Timo Kinnunen
Särkiniementie 16 A 41
70700 Kuopio
Finland

Klikkaa tästä palataksesi takaisin Timon Serverimaailma etusivulle - Click here to return back to the front page of Timos' Serverimaailma homesite

Klikkaa tästä palataksesi takaisin Timon suomenkielisten DOS ja OS/2 -oppaiden valintasivulle - Click this link to Return back to The Page of Timo's Finnish DOS and OS/2 manuals

Klikkaa tästä palataksesi takaisin sivulle Tietoo - Click this link to Return back to the page of Information

Uusin opas WinSetup ohjelmasta

13.4.1998

28.7.2017

1. Johdanto

Tämä opas on tarkoitettu korvaamaan kaikki aikaisemmin Winsetup.EXE -asennusohjelmasta kirjoittamani selvitykset. Ohjelmaa käytetään asennettaessa Windows 3.1 järjestelmää OS/2 partitioon, jossa on HPFS tiedostojärjestelmä, ja jossa ei ennestään ole yhtään Windows -tiedostoa. Tämä kyseinen tiedostojärjestelmä on periaatteessa samanlainen kuin NTFS, jota Windows NT käyttää, mutta viimneksimainitussa on ainakin pari sellaista tietosuojaan liityvää piirrettä, jota HPFS tiedostojärjestelmässä ei ole. Toisaalta HPFS on levytilaa säästävämpi, koska siinä on aina pienimmän varausyksikön kokona 512 kilotavua. Yleisesti voi sanoa, että kaikki 16-bittiset Windows-sovellukset toimivat parhaiten silloin kun ne on asennettu omilla asennusohjelmillaan Windows 3.1 tai Työryhmä-Windows 3.11 järjestelmiin, jossa niiden alla on jokin DOS -järjestelmä. Toimivia vaihtoehtoja ovat esimerkiksi viimeisimät versiot MS-DOS ja DR DOS -järjestelmistä, vaikka viimeksimainittu vaatii tiettyjen komponenttien päivitystä ennenkuin Windows 3.1 voidaan asentaa.

OS/2 Warp 3.0 järjestelmän asennus uuteen partitioon, ja sen alustus HPFS tiedostojärjestelmälle, ja WIN-OS2 tuen lisääminen jälkikäteen

Jos OS/2 Warp 3.0 on asennettu tyhjälle kiintolevylle, ja sen asennuspartitio on alustettu HPFS tiedostojärjestelmälle asennuksen yhteydessä, ei tällaisessa partitiossa ole tietenkään yhtään Windows -tiedostoa, ja vaikka yhdistetty DOS WIN-OS2 -tuki asentuukin, kanattaa se heti asennuksen jälkeen poistaa, ja asentaa täydentävän asennuksen kautta DOS -tuki uudelleen. Tämän tuen kautta voidaan järjestelmässä ajaa myös eräitä vanhempia ohjelmia, kuten Tekoplus, ja Zsoftin Pbrush 1.2, jotka ajetaan esimerkiksi DOS -kokoruudun kautta, kun ne on ennen sitä "asennettu" omassa hakemistosaan asianmukaisesti. Jos järjestelmään halutaan asentaa nyt Windows - ja siihen kaikki sen sovellukset, on oikea valinta Winsetup.EXE -asennusohjelma, joka toimii OS/2 -järjestelmän VDM (Virtual Disk Memory) -tilassa, ja on ensisijaisesti tarkoitettu asentamaan 7- asenuslevykkeestä koostuva Windows 3.1 -järjestelmä. Kokemuksen mukaan myös työryhmäversio käy, mutta tällöin siihen täytyy lisätä eräitä kirjastotiedostoja jälkikäteen. Winsetup.EXE toimii niin, että se tiedustelee ensin asennushakemiston, ja sitten kopioi asennuslevykkeillä olevat tiivistetyt tiedostot kiintolevylle, ja lopuksi laajentaa ne oikeaan kokoonsa. Lopuksi asennus täydennetään työpöydästä täydentävän asennuksen kautta, jossa tarvitaan OS/2 Warp 3.0 -asennuslevykkeitä, joista saadaan Windows -järjestelmän käytössä tarvittavat OS/2 tiedostot, ja tässä asennusvaiheessa tarvitaan myös Windows 3.1 -asennuslevykkeitä. Valitettavasti tämäkään prosessi ei tuota vieläkään täysin toimivaa, ja täydellistä Windows -järjestelmää, koska kun käynnistät WIN-OS2 -kokoruutuistunnon, ei ruudulla ole yhtään ohjelmaryhmää, tai ohjelmakuvaketta, ja sinä et ole edes Windows -järjestelmän laillinen omistaja, ja kaiken kruununa lienee se, että järjestelmässä on englantilaiset kansallisuusasetukset, ja tarpeellisia kirjastotiedostoja puuttuu, jos olet käyttänyt asennuksessa Työryhmä-Windows 3.11 asennuslevykkeitä. Sinun on luotava manuaalisesti ryhmätiedostot, ja linkit Windows -ohjelmiin. Oletetaan, että olet käyttänyt suomenkielistä Työtyhmä-Windows 3.11 asennuslevykesarjaa, jossa on yhdeksän levykettä. Jotta saisit muutettua kansallisuusasetukset suomenkielisiksi, täytyy sinun ensin luoda VARUSOHJ.GRP -ryhmätiedosto, ja siihen CONTROL.EXE -ohjelmalle kuvake, jonka voit nimetä "Kontrollipaneeli" -nimellä. Kun vaihdat kansallisuusasetuksia, tarvitset Windows -asennuslevykkeitä, ja jos asennat kirjoittimen, tai eräitä muita sovelluksia, tulisi sinun sitä ennen kopioida jostakin jo toimivasta Windows -järjestelmästä ainakin seuraavat tiedostot:

