Timo Kinnunen
Särkiniementie 16 A 41
70700 Kuopio
Finland

Klikkaa tästä palataksesi takaisin Timon Serverimaailma etusivulle - Click here to return back to the front page of Timos' Serverimaailma homesite

Klikkaa tästä palataksesi takaisin sivulle Timo Kinnunen - Tietokoneopassivu - Click this link to Return back to the page of Timo Kinnunen - Computer Manual Page

Klikkaa tästä palataksesi takaisin Timon suomenkielisten vanhojen Windows-oppaiden valintasivulle - Click this link to Return back to The Page of Timo's old Finnish Windows ADP manuals

Windows 95 apuohjelmia

Johdanto

Huom: vaikka tiedot ovat hieman vanhahtavia, voi joku silti näistäkin hyötyä: Tässä esitellyt apusovellukset toimivat Windows 95 -järjestelmässä - mikä kannattaa ottaa huomioon kun teet niistä arvioita omaa käyttöäsi varten. Ne ovat suurimmaksi osaksi ilmaisia, ja niitä saa mm. useilta CD ROM -levyiltä, ja myös Internetistä - josta haun helpottamiseksi olen antanut joistakin myös asennusarkiston nimen, tai kotisivun osoitteen. Jos linkki ei toimi, saattaa palvelin olla pois päältä, tai osoite on muuttunut. Tässä esiteltyjen sovellusten lisäksi on varmaankin olemassa muitakin, ja vielä näitäkin etevämpiä kapineita - mutta olen itse kokeillut kaikkia tässä mainituja ohjelmia, ja todennut ne toimiviksi. Vaikka Windows 95 ei sisälläkään paljon järjestelmän ylläpitotyökaluja, voi sitä toki täydentää, ja saada sen tällä tavoin ominaisuuksiltaan lähemmäs vaikkapa Windows 98 järjestelmää, tai tuoreempia versioita. Valitettavasti Microsoft on lakannut tukemasta kumpaakin, eli niille ei enää saa tuoreita päivityksiä, mutta Microsoftin sivuilta voi näitä yrittää lonia, ja netistä hakukoneilla hakemalla voi onnistua hankkimaan joitakin niistä. Tämä "ylläpito" tarkoittaa tässä sitä, että osaa tarvittaessa korjata vioittuneen järjestelmän tietyillä aputyökaluilla, ja että osaa huomata, milloin se toimii oikein, ja ei tarvitse mitään erityistä "huoltoa". Oman kokemukseni mukaan Windows 95 on sinällään aika vakaa systeemi, jos sen lastaa koetelluilla sovelluksilla, ja työkaluilla, eikä rasita sitä esimerkiksi peliohjelmilla, tai jatkuvilla lisäyksillä, ja vastaavanlaisilla tempuilla. Monet kuitenkin haukkuvat näitä järjestelmiä - ja käyttävät silti niitä, koska niihin on saatavissa paljon hyviä sovelluksia, ja ennekaikkea pelejä. Sen puutteita siedetään tästä syystä. Mutta olenkin itse käyttänyt täysasennusversiota, joka ei edellytä aiempia järjestelmäversioita. Tuollainen päivitysversio voi olla epävakaampi jo siksikin, että yleensä aiemmassa järjestelmäversiossa on asennettuna yhtä sun toista, ja siitä seuraa yksinomaan ongelmia. Jos joku on aikeissa ostaa nyt uuden tietokoneen, ei siinä enää ole todenäköisesti valmiiksi esiasennettuna Windows 95 -käyttöjärjestelmää, vaan sen seuraaja - Windows 98 - joka on siihen tuotettu ns. OEM -asennuksena. Tässä on etuna se, että saat koneen nopeasti käyttösi, ja siinä oleva järjestelmä sovelluksineen on ainakin jossain määrin testattu etukäteen, ja todenäköisesti siihen sisältyy tietty takuu, ja laitteilla on oikeat ajurit. Toinen etu tässä järjestelmässä on se, että siinä Microsoft Internet Explorer 4.0 -selain on integoitu järjestelmään kiinteästi. Tämä on mielestäni nimenomaan etu, sillä integroitu selain toimii kuitenkin parhaiten - vaikka yhtiötä onkin tästä juuri syytetty. Windows 98 -käyttöjärjestelmän miinuksena on se, että se on omiaan lisäämään välimatkaa käyttäjän ja käyttöjärjestelmän varsinaisen toiminnan väliin - vaikka sen tuloksena konetta onkin toisaalta vaivattomampi käyttää.

