerin kanssa, joka tukee edellämainittuja pakkereita. Esimerkkinä tällaisesta managerista on Norton Commander, jonka Unix -vasine on Midnight Commander. Huomaa, että vain standardia LZH arkiston headeria tuetaan. Arkistot, joissa on käytetty kytkintä "/h2" eivät ole tuettuja.

RAR komentorivioptiot ja kytkimet

Klikkaa tästä palataksesi takaisin sisällyslueteloon

Komentirivimuotoa käytetään kätevimmin eräajotiedostoissa, ja tällöin koko operaatio käynnistetään yhtenä eräajona, johon ei sen kuluessa tavallisesti puututa - josta syystä "interaktiota" ei ole. Komentorivikäsky voidaan antaa myös suoraan komentoriviltä.

Käyttö:

RAR [[komento] - [kytkin1] - [kytkinN] [arkisto] [tiedostot...] [@listfiles...] [polku_johon_puretaan\]]

Kaikkien parametrien tulee olla samalla komentorivillä.

KOMENNOT AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ

Komento on tavallisesti kirjain, tai kirjainyhdistelmä.

a
Lisää tiedostot arkistoon

c
Lisää kommentti arkistoon

[F10]
Painaminen tallentaa syötetyn kommentin ja aiheuttaasiirtymisen exit-tilaan. Näppäimen [Esc] painaminen peruu syötön. Kun painetaan [F10] syöttämättä yhtään kommenttia poistuvat kaikkia olemassaolevat kommentit. Kommentit näytetään kun arkistoa käsitellään. Kommentin koko on enimmillään 16384 tavua. RAR tukee ANSI esc-sekvenssejä, ja ANSI -ajuri ei ole välttämätön. Tästä on se etu, että näppäimistöä ei voida määritellä uudelleen käyttäen ANSI Esc -sekvenssejä, ja siitä syystä ANSI-pommeja ei voi levittää RAR ohjelmalla.

cf
Lisää tiedostoinin kommentteja (ei arkistoon yleisesti)

Näppäin [F10]
Tallentaa syötetyn kommentin ja poistuu exit-tilaan.

Näppäin[Esc]
Peruu kommentin

Näppäin[F10]
Ilman kommentin syöttöä aiheuttaa sen, että kaikki kommentit poistuvat. Kommentit näytetään jos "v" komento on annettu.Kommentin suurin pituus on 16384 tavua.

cw
Kirjoittaa arkistokommentin tiedostoon

d
Tuhoaa tiedostoja arkistosta Huomautus: Jos tämän komennon käytöstä seuraa se, ettei arkistoon jää yhtään tiedostoa, tuhoutuu tyhjä arkisto.

e
Purkaa arkiston tiedostot vallitsevaan hakemistoon

en
Käynnistää RAR ohjelman kokoruutunäytössä ja siirtää joko nimettyyn arkistoon, tai niiden luetteloon. Tämä komento sisältyy esimerkiksi Norton Commander- ohjelman "extension" -tiedostoon. Komento "en" voidaan jättää myös huomiotta, ja käynnistää RAR antamalla yksinkertaisesti arkiston nimi RAR-ohjelmakomennon perään.

f
Tuoreistaa arkiston tiedostot - eli päivittää arkistossa olevista tiedostoista ne, jotka ovat muuttuneet arkiston luomisen jälkeen.

k
Lukitsee arkiston. Tämän komennon käyttö aiheuttaa sen, että mitään arkistoon suuntautuvia muutostoimia ei hyväksytä.

l
Luetteloi arkiston sisällön (lyhytmuotoinen luettelointi). Tiedostot luetteloidaan "v" komennolla niin, että tietoja polusta ei näytetä, vaan tiedostojen nimet.

m
Siirtää tiedostot ja hakemistot arkistoon. Tämä toiminto aiheuttaa sen, että tiedostot ja hakemistot tuhotaan niiden onnistuneen varmuuskopioinnin jälkeen. Ne voidaan tietenkin palauttaa arkistosta purkamalla se joko kokonaan, tai jos halutaan palauttaa vain jokin hakemistoista tiedostoineen, puretaan haluttu hakemisto. Hakemistoja ei poisteta jos "-ed" kytkintä käytetään. Tällaisen komennon käyttöä olisi syytä tarkoin harkita tapauksissa, joissa varmuuskopioitava hakemisto on järjestelmän kannalta tärkeä, tai sisältää järjestelmän varaamia tiedostoja. Älä varmuuskopioi tällä tavoin esimerkiksi OS2 -hakemistoa, tai sen alihakemistoja.