UNIDRV.DLL
COMMCTRL.DLL
SCONFIG.DLL
USER.EXE

jotka voit asettaa /WINDOWS/SYSTEM -hakemistoon. Näistä "USER.EXE" sisältää sinun käyttäjätietojasi, joten käytä sellaista versiota, jonka laillinen omistaja sinä olet. Mitä taas muihin ohjelmaryhmiin, ja kuvakkeisiin tulee, katso mallia jostakin toisesta tietokoneesta, jossa on valmiiksi asennettuna Työryhmä-Windows 3.11 järjestelmä. Niin selviää parhaiten mitä ryhmätiedostojen nimiä käytetään, ja mitkä sovellukset mihinkin ryhmään liittyvät. Kun vielä kopioit SERIALNO.INI tiedoston /WINDOWS -hakemistoon, saat käyttäjätietosi täydelliseksi, koska tässä tiedostossa on sinun sarjanumerosi. Yleisesti sinun tulisi tuntea ne muutokset, joita Winsetup.EXE -asennusohjelma tekee Windowsin WIN.INI ja SYSTEM.INI -tiedostoihin, ja mitä muutoksia OS/2 -järjestelmän täydentävä asennus niihin tekee. Periaatteesa tällä tavalla asennettu Windows -järjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi vain OS/2 järjestelmässä. Työryhmä-Windows 3.11 on asennuksen jälkeenkin periaatteessa 16-bittinen järjestelmä, ja vaikka se sisältääkin eräitä OS/2 -järjestelmäkomponentteja, se ei kykene käsittelemään pitkiä tiedostonimiä, vaan järjestelmän- sekä siihen liitettyjen sovellusten toiminta on rajoittunut 8.3 -tiedostonnimeämisaliaksen mukaiseen käytäntöön. Hyvä kysymys onkin tässä se, miten HPFS tiedostojärjestelmä, ja OS/2 kykenevät erottamaan 32- ja 16 -bittiset sovellukset toisistaan? Jos sovelluksessa ei ole tiettyä "tunnistusmerkkiä", ei sitä ajeta koskaan 32-bittisenä sovelluksena - joten 16-bittinen sovellus ei voi käynnistyä vahingossa 32-bittisenä, ja siten tuhota järjestelmästä jotakin sen vuoksi, ettei "ymmärrä" tiedostoja, tai järjestelmää oikein. On kuitenkin tärkeää, että 16-bittisiä Windows -sovelluksia ajetaan nimenomaan WIN-OS2 -alijärjestelmässä, jolloin niitä ja niiden tiedostoja käsitellään varmasti oikein. Periaatteessa Windowsin voi tietystikin käynnistää myös DOS -ikkunasta WIN.COM -ohjelmalla. WIN-OS2 on vain eräs OS/2 järjestelmän alijärjestelmä, jossa 16-bittisiä Windows -sovelluksia ajetaan. Sama pätee myös DOS -tilaan, joka on samalla tavoin virtuaalinen tila, ja vain eräs OS/2 alijärjestelmistä. Periaatteessa tämä tarkoittaa sitä, että nämä alijärjestelmät voi niin halutessaan poistaa kokonaan, jolloin asianomaisia sovelluksia ei enää voi ajaa. Parhaiten WIN-OS2 -tuen asennus HPFS tiedostojärjestelmään onnistuu kun käytetään standardia VGA ohjainta sekä OS/2 Warp 3.0 - että Windows -järjestelmässä. Tarjolla on myös parempiakin resoluutioita, mutta jos käsittelet etupäässä tekstiä, tai suoritat laskentaa, riittää tämä näytön tarkkuus, ja erityisesti DOS -käyttöä ajatellen sen valinta on perusteltuakin. Jos WIN-OS2 ei asennuksen jälkeen toimisikaan johtuen siitä, ettei järjestelmän näytönohjain stemmaa, voi sen saada jälleen toimintakuntoon asentamalla uudelleen DOS -tuen, joka korvaa näyttöajurit alkuperäisillä. Näyttöajurit voi tietyst vaihtaa myös OS/2 komentoriviltä. Kun tämän jälkeen vielä näkee sen vaivan, että asentaa WIN-OS2 tuen uudelleen, on tuloksena taas toimiva järjestelmä. Näiden asennusten yhteydessä kannattaa käyttää Checkini.EXE ohjelmaa, jolla voidaan tutkia työpöydän virhetoimintoja, ja myös niitä korjata. Korjauksen kohteina ovat OS2.INI ja OS2SYS.INI tiedostot. Käsitelyt versiot voidaan kopioida talteen Copyini.EXE ohjelmalla. Yleensä näissä järjestelmän INI tiedostoissa on joukko hakemisto- ja tiedostonimiä, joita ei enää ole olemassakaan, tai viittauksia levyasemiin, ja muuta sellaista. Tavallisia ovat myös viitteet objekteihin, joiden viittauksen kohdetta ei ole kiintolevyllä. Jos tarkistusohjelma ilmoittaa työpöydässä olevista objekteista, jotka ovat joutuneet orvoiksi, kannattaa kansioita ja kuvakkeita availla ja tutkia niiden toimivuutta. Tiedostojärjestelmänä HPFS kykenee toipumaan vaikeistakin tiedostojen tuhoutumisista, ja vaurioitumisista, koska sen kirjanpito tapahtuu monessa eri paikassa, ja tästä syystä se kestää esimerkiksi virran katkaisemisen tietokoneesta, tai koneen pysäyttämisen virtanappulasta.

