Timo Kinnunen
Särkiniementie 16 A 41
70700 Kuopio
Finland

Klikkaa tästä palataksesi takaisin Timon Serverimaailma etusivulle - Click here to return back to the front page of Timos' Serverimaailma homesite

Klikkaa tästä palataksesi takaisin sivulle Timo Kinnunen - Tietokoneopassivu - Click this link to Return back to the page of Timo Kinnunen - Computer Manual Page

Klikkaa tästä palataksesi takaisin Timon suomenkielisten vanhojen Windows-oppaiden valintasivulle - Click this link to Return back to The Page of Timo's old Finnish Windows ADP manuals

Äänitiedostojen luominen pienin kustannuksin tietokoneella, ja sen ulkopuolella

Johdanto

- Mikä se on, kuka tuolla tehtaanpiipussa piileksii?
- No, tietenkin sopivan liereä, mutta silti riittävän tukeva helsinkiläinen!

Huom: tiedot saattavat olla hieman vanhentuneita: Äänitiedostojen esittämiseen Internetin kautta, tai niiden tarjoaminen imuroitavaksi kunkin omalla koneella kuuntelemista varten, on nykyään jo helppoa - ja paljon käytetty esitysmuoto on RealMedia (RM) ääni -tai kuvaa ja ääntä sisältävä SlideShow leiketiedosto - kun halutaan luoda näyte esimerkiksi esittelytarkoituksessa. Yleinen on myös WindowsMedia SlideShow (ASF) - ja puhdas äänitiedosto (WMA) tarjoavat kumpikin parhaimmillaan melkein vastaavantasoisen esityksen kuin kehnosti koodattu, ja resoluutioltaan parempi MP3 ääni tiedosto - eli yleisimmin tuo MPEG 1.0, layer III -tasolle enkoodattu esitys. Mutta myös muita tiedostomuotoja käytetään, ja suurempiakin resoluutoita ja otostaajuuksia. Ongelmana näissä on vieläkin nuo hitaanpuoleiset yhteydet, ja käytännössä esimerkiksi 128 kbps tarkkuudella tarjotut MP3 tiedostot edellyttävät esimerkiksi kaapelimodeemin nopeutta. Videoformaatteihin ei tässä kuitenkaan puututa, mutta periaatteessa ne vaativat koneelta sekä tehoa, että muita resursseja - ja nopeaa yhteyttä. Jos asentaa Windows 95/98/NT/2000 -järjestelmäänsä Microsoft Internet Explorer 5.5 -selaimen, saa sen mukana useimpien tiedostoformaattien soittamiseen sopivan Windows Media Player -ohjelman, joka ei kuitenkaan osaa soittaa RealMedia tiedostoja, joiden soittoon sopii esimerkiksi RealPlayer 8.0 Basic, joka sisältyy esimerkiksi Netscape Communicator 4.76 -selainversioon. Hyvin monilla MP3 -tiedostoja tarjoavilla sivuilla olevat REAL -vaihtoehdot sisältävät hieman vanhemman RealAudio -tiedoston, joka on yleensä mono - tai sitten tarjolla on MP3 -tiedosto, jonka resoluutio on hyvin alhainen, ja usein alle puolet Hi-Fi -vaihtoehdosta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että RealAudio on laadultaan heikompi. RealProducer 8.0 -ohjelmalla voidaan tuottaa esitykseen äänen lisäksi myös kuvaa, ja siksi tulostiedoston tarkenteena on "RM" - joka tarkoittaa "RealMedia" -tiedostoja. Nämä ovat sellaisia tiedostoja, joissa ääni ja kuva on tallennettu "stream" -muotoon - eli kun leike valitaan soitettavaksi sopivaa sovellusta käyttäen, niin oman koneesi ja palvelimen välille muodostuu bittivirta, jossa tiedostoa siirretään koneellesi pieninä paketteina, mutta niin, ettet huomaa esityksessä mitään katkoksia, koska siinä käytetään mm. puskurointia. Jos tiedosto sisältää pelkästään ääntä, se voidaan optimoida jo enkoodatusvaiheessa sen mukaan, millä halutut vastaanottajat kykenevät dataa siirtämään - eli esimerkisi 56 kbps -nopeudelle, ja äänelle tämä riittääkin jos tarkoituksena on antaa jonkinlaista ensivaikutelmaa, ja samalla varmentaa se, ettei leikkeitä käytetä korkealaatuisten kopioiden laittomaan levitykseen, sillä tekisesti jo valmiiksi heikompaa laatua ei ole mahdollista parantaa, vaikka sellainen illuusio voidaan toki luoda. Tätä enkooderia voidaan aivan hyvin käyttää pelkästän ääniesitysten luomiseen, ja sillä tavalla olen itse sitä eniten käyttänytkin. valitettavasti tätä tuoreempien enkooderiversioiden ikää on rajoitettu niin, että ne toimivat aikansa, ja sitten onkin hankittava jo tuoreempi versio.