mf
Siirtää tiedostot arkistoon Toiminto aiheuttaa sen, että tiedostot tuhotaan onnistuneenvarmuuskopioinnin jälkeen.

p
Tulostaa tiedosto(ja) näytölle (STDOUT)

r
Korjaa vaurioituneen arkiston. Vaurioituneen arkiston korjaus sisältää kaksi eri vaihetta. Ensinnä vaurioitunut arkisto skannataan, ja siitä etsitään korjaustiedoite (recovery record: katso "rr" -komento). Jos arkisto sisältää edeltäkäsin siihen lisätyn tiedotteen, ja jos vaurioutunut alue on pienempi kuin N*512 tavua, jossa "N" on korjaukselle varattujen sektoreiden määrä, on mahdollisuus onnistuneelle palautukselle hyvin suuri. Nyt luodaan uusi arkisto, jonka nimi on _RECOVER.RAR. Jos korjaustiedoitetta ei arkistossa ole, tai jos arkistoa ei kyetä palauttamaan kokonaan vaurioiden suuruuden vuoksi, käynnistyy toinen vaihe. Tässä vaiheessa ainoastaan arkistostruktuuri rakennetaan uudelleen, ja on mahdotonta palauttaa tiedostoja ilman että CRC -testaus epäonnistuu. Mutta on SILTI mahdollista palauttaa vaurioitumattomat tiedostot, jotka eivät ole saatavissa rikkoutuneesta arkistostruktuurista johtuen. Tämä on käyttökelpoista tosin vain jos tiedostot eivät ole arkistoituja kiinteällä tiivistyksellä, sillä kiinteän tiivistyksen arkistoinnissa tavallisesti vain ensimmäinen tiedosto voidaan todella palauttaa tässä toisessa vaiheessa. Kun tämä vaihe on päättynyt, uusi arkisto luodaan nimelle _RECONST.RAR. Korjausprosessin aikana RAR saattaa tiedustella käyttäjältä apua, kun epäilyttävät tiedostot on paikannettu:

rr[N]

Lisää korjaustiedoitteen (data recovery record). Käsittelimme tämän option hyödyllisyyttä juuri edellä. Tällainen redundantti informaatio (recovery record) voidaan lisätä arkistoon ennenkuin mitään pahaa edes tiedetään tapahtuneen, tai on edes tapahtunut. Arkiston koko tosin kasvaa hieman, mutta tämä tieto auttaa palauttamaan arkiston entiselleen, mikäli tapahtuu esimerkiksi levykkeen vaurio, tai dataa menetetään jollakin muulla tavoin. Korjaustiedoite (recovery record) voi sisältää aina 8 palautussektoria. Sektorien määrä voidaan määrittää "rr" komennolla (N = 1 .. 8), ja jollei sitä erikseen näin määritellä, tapahtuu määrittely automaattisesti, ja tällöin koko riippuu arkiston koosta:

Arkiston koko Sektoreiden määrä:

< 50Kb = 2
50Kb-500Kb =4
> 500Kb =8

Jos vaurioitunut alue on jatkuva, jokainen sektori kykeneepalauttamaan 512 bittiä vaurioitunutta informaatiota, mutta tämä arvo saattaa olla pienempikin jos vaurioita on useita. Korjausaputietojen koko voidaan arviolta laskea kaavalla:

[[arkiston koko]/256 + ["recovery"-sektoreiden määrä]*512 bytes.