Lisätietoja siitä, mitä Winsetup.EXE asennusohjelma tekee

Valitettavasti WSETUP14.ZIP -arkiston mukana ei ole tietoja siitä, miten ohjelma asennuksen tekee, ja mitä tiedostoja se itse asiassa käsittelee. Tämä puute poistuu ainakin osittain tässä luvussa. Nämä kaivatut tiedot sisältyvät itse asennusohjelmatiedostoon, mutta onneksi sellaisessa muodossa, että ne oli mahdollista vedostaa sieltä edelleenkäsittelyä varten. Niinpä olenkin luonut osan tästä oppaasta leikkaamalla kyseisestä WINSETUP.EXE -asennusohjelmasta sen informatiivista tekstiä sisältäneen osan Wagnerin LIST -ohjelmaa käyttäen. Windows 3.1 -asennuslevyjen tiedostoista olen luonut ensin luettelon tavallisella DIR > -komennolla, ja poistanut tiedostoista niiden päiväystä ja kokoa koskevat tiedot, koska niillä ei ole tässä kohden merkitystä. Tämä auttaa esimerkiksi konstruoimaan tarvittavia asennuslevykkeitä. Jo 1992 julkaistussa Windows 3.1 -versiossa suuri osa tiedostoista on tiivistetyssä muodossa, ja niiden laajentamiseen alkuperäiseen kokoonsa käytetään Expand.EXE -ohjelmaa. Kun tiedät, mitä sovellusta on käytetty tiedostojen tiivistämiseen, on asennuslevykkeiden luominen mahdollista vaikkapa tiedosto tiedostolta jos sinulla on saatavissa jokin toimiva Windows 3.1 järjestelmä, jossa tiedostot on tallessa, ja saat käsiisi sen tiivistysohjelman, jolla tiedostot täytyy levykkeille pakata. OS/2 -käytössä et tarvitse HIMEM.SYS -ajuria, etkä RAMDRIVE.SYS -tiedostoa - ja täysin vastaavat tiedostot sisältyvät mm. MS-DOS 6.22 -käyttöjärjestelmäversioon, josta ne tarvittaessa saa. Vaikka Työryhmä-Windows 3.11 -version saakin asennettua varsin helposti, ei käyttöön saa siihen kuuluvia verkko-ominaisuuksia, mutta toisaalta niitä ei edes tarvita. Koska Windows 3.1 on julkaistu vuoden 1992 tietämissä, saattaa olla, ettei alkuperäistä asennuslevykesarjaa ole enää ainakaan kaupoissa saatavissa. Mutta asennettuja järjestelmiä lienee vieläkin olemassa, joista voit "tiivistää" Microsoftin käyttämällä pakkausohjelmalla tietyt tiedostot levykkeille, ja nimenomaisesti tätä tarkoitusta varten tarvitset tiedot siitä, mitä tiedostoja aluperäisillä asennuslevykkeillä on. En rohkaise tällä suinkaan rosvouteen, vaan oletan, että olet aikoinasi sittenkin kiltisti ostanut kaupasta kaikki tarvittavat levykkeet, ja mainiot käsikirjat. Mutta olethan voinut heittää ne pois, ja ajatella, että uudet järjestelmät korvaavat vanhat aina armotta, ja vanhalla ei tee enää mitään.

Mitä Windows 3.1 asenuslevykkeillä on?

Jokaisella alkuperäisistä asennuslevyistä on "DISK" -tiedosto, kuten esimerkiksi ensimmäisellä levyllä tiedosto DISK1, jossa on vain yksi rivi tekstiä, ja tässä tapauksessa siinä lukee "disk1". Ensimmäisellä asennuslevyllä on myös SETUP.INF -tiedosto, josta voit katsoa miten asennus sujuu tavanomaiseen tapaan. Näiden lisäksi levykkeillä on joukko tiivitettyjä tiedostoja, josta erottaa siitä, että niiden tarkenteen viimeinen merkki on "_". Seuraavassa Windows 3.1 asennuslevyjen sisältämät tiedostot levyke levykkeeltä. Tiedostot olen erottanut toisistaan "/" -merkillä:

Levyn nimiö asemassa A on WIN31DISK1.
Levyn sarjanumero on -----
Hakemisto A:\

8514.DR_ / 8514SYS.FO_ / APP850.FO_ / COMM.DR_ / CPWIN386.CP_ / DISK1 /
EGA.3G_ / EGA.DR_ / EGACOLOR.2G_ / EGAFIX.FO_ / EGALOGO.LG_ / EGALOGO.RL_ /
EGAOEM.FO_ / EGASYS.FO_ / GDI.EX_ / HERCLOGO.RL_ / HERCULES.2G_ / HPEBIOS.38_ /
KBDHP.DR_ / MMSOUND.DR_ / MSCVMD.38_ / MSNET.DR_ / OLIGRAB.2G_ / PMSPL20.DL_ /
SETUP.EXE / SETUP.HL_ / SETUP.INF / SETUP.SHH / SETUP.TXT / SYSTEM.DR_ /
SYSTEM.SR_ / TIGA.DR_ / V7VDD.38_ / VDD8514.38_ / VDDCT441.38_ /VDDEGA.38_ /
VDDTIGA.38_ / VDDVGA30.38_ / VDDXGA.38_ / VGA.3G_ /VGASYS.FO_ /WIN.CN_ / WIN.SR_
/ WINHELP.EX_ / XGA.DR_ / XMSMMGR EXE 
Levyn nimiö asemassa A on WIN31DISK2.
Levyn sarjanumero on -----
Hakemisto A:\ 
386MAX.VX_ / 8514FIX.FO_ / 8514OEM.FO_ / BANINST.38_ / BLUEMAX.VX_ / CGA.2G_
/ CGA40850.FO_ / CGA40WOA.FO_ / CGA80850.FO_ / CGA80WOA.FO_ / CGALOGO.LG_ /
CGALOGO.RL_ / CONTROL.HL_ / DECNB.38_ / DECNET.38_ / DISK2 / DOSAPP.FO_ /
DOSX.EX_ / EGA.SY_ / EGA40850.FO_ / GA40WOA.FO_ / EGA80850.FO_ / EGA80WOA.FO_ /
EGAHIBW.DR_ / EGAMONO.2G_ / GAMONO.DR_ / EGAMONO.LG_ / EGAMONO.RL_ / HERC.3G_ /
HERC850.FO_ / HERCLOGO.LG_ / HERCWOA.FO_ / HPMOUSE.DR_ / HPSYSTEM.DR_ / IPX.OB_
/ IPXODI.CO_ / KBDBE.DL_ / KBDCA.DL_ / KBDDA.DL_ / KBDDV.DL_ / KBDFC.DL_ /
KBDFI.DL_ / KBDFR.DL_ / KBDGR.DL_ / KBDIC.DL_ /KBDIT.DL_ / KBDLA.DL_ /
KBDMOUSE.DR_ / KBDNE.DL_ / KBDNO.DL_ / KBDPO.DL_ / KBDSF.DL_ / KBDSG.DL_ /
KBDSP.DL_ / KBDSW.DL_ / KBDUK.DL_ / KBDUS.DL_ / KBDUSX.DL_ / KEYBOARD.DR_ /
KRNL286.EX_ / KRNL386.EX_ / LANGDUT.DL_ / LANGENG.DL_ / LANGFRN.DL_ /
LANGGER.DL_ / LANGSCA.DL_ / LANGSPA.DL_ / LANMAN.DR_ / LANMAN.HL_ / LANMAN10.38_