Lähdetiedostot ja tulostiedostot

Käytitpä mitä tahansa esitysmuotoa ääntä tuottaessasi, on sen pohjana yleensä PCM -aaltotiedosto, tai jokin muu tiivistämätön, ja ohjelmillesi kelpaava tiedostomuoto. Tällaisia voidaan äänittää esimerkiksi äänikorttien mukana tulevilla ohjelmilla, mutta jos halutaan hyvätasoisia tallenteita, pitäisi äänikortinkin olla hyvä, ja koneessa riittävästi potkua. Jos esityksen kesto on esimerkiksi kymmenen minuuttia, on tallennettavan tiivistämättömän tiedoston koko ainakin sata megatavua, ja siksi sitä täytyy tavalla tai toisella pienentää jotta se olisi järkevissä puitteissa imuroitavissa myös Internetissä. Toisaalta tällaisen tiedostojärkäleen käsittely edellyttää masiivisia kiintolevyjä, koska tilapäistiedostotkin vievät osansa, ja tietenkin keskusmuistia pitäisi olla myös riittävästi. Aiemmin paljonkin käytetty ZIP -pakkausmenetelmä ei sovellu tähän, koska se vain tiivistää WAV -tiedoston omalla algoritmillaan pienemmäksi, ja vastaanottajan pitäisi taas purkaa se ennen soittamista takaisin alkuperäisen kokoiseksi WAV -tiedostoksi, ja saattaa olla, ettei tällä ole siihen kiintolevyllään tilaa. Siksi tiivistettävän tiedoston täytyy olla "luettavissa" jo soitto-ohjelmalla ilman, että tiedoston kokoa olisi tarpeen säädellä. Tällaisia tiedostoja ovat mm. MP3, RealAudio, ja RealMedia. Jos meillä on omalla koneellamme WAV -tiedosto, joka on tallennettu 16-bitin stereona, ja 44 khz:n -otostarkkuudella, ja esityksen kesto on esimerkiksi 7 minuuttia ja 59 sekuntia, tulee WAV -tiedoston kooksi mahtavat 84 525 578 bittiä. Tämänkokoista tiedostoa ei kukaan ryhdy imuroimaan omalle koneelleen, vaikka kone olisi kuinka tehokas hyvänsä - vaan tiedostoa on tiivistettävä. Todettakoon kuitenkin, että samalla menetetään myös jotakin, ja tiivistetty tiedosto ei vastaa sen luomisessa käytettyä WAV tiedostoa. Useimmiten lopullisten äänitiedostojen muodoksi valitaan MP3, ja myös niiden luomiseen käypiä välineitä on tarjolla runsaasti. Jos edelläolevan esimerkkitiedoston käsittely tehdään esimerkiksi DOS pohjaisella L3enc -enkooderilla 44.1 khz -otostaajuudella, kaksikanavaisena, ja luotavalle tiedostolle halutaan 128000 bps -siirtonopeus, enkooderi käsittelee 18344 ruutua, ja tuottaa lopulta 7667 461 bitin suuruisen MP3 -tiedoston. Tällaisen voisi jo joku imuroidakin omalle koneelleen. Nykyään käytetään yhä yleisemmin eräisiin Windows -ohjelmiin liitettyjä ominaisuuksia tallentaa lähdetiedosto haluttuihin muihin muotoihin. Tällainen on esimerkiksi ilmainen MusicMatch Jukebox, joka osaa tallentaa lähdetiedoston joko WMA tai MP3 muotoon. GoldWave ohjelmaan voidaan saada MP3 tallennusmahdollisuus hakemalla jostakin LAME DLL tiedosto, joka kopioidaan järjestelmähakemistoon. Itse asiassa MusicMatch Jukebox käyttää Fraunhof yhtiön enkooderia, jollainen on myös L3enc. Tavallisesti Internetissä esitettyjen MPEG 1.0 Layer III -tiedostojen koko on siinä 1-3 megatavua, ja niiden ajallinen kesto on yleensä 1-3 -minuuttia. Tähän on syynä todennäköisesti se, että kun ihmiset luovat itse musiikkinsa, ja käsittelevät sen, niin kaikilla ei ole käytettävissä gigatavuittan levytilaa, tai riittävän tehokkaita koneita, ja siksi tyydytään näinkin lyhyisiin esityksiin. RealMedia -tai RealAudio -tyyppiset tiedostot ovat yleensä kooltaan hieman pienempiä jos ne enkoodataan vain yhdelle siirtonopeudelle - mutta ne eivät ole laadultaan yhtä korkeatasoisia. Yleisperiaate tiedostojen resoluution kohdalla on se, että mitä parempaa resoluutiota sekä tiedoston alkuperäisessä tallennuksessa - että sen tiivistämisessä on käytetty, sitä paremmalta myös esitys kulostaa. Äänenkäsittelyyn tietokoneessa liittyy useita termejä, jotka olisi hyvä tuntea. Eräs näistä on FM Synthesis, joka tarkoittaa sitä, että kahdesta aaltomuodosta tuotetaan synteesi, joka tavallisesti on jonkin soittimen jäljitelmä. Toinen tapa on Wavetable Synthesis, joka tarkoittaa menetelmää, jossa jokin soittimen musiikki nauhoitetaan, ja senjälkeen se voidaan mm. toistaa alkuperäisen kaltaisena. Viimeksimainittujen soitton voidaan käyttää MOD -tiedostoja, joka eroaa MIDI -tiedostoista siinä, että MOD -tiedosto voi soittaa kaikkia niitä nauhoitteita, joita säveltäjä on kyennyt digitoimaan. MIDI on tästä poikkeava tekniikka, koska sen soitinvalikoima rajoittuu niihin malleihin, joita äänikortti - tai syntetisaattori sisältää. Menenetelmä kuvaa soitettavaa musiikkia tapauksina, joissa tällainen tapaus on esimerkiksi nuotti, jolle on määritelty kesto, ja siinä on myös määritelty millä soittimella se soitetaan, ja mikä on sen voimakkuus, jne. Kyse ei siis ole samasta kuin musiikin nauhoituksen kodalla, jossa toistetaan vain se, mikä on nauhoitettu, ja yksityiskohtia ei enää erikseen määritellä.