s
Konvertoi arkiston itsensäpurkavaksi (SFX) tiedostotyypiksi. Huomatakoon, että useissa pakkereissa on toiminto, jolla muutetaan niiden pääohjelmilla tuotettuja arkistoja itsepurkautuviksi tiedostoiksi. DOS -käyttöjärjestelmässä Pkzip 2.04g ohjelmaan sopii tähän tarkoitukseen Zip2exe.EXE, ja OS/2 järjestelmässä Zip 2.1 ohjelmaan Unzipsfx.EXE. On vain huomattava, että vastaanottavan käyttöjärjestelmän on tuettava tällöin sitä tilaa, jossa arkisto on luotu, ja oltava mielummin sama. Myös RAR ohjelmassa on komento, jolla tällaisia itsepurkautuvia tiedostoja luodaan, ja se tukee peräkkäispainoisten luontia - mitä Zip 2.1 ei tue. Näitä käytetään silloin kun data ei sovi yhdelle levykkeelle. SFX arkisto voidaan tällöin tehdä niin, että se määritellään ensimmäiselle levylle, ja huomioidaan se, että arkiston koko on hieman suurempi kuin normaalisti. Jos arkisto koostuu levysarjasta, luodaan seuraavien levyjen arkistopainokset samansuuruisiksi kuin ensimmäinenkin. SFX painoksia tulisi luoda käyttäen komentoa "a" ja kytkimiä: "-v[(koko)] -sfx", jolloin ei olisi tarpeen varmistua siitä, onko painoksen koko oikea - ensimmäisestä painoksesta sarjassa tulee aina oikean kokoinen.

s[file.sfx]
Konvertoi arkiston itsepurkautuvaksi (SFX)tiedostotyypiksi käyttäen jotakin vaihtoehtoista SFX -modulia. Voit indikoida tähän vaihtoehtoiseen SFX moduliin (polkumääritys) jolla rakennat SFX -arkiston. Lisätietoja tällaisesta arkistosta saat SFX.DOC -tiedostosta, joka sisältyy RAR -ohjelmaan.

t
Testaa arkiston tiedostot. Tämä komento suorittaa "tyhmän tiedoston" purkamisen ja se ei kirjoita mitään tulostetta toiminnostaan kun se testaa määritellyt tiedostot.

u
Päivittää arkiston tiedostot. Komento lisää arkistoon tiedostot, joita siellä ei vielä ole, ja päivittää ne tiedostot, joita on lähdeasemassa muutettu arkiston luomisen jälkeen.

v
Suorittaa luetteloinnin arkiston sisällöstä kaikkine määritteineen (täydellinen). Tiedostot luetteloidaan täydellisessä muodossaan: koko polkunimi, tiedoston kommentit, alkuperäinen- ja tiivistetty koko, tiivistyssuhde, viimeksisuoritetun päiväyksen aika ja päivämäärä, attribuutit, CRC, tiivistysmenetelmä, sekä RAR ohjelman vähimmäisversio, joka vaaditaan purkamista varten. Kaikkien arkiston painosten luettelemiseksi käytä tähtimerkkiä (*) arkiston tarkenteen paikalla.

x
Purkaa tiedostot arkistosta niiden alkuperäiseen (relatiiviseen) hakemistoon, mikäli arkistossa on polkunimiä.

Komentojen rajoituksia:

- Komennot "d", "u", "f" eivät toimi arkiston (peräkkäis)painoksia luotaessa.

- Komentoa "a" ei voi käyttää arkistopainoksen päivitykseen,vain sen luomiseen.

- Komennot "c" ja "cf" eivät toimi arkiston (peräkkäis)painoksissa mutta ne toimivat kiinteissä arkistoissa.

KYTKIMET AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ

-?
Näyttää komentojen ja kytkinten aputekstit

-$[drive]
Tarjoaa painoksen otsikkotuen. Kun arkistoon lisätään tämä kytkin, se aiheuttaa sen, ettävallitsevan levyaseman otsikko (volume label) lisätään myös arkistoon. Kun arkistoa puretaan, kytkin ohjaa RAR ohjelman asettamaan tämän otsikon siihen asemaan, jonne purku tapahtuu, tai mikäli mitään levyasemamääritettä ei anneta, lisätään tämä otsikko siihen levyasemaan, jossa työskentely arkistoa purettaessa tapahtuu. Otsikkoja ei huomioida itsepurkautuvissa (SFX) arkistoissa, eikä UNRAR -ohjelma myöskään niitä huomioi.