/ LMOUSE.CO_ / LMOUSE.DR_ / LSL.CO_ /LVMD.38_ / ZEXPAND.DL_ / MOUSE.DR_ /
MSC3BC2.DR_ / MSCMOUSE.DR_ / NETAPI20.DL_ / NETWARE.DR_ / NETWARE.HL_ / NETX.CO_
/ NOMOUSE.DR_ / NWPOPUP.EX_ / OLIBW.DR_ / PCSA.DR_ / PLASMA.3G_ / PLASMA.DR_ /
POWER.DR_ / POWER.HL_ / SL.DL_ / SL.HL_/ SUPERVGA.DR_ / TBMI2.CO_ / TIGAWIN.RL_
/ USER.EX_ / V7VGA.3G_ / V7VGA.DR_ / VDDCGA.38_ / VDDHERC.38_ / VER.DL_ /
VGA.DR_ / VGA30.3G_ / VGA850.FO_ / VGA860.FO_ / VGA861.FO_ / VGA863.FO_ /
VGA865. FO_ / VGACOLOR.2G_ / VGADIB.3G_ / VGAFIX.FO_ / VGALOGO.LG_ / VGALOGO.RL_
/ VGAMONO.2G_ / VGAMONO.DR_ / VGAOEM.FO_ / VIPX.38_ / VNETWARE.38_ / VPOWERD.38_
/ WINDOWS.LO_ / WINPOPUP.EX_ / WINPOPUP.HL_ / XLAT850.BI_ / XLAT860.BI_ /
XLAT861.BI_ / XLAT863.BI_ / XLAT865.BI_ 
Levyn nimiö asemassa A on WIN31DISK3.
Levyn sarjanumero on -----
Hakemisto A:\
256COLOR.BM_ / APPS.HL_ / ARGYLE.BM_ / CALC.EX_ / CALC.HL_ / CALENDAR.EX_ /
CALENDAR.HL_ / CANYON.MI_ / CARDFILE.EX_ / CHARMAP.EX_ / CHIMES.WA_ / CHORD.WA_
/ CLOCK.EX_ / DISK3 / EGYPT.BM_ / EXPAND.EXE / FLOCK.BM_ / GLOSSARY.HL_ /
HERCULES.DR_ / MORICONS.DL_ / MPLAYER.EX_ / MPLAYER.HL_ / MSADLIB.DR_ /
NETWORKS.WR_ / NOTEPAD.EX_ / PACKAGER.EX_ / PACKAGER.HL_ / PBRUSH.DL_ /
PBRUSH.EX_ / PBRUSH.HL_ / PIFEDIT.HL_ / PRINTERS.WR_ / PRINTMAN.HL_ / README.WR_
/ RECORDER.DL_ / RECORDER.EX_ / SCRNSAVE.SC_ / SETUP.INI / SNDBLST.DR_ /
SNDBLST2.DR_ / SOL.EX_ / SOL.HL_ / SOUNDREC.EX_ / SOUNDREC.HL_ / SSFLYWIN.SC_ /
SSMARQUE.SC_ / SSMYST.SC_ / SYSINI.WR_ / TADA.WA_ / TERMINAL.HL_ / THATCH.BM_ /
TIMER.DR_ / VADLIBD.38_ / VSBD.38_ / VTDAPI.38_ / WINFILE.EX_ / WINHELP.HL_ /
WININI.WR_ / WINMINE.EX_ / WINTUTOR.DA_ / WINTUTOR.EX_ / WRITE.EX_ / WRITE.HL_