Oman musiikin teon laitevaatimuksia

Äänikortin olemassaolo koneessa ei sinällään takaa välttämättä sitä, että kone soveltuisi samalla hyvin myös omatekoisen musiikin tekoon. Jos halutaan moniraitanauhoitteita, pitäisi kortin olla FullDuplex -tyyppinen, ja riittävän korkeatasoinen - ja sehän tietenkin maksaa rahaa. Epäillen pitäisi suhtautua myös tietoihin eri korttien keskinäisestä yhteensopivuudesta. Jos tehdään omaa musiikkia, on sitä varten hyvä hankinta Creative Labs -yhtiön valmistama, mielellään kaksisuuntaisesti toimiva, uudempi äänikortti, jossa on mukana runsaammin ulkoisia liitäntöjä. Mitä kalliimpi kortti on, sitä parempaan se pystyy, mutta toki halvemmallakin selvitään. Eräs tällainen on vaikkapa reilun satasen maksava SB 128 PCI, jonka kanssa synkkaa mainiosti esimerkiksi Anvil Studio 2000.12.06, jonka kanssa voit luoda musiikkia, vaikka sinulla ei olisikaan esimerkiksi syntikkaa, tai koskettimistoa. Tämäntapaiset kortit eivät tietenkään ole mitään luksusta, mutta kyllä niillä jonkinlaiseen tulokseen silti pääsee. Kun äänikortteja asennellaan, vaativat ne yleensä useita keskeytyksiä, ja tästä saattaa seurata eräitä ongelmia esimerkiksi silloin kun Windows 95:ssä on virheelliset IDE -ohjaimet. Esimerkiksi vanhempi UltraSound Plug-and-Play-asennus saattaa vaatia sen EPROM -muistin uudelleenohjelmointia, jotta keskeytykset eivät olisi niin pahassa ristiriidassa, ja tämänkin päivityksen saa Gravisin kotisivulta, kuten myös sen kaikkein uusimman ohjelmistopaketin. Näitä käyttämällä vanhastakin raudasta saa varsin toimintakykyisen kokoonpanon - varsinkin jos siihen lisää maksimaalisen määrän muistia. Gravisin kortin kanssa toimii mainiosti esimerkiksi CakeWalk Pro Audio 5.0. Nämä ovat vain esimerkkejä, ja tarkoitettu niille, joilla ei ole rahaa, ja ovat halukkaita siitä syystä hankkimaan halvalla vanhempia kortteja, ja käyttämään vanhempia koneita. Mutta vaikka tietokoneessasi olisikin hyvälaatuinen äänikortti, on äänenlaatu riippuvainen siitä, millaista mikrofonia käytetään, ja syötetäänkö materiaali analogisena vai digitaalisena. Hyvälaatuinen mikrofoni maksaa paljon rahaa, ja samoin myös muut tarvittavat välineet - jos pyritään nimenomaisesti korkeaan laatuun. Parempi idea onkin menä johonkin äänitysstudioon, ja varata sieltä aikaa, koska se varmastikin tulee halvemmaksi kuin kotistudion rakentaminen.