-ac
Poistaa arkistobitin tiivistyksen jälkeen.

-ao
Lisää tiedostoja arkistobitillä varustettuna

-av

Soveltaa aitoustarkistusta (authenticity verification) mutta vain rekisteröidyissä ohjelmaversioissa. RAR asettaa jokaiseen uuteen, tai päivitettyyn arkistoontietoja koskien arkiston luojaa, viimeistä päivitystä, sekäarkiston nimeä. Mikäli arkistoa muokataan, ja tätä kytkintäei ole määritelty, poistuu aitoustarkistuksen informaatio. Kun arkistoa testataan, luetteloidaan, tai päivitetään käyttäenkytkintä "-av", suorittaa RAR tarkistuksen, ja näyttää seuraavan viestin:

Verifying authenticity information ...

Jos tarkistus onnistuu, tulee näyttöön 'OK' -viesti, sekä arkiston luojan nimi, sekä viimeisen päivityksen päivämäärä. Jos taas takistus ei onnistu, tulee näyttöön ilmoitus:

FAILED

Kun arkisto luodaan "-av" kytkintä käyttäen, lisätään arkistoon CRC -informaatio. Mainitun "-av" -kytkimen käyttö on erityisen suositeltavaa jaeltaessa ohjelmapaketteja. Tiedetään, että CRC -testaus ei kaikissa tapauksissa merkitse sitä, että tiedosto olisi muissakin suhteissa virheetön, tai TÄSMÄLLEN alkuperäisen veroinen. Paketista saattaa esimerkiksi puuttua tarvittavia tiedostoja, tai jokin tiedosto voi toiminnallaan aiheuttaa paljonkin vahinkoa, vaikka se olisi järjestelmän CRC -tarkistuksessa täysin virheetön.

-av
Poistetaan aitoustarkistus tai lisätään sellainen

-b
Otetaan arkistosta varmuuskopio ennen muokkausta. Tämä kytkin luo arkistosta varmuuskopion ennenkuin arkistoa käsitellään. Varmuuskopiolla on muutoin sama tiedostonimi mutta sillä on BAK -tarkenne. Mikäli tällainen tiedosto esiintyy ennestään, tulee tarkentimesta .$BK.

-bw
Mustavalkomuoto

-c-
Ei kommentin näyttämistä

-cfg-
Ei käytetä konfiguraatiotietoja ja ympäristömääritteitä

-col
Värimuoto

-dh
Ei käytetä jaettuja tiedostoja (file sharing). Tämä kytkin auttaa silloin kun tiedostot ovat samanaikaisesti useamman sovelluksen käytössä verkossa, tai moniajoympäristössä.

-ds
Ei lajitella tiedostoja lisättäessä niitä kiinteään arkistoon. Esimerkiksi HPFS -tiedostojärjestelmässä tiedostot ovat lajitellut hakemistoissa laskevaan aakkosjärjestykseen, eli aasta ööhön. Tällaista lajittelua ei (ainakaan) tarvita, tai pikemminkin: mitään lajittelua ei tarvita.

-e [s,h,a,r]
Asetetaan niiden tiedostojen attribuutit, joiden poiminta estetään. Kytkimet [hsra] viittaavat tavanomaisiin tiedostoattribuutteihin (piilo-, järjestelmä,-vain luku-, ja arkisto), joita liittämällä luetteloon nämä attribuutit omaavat tiedostot jätetään poiminnan ulkopuolelle. Esitysjärjestyksellä ei ole väliä.

-ed
Ei lisätä tyhjiä hakemistoja. Tämä kytkin aiheuttaa sen, ettei tyhjiä hakemistoja talleteta luotuun arkistoon. Tämän kytkimen käytössä olisi oltava varovainen, sillä jotkut "tyhjät" hakemistot saatavat olla välttämättömiä, vaikka niissä (ei ainakaan arkistoinnin tapahtuessa) olisi yhtään tiedostoa. Jos esimerkiksi konfigurointitiedostoissa on viittaus esimerkiksi "TEMP" -hakemistoon, ja tätä (kuten muitakaan tyhjiä hakemistoja) ei oteta esimerkiksi varmuuskopioon mukaan, saatta seurata ongelmia kun varmuskopio aikanaan palautetaan "tyhjälle" kiintolevylle.