Levyn nimiö asemassa A on WIN31DISK4.
Levyn sarjanumero on -----
Hakemisto A:\
APPS.IN_ / ARCADE.BM_ / ARCHES.BM_ / CARDFILE.HL_ / CARS.BM_ / CASTLE.BM_ /
CHARMAP.HL_ / CHITZ.BM_ / CLIPBRD.HL_ / COMMDLG.DL_ / DDEML.DL_ / DISK4 /
DRIVERS.CP_ / DRWATSON.EX_ / DSWAP.EX_ / EMM386.EX_ / HONEY.BM_ / LEAVES.BM_ /
MAIN.CP_ / MARBLE.BM_ / MCICDA.DR_ / MCISEQ.DR_ / MCIWAVE.DR_ / MIDIMAP.CF_ /
MIDIMAP.DR_ / MMSYSTEM.DL_ / MONOUMB2.38_ / MOUSE.CO_ / MOUSE.SY_ / MOUSEHP.CO_
/ MOUSEHP.SY_ / MPU401.DR_ / MSD.EXE / NOTEPAD.HL_ / OLESVR.DL_ / PRINTMAN.EX_ /
PROGMAN.EX_ / RAMDRIVE.SY_ / RECORDER.HL_ / REDBRICK.BM_ / REGEDIT.EX_ /
REGEDIT.HL_ / RIVETS.BM_ / SHELL.DL_ / SMARTDRV.EX_ / SND.CP_ / SQUARES.BM_ /
SSSTARS.SC_ / TARTAN.BM_ / TERMINAL.EX_ / WIN386.EX_ / WIN87EM.DL_ / WINFILE.HL_
/ WINLOGO.BM_ / WINMINE.HL_ / WINOA386.MO_ / ZIGZAG.BM_
Levyn nimiö asemassa A on WIN31DISK5.
Levyn sarjanumero on -----
Hakemisto A:\ 
ARIAL.FO_ / ARIAL.TT_ / ARIALB.FO_ / ARIALBD.FO_ / ARIALBD.TT_ / ARIALBI.FO_
/ ARIALBI.TT_ / ARIALI.FO_ / ARIALI.TT_ / CLIPBRD.EX_ / CONTROL.EX_ /
CONTROL.INF / CONTROL.SR_ / COUR.FO_ / COUR.TT_ / COURB.FO_ / COURBD.FO_ /
COURBD.TT_ / COURBI.TT_ / COURE.FO_ / COURF.FO_ / COURI.FO_ / COURI.TT_ /
DING.WA_ / DISK5 / HIMEM.SY_ / MMTASK.TS_ / MODERN.FO_ / MSD.IN_ / OLECLI.DL_ /
PIFEDIT.EX_ / PROGMAN.HL_ / REGEDITV.HL_ / ROMAN.FO_ / SCRIPT.FO_ / SERIFB.FO_ /
SERIFE.FO_ / SERIFF.FO_ / SETUP.RE_ / SMALLB.FO_ / SMALLE.FO_ / SMALLF.FO_ /
SSERIFB.FO_ / SSERIFE.FO_ / SSERIFF.FO_ / SYMBOLB.FO_ / SYMBOLE.FO_ /
SYMBOLF.FO_ / SYSEDIT.EX_ / TASKMAN.EX_ / TIMES.FO_ / TIMES.TT_ / TIMESB.FO_ /
TIMESBD.FO_ / TIMESBD.TT_ / TIMESBI.FO_ / TIMESBI.TT_ / TIMESI.FO_ / TIMESI.TT_
/ TOOLHELP.DL_ / WIN386.PS_ / WINOLDAP.MO_ / WINVER. _ / WSWAP.EX_
Levyn nimiö asemassa A on WIN31DISK6.
Levyn sarjanumero on -----
Hakemisto A:\
40291730.WP_ / 40293930.WP_ / CANON10E.DR_ / CANON130.DR_ / CANON330.DR_ /
CAN_ADF.EX_ / CIT24US.DR_ / CIT9US.DR_ / CITOH.DR_ / COURBI.FO_ / DEC1150.WP_ /
DEC2150.WP_ / DEC2250.WP_ / DEC3250.WP_ / DECCOLOR.WP_ / DECLPS20.WP_ /
DICONIX.DR_ / DISK6 / DM309.DR_ / DMCOLOR.DL_ / EPL75523.WP_ / EPSON24.DR_ /
EPSON9.DR_ / ESCP2.DR_ / EXECJET.DR_ / FINSTALL.DL_ / FINSTALL.HL_ / FUJI24.DR_
/ FUJI9.DR_ / GENDRV.DL_ / HERMES_1.WP_ / HERMES_2.WP_ / HPDSKJET.DR_ /