Eräitä ohjelmia

DDClip free 2.23

Tämä venäläinen ohjelma toimii hyvin ainakin Windows 95/NT järjestelmissä, ja se on tarkoitettu käytettäväksi koostettaessa useita erillisiä WAV tiedostoja yhdeksi esitykseksi, joka taas voidaan tallentaa omaksi tiedostokseen. Jos sinulla on vaikkapa rumputausta, ja tässäkin oppaassa esiteltävillä muilla ohjelmilla tuottamiasi ääniä, voit liittää ne juuri tällä ohjelmalla yhteen - eli kyse on tavallaan sämpläyksestä. Tämä merkitsee tietenkin sitä, että sinun on suunniteltava etukäteen mielessäsi se, mitä haluat lopulliselta esitykseltä. Tästä ohjelmasta on tarjolla myös kaupallisia versioita, joista voit varautua maksamaan, mutta tämä ohjelma on ilmainen, ja saatavissa netistä.

DrumBox 1.0

Jos olet vailla rumputaustoja, sopii tämä ilmaisohjelma siihen hyvin, ja oman kokemukseni mukaan se toimii ainakin Windows 95/NT järjestelmissä. Eräs luova tapa käyttää tätä ohjelmaa on se, että rakennetaan ensin ohjelmalla rumputausta, ja sitten sitä soitetaan säätelemällä virveleiden ja varveleiden parametreja soiton aikana, ja nauhoitetaan esitys samalla auki olevaan WAV ohjelmaan, jollaiseksi sopii esimerkiksi CoolEdit 96. Tähän ohjelmaan voit luoda myös omia rumpusoundeja esimerkiksi nauhoittamalla erilaisia lyhyitä ääniä, ja käytämällä sitten niitä.

RelayKB

Jos sattuisi niin ikävästi, ettei sinulla olisi pianoa, on tässä ratkaisu ongelmaan, sillä tietokoneesi näppäimistöä voi hyvinkin käyttää pianona. RelayKB on ohjelma, jolla tämä onnistuu. Tosin se vaatinee jokin moniraitaohjelman samankaikaista käyttämistä, kuten N-Track 2.1. Tietenkin soittaminen on hankalaa sille, joka on tottunut pianoon, mutta tämäkin on eräs keino selvitä ilman kalliin pianon hankintaa.

SimSynth v1.3 Registered Version

Jollei sinulla ole syntsaa, niin tässä ilmainen ohjelma, jolla voit tuottaa erilaisia ääniä esimerkiksi luodaksesi sampleja, jotka sitten koostat yhteen vaikkapa DDClip free 2.23 ohjelmalla. Syntsaohjelmia on toki muitakin, ja mitä erilaisimpiin tarkoituksiin. Tämä toimii kokemusteni mukaan ainakin Windows 95/NT versioissa.