-ems-
Ei käytetä EMS -muistia (vain DOS versio)

-ee
Ei talleteta laajennettuja tiedostoattribuutteja (vain OS/2)

-ep
Ei liitetä polkumääritteitä tiedostonimiin. Tätä kytkintä käytettäessä lisätään arkistoon pelkästään tiedostot ilman tietoa niiden sijainnista jossakin hakemistossa. Tästä voi tosin hyvinkin seurata se, että arkistossa on useita tiedostoja samalla nimellä.

-ep1
Ei huomioida perushakemistonimeä kun varmistetaan siitä tiedostoja. Kytkimen käytöstä seuraa se, ettei sitä hakemistoa, josta arkistointi tapahtuu, lisätä arkistotietoihin.

-f
Tuoreistetaan tiedostot. Voidaan käyttää sekä purettaessa arkistoa, että sitä luotaessa. Komentoriviketju "a -f"on sama kuin komento "f", ja voit myös käyttää kytkintä "-f" komentojen "m" tai "mf" kanssa. Jos kytkintä "-f" käytetään komennon "x" tai "e" kanssa, vain vanhat tiedostot voidaan korvata uusilla, arkistosta purettavilla tiedostoilla.

-ialt
Kytkee [ALT] -näppäimen avulla suoritettavan toimintotavan vaihdon pois päältä kokoruutunäytössä. Tämä saattaa auttaa joitakin sellaisia käyttäjiä jotka haluavat käyttää jotakin TSR:ää samalla kun käyttävät RAR ohjelmaa. Tällaisen astus voidaan tehdä pysyväksi lisäämällä AUTOEXEC.BAT -eräajoon rivi: SET RAR=-ialt

-kb
Pidetään rikkoutuneet puretut tiedostot. Oletuksena RAR tuhoaa sellaiset tiedostot, joissa on havaittu CRC -virheitä purkiamisen jälkeen. Kytkin "-kb" aiheuttaa sen, ettei tällaisia tiedostoja tuhota.

-m[0..5]
Asetetaan tiivistysmenetelmä. Tässä voidaan valita useita vaihtoehtoja, ja yleisesti nolla merkitsee tässä tiivistämätöntä. ja viitonen suurinta tiivistysastetta. Oletusarvona RAR käyttää -m3 menetelmää (Normaali tiivistys).

-md[koko]:

Valitaan (tiivistysalgoritmin) sanakirjan koko kitotavuina (vain OS/2 versio). Kokovaihtoehdot: 64, 128, 256, 512 tai 1024. Vastaavasti voidaan käyttää kirjaimia "a", "b", "c", "d", tai "e". Liukuva sanakirja on erityinen muistialue, jota tiivistysalgoritmi käyttää. Mikäli tiivistettäväksi aiotun tiedoston koko (tai kaikkien tiivistettäväksi aiottujen tiedostojen yhteinen koko) on suurempi sanakirjan koko, lisää kirjan koon suurentaminen yleisesti tiivistyssuhdetta, ja lyhentää pakkaukseen kuluvaa aikaa - mutta tällöin muistia tarvitaan myös enemmän. DOS -versiossa sanakirjan koko on kiinteä 64 -kilotavua. OS/2 -järjestelmälle (ja muille 32 -bittisille ympäristöille) tarkoitetun RAR -ohjelman oletusarvoinen sanakirjakoko on 256 -kilotavua, mutta kokoa voi vaihdella edellä esitettyjen vaihtoiehtojen rajoissa. Kun arkistoa puretaan, ei sanakirjan koolla ole merkitystä.

Vaadittavan muistin koko saadaan kaavasta:

5*[sanakirjan koko]+150Kb.

Noin I MB vaaditaan purkuun ja 5*[sanakirjan koko]+1150Kb kiinteiden arkistojen päivitykseen. DOS -järjestelmälle suunniteltu RAR voi purkaa suuria sanakirja-arkistoja käyttämällä perusmuistia, EMS -muistia, sekä levymuistia. Jos käytettävissä ei ole EMS- tai levymuistia, hidastuu toiminta merkittävästi. DOS -järjestelmälle tarkoitettu RAR ei pysty muuntamaan suuria sanakirja-arkistoja .SFX -tiedostoiksi käyttämällä vakioista SFX -moduulia, ja se ei kykene myöskään päivittämään sellaisia kiinteitä arkistoja.