HPELI523.WP_ / HPIID522.WP_ / HPIII522.WP_ / HPIIP522.WP_ / HPPCL.DR_ /
HPPCL5A.DR_ / HPPCL5A.HL_ / HPPCL5OP.HL_ / HPPLOT.DR_ / HP_3D522.WP_ /
HP_3P522.WP_ / IBM17521.WP_ / IBM39521.WP_ / IBM4019.DR_ / IBM5204.DR_ /
IBMCOLOR.DR_ / L200230&.WP_ / L330_52&.WP_ / L530_52&.WP_ / L630_52&.WP_
/ LBPII.DR_ / LBPIII.DR_ / MT_TI101.WP_ / N2090522.WP_ / N2290520.WP_ /
N2990523.WP_ / N890X505.WP_ / N890_470.WP_ / NCM40519.WP_ / NCM80519.WP_ /
NEC24PIN.DR_ / O5241503.WP_ / O5242503.WP_ / OKI24.DR_ / OKI9.DR_ / OKI9IBM.DR_
/ OL840518.WP_ / OLIVETI1.WP_ / OLIVETI2.WP_ / P4455514.WP_ / PAINTJET.DR_ /
PANSON24.DR_ / PANSON9.DR_ / PG306.DR_ / PHIIPX.WP_ / PROPRINT.DR_ / PROPRN24.DR_
/ PRTUPD.INF / PS1.DR_ / PSCRIPT.DR_ / PSCRIPT.HL_ / Q2200510.WP_ / Q820_517.WP_
/ QWIII.DR_ / SEIKO_04.WP_ / SEIKO_14.WP_ / SF4019.EX_ / SFINST.EX_ / SYMBOL.FO_
/ SYMBOL.TT_ / TESTPS.TX_ / THINKJET.DR_ / TI850.DR_ / TIM17521.WP_ /
TIM35521.WP_ / TKPHZR21.WP_ / TKPHZR31.WP_ / TOSHIBA.DR_ / TRIUMPH1.WP_ /
TRIUMPH2.WP_ / TTY.DR_ / TTY.HL_ / U9415470.WP_ / UNIDRV.DL_ / UNIDRV.HL_ /
WINGDING.FO_ / WINGDING.TT_
(huomaa tällä levykkeellä oleva tiivistetty tiedosto PROPRN24.DR_,
jota ei löydy enää työryhmäversiosta, sillä sen
avulla voit "tulostaa" OS/2 FaxWorks -ohjelmaan)
Levyn nimiö asemassa A on DISK7.
Levyn sarjanumero on ----- 
Hakemisto
A:\ 
OEMSETUP.INF / PRINTER2.WRI / BASE9.DRV / BJET.DRV / BRHJ100.DRV /
BRHJ770.DRV / BRTHR24E.DRV / BRTHR9E.DRV / BULL18.DRV / BULL24.DRV / BULL9.DRV /
BULLASER.DRV / CANCAPSL.DRV / CANON10X.DRV / ANON800.DRV / CANONBJS.DRV /
CIT24.DRV / CIT9.DRV / DEC2100.DRV / DEC2200.DRV / DEC3200.DRV / DJ1000.DRV /
DJ2000.DRV / DM124.DRV / DM324.DRV / DM400.DRV / DM600.DRV / EPSON24E.DRV /
EPSON9E.DRV / ESCP2E.DRV / FRX71503.WPD / FUJI24E.DRV / HU200.DRV / IBM238X.DRV
/ IBM239X.DRV / JP150.DRV / JP350.DRV / JP350S.DRV / KYOCERA.DRV / LA75PLUS.DRV
/ LQBASE24.DRV / MANTAL24.DRV / MANTAL9.DRV / MANTAL90.DRV / MANTALBJ.DRV /
MT735.DRV / MT99.DRV / OKI24E.DRV / OKI9E.DRV / OKI9IBME.DRV / OL830525.WPD /
OLIVETI3.WPD / OLIVETI4.WPD / PAN24E.DRV / PAN9E.DRV / PCL4X.DRV / PG308.DRV /
PNWRITEA.DRV / PNWRITEB.DRV / QUIETJET.DRV / SEIKO24E.DRV / SEIKOSH9.DRV /
SFINST2.EXE / SFINSTAL.EXE / STAR24E. DRV / STAR9E.DRV / STARJET.DRV / TH760.DRV