CakeWalk Pro Audio 5.0

CakeWalk Pro Audio 5.0 (tai uudempi) on eräs vaihtoehto niille, joilla on esimerkiksi koskettimisto, jonka voi liittää MIDI -liitäntään, tai niille, jotka haluavat kokeilla instrumentaalimusiikin moniraitanauhoitusta, ja sekoittaa siihen myös aaltomuotoa. Sovellus toimii hyvin esimerkisi vanhemmilla Gravisin korteilla, joihin saa Windows 95 -ajurit. Tämä sovellus ei ole ilmainen, mutta sen käyttönottoon tarvittavan sarjanumeron saa internetin räkkisivuilta - tai sitten rekisteröimällä ohjelman asianmukaisesti. Tätä ohjelmaa on sanottu Cubase -ohjelman pikkuveljeksi. Tästä ohjelmasta on julkaistu tuoreempiakin versioita, mutta kyllähän tämäkin toimii aivan hyvin.

Anvil Studio 2000.12.06

Mikäli haluat käyttöösi ilmaisohjelman, jolla voi luoda yksinkertaisia sävellyksiä myös virtuaalipianolla, on hyvä valinta Anvil Studio 2000.12.06, johon saa erikseen lisävarusteet moniraitanauhoitteiden tekoa varten valmistajan kotisivulta. Se on Willow Point -yhtiön tuotantoa. Kuvassa oleva ohjelmaversio on jo vanhempi, mutta periaatteessa liittymä on pysynyt suhteellisen muutumattomana koko sen kehittelytyön ajan.

Lisätietoja

Missä voin esittää luomiani tiedostoja?

Jos haluat että muutkin saavat kuulla musiikkiasi, on eräs vaihtoehto ladata niitä kotisivun hakemistoon palvelimelle, ja linkittää ne sopivasti dokumenttisivuihin - tai sitten niitä voidaan ladata sellaisille palvelimille ympäri maailmaa, jotka niitä ottavat vastaan. He eivät yleensä maksa niistä mitään, mutta saahan sitä kautta ainakin tuotantoaan esille, ja muidenkin arvioitavaksi.

Millainen streaming audio on?

Englanninkielinen ilmaus "streaming audio" tarkoittaa sitä, että ladattavaa musiikkitiedostoa voidaan kuunnella samalla kun sitä ladataan palvelimelta omalle koneelle - eli kyse on myötäkuuntelusta. Tässä voidaan käyttää useitain eri tiedostomuotoja, ja vasta aivan viime aikoina eri tekniikat ovat alkaneet löytää toisensa. Tekniikka ei siis nojaudu niinkään tiettyyn tiedostotyyppiin, vaan siihen, miten sitä luetaan joltakin palvelimelta. Ellei tätä toimintoa ole käytettävissä, täytyy tiedosto ladata omalle koneelle kokonaisuudessaan ennenkuin sitä voidaan kuunnella. Streaming audio -toiminto helpottaa siis niitä, jotka eivät halua ostaa sikaa säkissä. Monet musiikkia tarjoavat palvelimet - kuten MP3.com - tarjoavat esityksiä sekä MP3 - että Real Audio -muodoissa - eli samasta kappaleesta on tarjolla kaksi eri tiedostomuotoversiota. Näistä MPEG 1.0 Layer III (tai uudempi versio) on teknisesti korkeatasoisempi esitys, ja kuulostaa myös paremmalta - mutta se vaatii kuuntelijan laitteistolta myös enemmän.

Mistä saan ilmaisia työvälineitä musiikkitiedostojen tuottamiseen?

Musiikkitiedostojen luomiseen tarvittavia ohjelmia toimitetaan usein äänikorttien mukana, jolloin voidaan luoda ainakin WAV -tiedostoja, ja näistä voidaankin sitten muuntaa juuri sellaisia tiedostomuotoja, joita eniten käytetään Internetissä. Näistä MP3 on yleistynyt siksi, että se on tavattoman tiivissä muodossa, ja siten tiedostona nopeasti siirrettävissä paikasta toiseen. Yleensä sen koko on vain pari megatavua, ja tiivistämättämänä tämä tekisi liki 100 megatavua, tai enemmänkin. MP3- tai RealMedia -tiedostoja voidaan tuottaa useillakin eri ohjelmilla, joita voi tiedustella mm. seuraavista URL -osoitteesta: http://www.real.com - Tästä osoitteesta saat myös uudempiakin soitto-ohjelmia.