-mm
Tiivistetään multimediatiedostoja. Tämä kytkee päälle erityisen multitimediatiedostojen tiivistysalgoritmin, ja tämä toiminto on tarkoitettu tiivistämään raakaa digitaalista audiodataa, kuten .WAV -tiedostoja aina neljän 8-bitin kanavalla, tai kahdella 16 -bitin kanavalla. Tämä algoritmi toimii hyvin myös "true color" -bittikarttatiedostoissa (24-bittisissä). Parannus tiivistyssuhteessa on 30 %:n luokkaa verrattuna normaaliin tiivistykseen. Kun RAR arkistoi tiedostoja multimedia-moodissa se suorittaa niille älykkään data-analyysin, ja voi mm. käyttää tiedoston eri osissa joko yleistä- tai multimediatiivistystä riippuen siitä, mikä kussakin tapauksessa on sopivin muoto. Tällainen analyysi mahdollistaa saavuttamaan optimaalisen suorituskyvyn kun erilaisia datatyyppejä puretaan taas tiedostoksi. Jos käytetään "f" -modifioijaa, tiivistetään koko tiedosto multimediatiivistyksellä. Tästä voi olla apua tiettyjä multimediatiedostoja tiivistettäessä, mutta tavallisesti tämä vain kasvattaa arkiston kokoa. Sekä -m[N] "Set compression method" ja -s "Create solid arkisto" kytkimiä voidaan käyttää multimediatiivistyksessä, mutta ne vaikuttavat vain niissä tiedoston osissa, joissa yleinen algoritmi toimii. Jos "-mm" on käytössä ei-multimedia-datan käsittelyssä, ei tiivistyssuhde tavallisesti muutu verattuna yleiseen menetelmään, tai muutu merkittävästi, mutta koska käytetään multimedia-analyysiä on pakkausnopeus aina hitaampi. Tästä syystä "-mm" ei ole suositeltava käsiteltäessä muita kuin multimediatiedostoja. Huomautus: Multimediatiivistys on suunniteltu tietylle tiedostotyypille, ja se toimii hyvin käsiteltäessä .WAV, .STM, ja .MOD -äänitiedostoja, sekä "true color" -bittikarttoja, mutta on hyödytön äänitiedoston .MID -prosessointiin, sekä .GIF, ja .JPG -kuvatiedostoille, sekä 8:n-bittisille bittikartoille.

-mmf
Tiivistetään multimediativistystä käyttäen. Tämä kytkin eroaa "-mm" kytkimestä siinä, että sitä käytettäessä kaikki tiedostot tiivistetään multimedia-algoritmilla riippumatta multimedia-analyysin tuloksista. Tavallisesti se johtaa huonoon tiivistyssuhteeseen, mutta voi olla hyödyllinen siinä hypoteettisessa tapauksessa ettei RAR kykene tunnistamaan multimediatiedostoa.

-o+
Olemassaolevat tiedostot päällekirjoitetaan

-o-
Olemassaolevia tiedostoja EI päällekirjoiteta (oletus)

-p[salasana]
Asetetaan salasana kirjoittamalla se etukäteen optiona valmiiksi.

-p
Asetetaan salasana kun sitä pyydetään. Salasana on tapauskohtainen. Jos et anna salasanaa komentoriviltä, RAR kysyy sitä.

-r
Ohjataan alihakemistot uudelleen. Voidaan käyttää useimpienn komentojen kanssa.