Levyaseman valinta Winsetup ohjelmaa käytettäessä

Kun Winsetup -asennusohjelma käynnistetään, kysyy ohjelma mihin hakemistoon, ja levyasemaan tiedostot on tarkoitus asentaa. Koska asennusohjelma on suunniteltu nimenomaisesti Windows 3.1 -järjestelmän asentamiseen samaan HPFS -tiedostojärjestelmään jonne OS/2 Warp 3.0 on asennettu, on looginen levyasema tavallisesti se tavanomainen C:, ja niin on myös siinä tapauksessa, jos kiintolevyllä on useita itsenäisesti käynnistyviä partitioita, joista jokainen on C: Jos taas olet alustanut koko kiintolevysi HPFS -tiedostojärjestelmälle, on levyasema tietenkin C:

Winsetup -ohjelmaa käytettäessä laajennettavat Windows tiedostot

Winsetup.EXE -asennusohjelma laajentaa Expand.EXE -ohjelmaa käyttäen ne tiedostot, joiden tunnusosan viimeinen merkki on "_". Nämä tiedostot on tiivistetty asennuslevykkeille tilan säästämiseksi, ja näin niitä käsitellään myös tavanomaisessa Windows -asennuksessa. Tiedostot asettuvat täsmälleen oikeisiin sijainteihinsa Windows -hakemistoissa.

Winsetup -asennusohjelman viestit

Asennusohjelma antaa käyttäjälle sanallista palautetta eräissä käyttäjän valinnoissa, ja ohjelma myös tiedottaa mitä se parhaillaan tekee. Tämäntapaisia tiedotuksia ovat seuraavat (huomaa, että nämä viestit on vedostettu asennusohjelmasta, ja että niillä on täsmällisempi ilmiasu silloin kun ohjelma antaa sinulle jonkin näistä tiedotteista): Seuraavanlaisen ilmoituksen ohjelma antaa heti asennuksen alkuvaiheessa, jolloin se pyytää asettamaan Windows 3.1 asennuslevykkeitä ensimmäistä levykeasemaan.

"Insert Windows disk %d in %s Press [Enter] to continue, [ESC] if out of disks, [SPACE] to change source"

Tällaisen viestin ohjelma antaa silloin kun se laajentaa Windows -tiedostoja niiden alkuperäiseen kokoonsa:

"Expanding Files"

Seuraavan viestin saat asennuksen loppuvaiheessa:

"Deleting Temporary Files"

Näihin liittyvät operaatiot toteutetaan todennäköisesti osin käyttöjärjestelmän internaalisilla komennoilla.

Windowsin INI -tiedostojen luonti

Asennusohjelma alustaa myös Windows -järjestelmän INI -tiedostot, ja lisää niihin tavittavat rivit. Suurin osa kirjauksista menee [Boot] -otsikon alle, ja jotkut [Enh386] -otsikkoon. Koska asennusohjelma on suunniteltu englanninkielistä Windows 3.1 versiota varten, saattaa sen asennus onnistua parhaiten. Mutta yhtä hyvin asentuvat myös Työryhmä-Windows 3.11 järjestelmän levykkeet.