-ri [P][:{S}]
Asetetaan prioriteetti ja torkkuaika (vain OS/2). Tämän option avulla RAR säätelee järjestelmän latautumista moniajo-ympäristössä. Tehtäväprioriteetti [P] (mahdolliset arvot 0 ... 128) vastaa OS/2 -konseptia. Kun [P] on yhtäsuuri kuin '0', käytetään OS/2 tehtäväprioriteetin oletusarvoa. Torkkuaika {S} on arvo välillä 0 - 1000 (millisekuntia). Tämä on se aikaperiodi jossa RAR antaa komennon jälleen OS/2 järjestelmälle kun jokainen luku- ja kirjoitustapahtuma on suoritettu pakkauksessa tai purkamisessa. Torkkuajan asettaminen on hyödyllistä kun useita saman prioriteetin tehtäviä ajetaan järjetelmässä.

-rr[N]:
Lisätään datan korjausaputiedot (recovery record). Jos tätä kytkintä käytetään arkistoa luotaessa, tai sitä muokattaessa, lisätään korjausaputiedot arkistoon, joka työskentelyn päätteeksi luodaan. Tätä kyseistä aputietoa käytetään yritettäessä korjata vioittunutta arkistoa.

-s
Luodaan kiinteä arkisto. Kiinteä arkisto on erityinen arkiston laji. Kiinteä arkisto on arkisto, joka on tehty "yhtenäisenä bittivirtana", ja jossa siten on tavallaan vain yksi tiedosto. Jos tiedostojen koko on sama kuin esimerkiksi levykkeen koko, voidaan ne tietenkin tallentaa niille, vaikka arkistot luotaisiinkin kiintolevyllä.

-s[N]
Luodaan kiinteitä ryhmiä käyttäen tiedostojen laskemista. Sama kuin "-s", mutta palauttaa kiinteän tilastoinnin oletusarvoionsa heti kun on tiivistetty [N] -tiedostoa. Kytkin pienentää tiivistysastetta, mutta toisaalta se vähentää menetyksiä käytettäessä kiinteää arkistomuotoa, ja jos tällainen arkisto vahingoittuu.

-se
Luodaan kiinteitä ryhmiä käyttäen laajennusta. Tämä kytkin vastaa "-s" -kytkintä, mutta palauttaa kiinteän tilastoinnin oletusarvoonsa mikäli tiedostonimen laajennus muuttuu. Tämän kytkimen käyttö hidastaa tavallisesti tiivistysnopeutta, mutyta toisaalta se vähentää menetyksiä joita seuraa käytettäessä kiinteää arkistointimuotoa.

-s-
Ei käytetä kiinteää arkistointia.

-sfx
Luodaan kiinteä itsepurkautuva (SFX) arkisto. Käytettäessä tätä kytkintä luotaessa uutta arkistoa luodaan itsepurkautuva arkisto.

-sfx[file.sfx]
Luodaan itsepurkautuva (SFX) arkisto käyttämällä vaihtoehtoista SFX moduulia.

-std
stdout -muoto. Kaikki tulostettava teksti lähetetään stdout-virtaan, jonka avulla voidaan ohjata RAR-tulostus tiedostoon, kuten:

-tk
Arkiston päivämäärää ei muokata. Tämä estää RAR ohjelmaa muokkaamasta arkiston päivämäärää arkistoa muutettaessa.

-tl
Asettaa arkiston päivämäärän uusimman tiedoston mukaisesti. Pakottaa RAR ohjelman asettamaan arkiston päivämäärän arkistossa olevan uusimman tiedoston mukaisesti.

-u
Päivitetään tiedostot. Voidaan käyttää luotaessa arkistoa, tai sitä purettaessa. Komentoketju "a -u" vastaa komentoa "u". Kytkintä "-u" voidaan käyttää yhdessä komentojen "m" tai "mf" kanssa. Jos tätä kytkintä käytetään komentojen "x" tai "e" kanssa, puretaan arkistosta sellaiset tiedostot, joita ei ole levyllä, sekä tiedostot, jotka ovat uudempia kuin niiden kopiot levyllä.

-v
Luodaan painoksia koon automaattista määritystä käyttäen. Huomautus: Kun kytkintä käytetään "v" tai "l" -komentojen kanssa, luetteloi RAR kaikki painokset aloittaen siitä, joka on määriteltävänä.

-v[koko]
Luodaan arkistopainoksia. Oletusarvona tämä kytkin käyttää tuhansia (1000) tavuja, (eikä 1024 x tavuja). Voit antaa koon myös kilotavuina käyttäen symbolia "k" tai tavuina käyttäen symbolia "b", tai voit käyttää jotakin etukäteen määritellyistä arvoista käyttämällä symbolia "f", jota seuraa numeroarvo. Ennaltamääritellyt arvot voivat olla 360, 720, 1200, 1440, tao 2880, ja ne voidaan korvata vastaavilla levykkeiden koolla. Mikäli kokoa ei erikseen määritellä, käytetään automaattista määritystystä. Jos Peräkkäispainokset luodaan samaan asemaan kuin väliaikaistiedostot (vallitseva asema on oletuksena, jota voidaan vaihtaa "-w" -kytkimellä), ei automaattisella koon määrityksellä ole merkitystä. Tällaisessa tapauksessa koko tulisi määritellä erityisen tarkasti. Huomaa, että vain ensimmäinen painos Peräkkäispainosten sarjassa saa tunnusosakseen RAR, ja seuraavat juoksevassa sarjassa R00 ... R99. Kun tällaista Peräkkäispainosta puretaan (takaisin) käytetään vain ensimmäistä painosnimeä. Nykyään useita ohjelmia toimitetaan tämäntapaisessa muodossa, vaikka ensimmäinen painoksista onkin EXE -muotoa, mutta periaate on sama. Arkiston Peräkkäispainoksia ei voi muokata. Komentoja "d", "f", "u", ja "s" ei voida näissä käyttää, ja komentoa "a" voidaan käyttää ainoastaan sekvenssiä luotaessa. On mahdollista - joskaan ei todennäköistä - että Peräkkäispainoksessa jonkin tiedoston koko arkistossa on suurempi kooltaan kuin sen tiivistämätön koko. Tämä johtuu siitä seikasta että tallennusta ('storing' (ei tiivistystä mikäli koko kasvaa)) ei voida käyttää Peräkkäispainoksessa. Peräkkäispainokset voivat olla myös itsepurkautuvia (SFX). Tällainen arkisto tulisi luoda käyttäen sekä "-v" että "-sfx" -kytkimiä. Jos halutaan luoda arkiston Peräkkäispainoksia, joiden koko on 1440000 tavua (eli korpun koko) vallitsevaan hakemistoon, voidaan käyttää komentoa: RAR a -v1440 4flopp tai RAR a -v1440 4flopp *.*

-vd
Tuhotaan levyn sisältö ennen painoksen luomista. Tämän vaihtoehdon käyttö tuhoaa kaikki kohdelevy(kkee)n tiedostot ja hakemistot kun "-vd" on käytössä. Kytkin soveltuu käytettäväksi ainoastaan mediaan, joka voidaan poistaa - kuten levykkeisiin. Kiintolevyn sisältöä ei voida tuhota tällä optiolla.

-w[polku]
Kytketään väliaikaistiedostojen hakemistoksi toinen hakemisto. Tällä kytkimellä väliaikaistiedostojen hakemistoksi voidaan osoittaa toinen asema - esimerkiksi RAM-levyasema, tai hyvän suorituskyvyn omaava (kiinto)levy.

-x[maski]
Ei poimita maskissa määriteltyjä tiedostoja

-x@[luettelo]
Ei poimita luettelotiedostossa olevia tiedostoja

-y
Hyväksytään vastaukseksi 'Yes' jokaiseen kyselyyn.

-z[tiedosto]
Lisätään arkistoon kommentti.

SFX kytkimet

SFX arkistomoduulia, joka ympätään tavalliseen RAR arkistoon ja tehdään siitä siten itsepurkautuva, voidaan käsitellä kytkimin:

-e
Purkaa tiedostot SFX arkistosta. Tämä kytkin on oletusarvoisesti käytössä, ja se vastaa RAR ohjelman komentoa "x". Tämä 'oletusarvoisuus' tarkoittaa käytännössä sitä, että annettaessa itsepurkautuvan arkiston nimi se purkaa sisältönsä.

-t
Testaa SFX arkisto. Tämä kytkin vastaa RAR komentoa "t".

-v
Näytä arkiston sisältö. Kytkin vastaa RAR komentoa "v".

Klikkaa tästä palataksesi takaisin sisällyslueteloon