WINFILE ohjelman korvaaja - tai sen täydentäjä

Windows Commander 3.51

Ylläolevasta kuvasta näet osan Windows Commander 3.51 ohjelman käyttöliittymää, josta olen oman turvallisuuteni, ja etuni vuoksi poistanut tiedot käytetystä levytilasta, ja jäljelläolevasta tilasta, ja samoin olen muuttanut kaikkien kansioiden nimeksi "Folk" - vaikka niillä on kullakin todellisuudessa oma, erityinen nimensä. Sanotaan nyt vaikka, että niissä on sitä kansanperinnettä, ja folk-musiikkia. Ohjelmaa saa WC32V351.ZIP -arkistona, ja se on 30-päivän kokeiluversio, mutta siihen saa netistä tietenkin tiedot sen laittomaan rekisteröintiin - ja tietenkin sen voi rekisteröidä virallisestikin -ja mielummin juuri niin - koska se nyt ei maksa kovinkaan paljoa, ja tekijöidenkin olisi saatava voita leipänsä päälle. Muistettakoon, että vain helsinkiläinen vie leivän toisen suusta, tai jopa estää muita sitä valmistamasta ja tuottamasta. Heidät lähetettäköön siis (B)rysseliin, koska sinnehän he kuuluvat, ja osaavat siellä tuon kumartelun jalon taidon. Ohjelma on itse asiassa Norton Commander -ohjelman Win32 -versio, ja se myös toimii samalla tavoin, ja se on koodattu uudelleen tietyiltä osiltaan jotta tekijänoikeusrikkomuksia ei tarpahtuisi. Tästäohjelmasta on mielestäni selvästi hyötyä, ja erityisesti jos olet asentanut Microsoft Internet Explorer 5.5.5 -selaimen, ja olet päivittänyt liittymäsi aktiiviseksi työpöydäksi, koska Explorer -ohjelma (eli Resurssienhallinta) tahtoo välttämättä näyttää vaikkapa hakemistojen kuvatiedostot ja HTML -dokumentit miniatyyrisinä kuvina, ja tekee tämän aina jos valitussa kohteessa on tämäntapaista sisältöä - mutta se hidastaa työskentelyä, ja toisinaan on parempi Commanderin tapainen liittymä, kuin tuo visuaalisesti tehokas Explorerin tarjoama näkymä. Windows Commander pystyy avaamaan useita erilaisia arkistomuotoja, ja se osaa käyttää myös erillisiä komentokehoiteesta käytettäviä sovellksia tähän, kuten PKzip ja Rar. Samoin se osaa käynnistää selaimen, jos sille tarjotqan HTML dokumenttia, jne. Monessakin mielessä se on WINFILES -ohjelman nopeampi painos, sillä se on todellakin tätä paljon ripeämpi, ja kuten kuvasta näet, siinä on aina nuo kaksi erilllistä ikkunaa tarjolla. Sen voi kytkeä toimimaan suomenkelisenä versiona, mutta haluttaessa se on myös englannninkielinen, ja periaatteessa se osaa esittää asiansa useillakin eri kielillä - mihin Resurssienhallinta ei pysty, eikä Explorer. Ohjelmassa on mukana englanninkielinen Windows Help tiedosto, josta saa lisätietoja.

Windows 95 -järjestelmärekisterien hallinta

Windows 95 on järjestelmä, jossa sovelluksia voi ajaa sekä 16 -että 32 -bittisessä tilassa, ja parhaiten se hallitsee 32-bittisten sovellusten käsittelyn. Tämä järjestelmä käynnistyy ensimmäiseksi DOS reaalimuodon tilaan, ja siinä voi ajaa varsin puhtaitakin DOS sovelluksia, jotka eivät edellytä toimiakseen esimerkiksi laajennettua muistia. Windows Me poikkeaa tästä siinä, että se ei käy reaalimuodon kautta työpöytätilaan, mutta tämä estää samalla tiettyjen DOS -sovellusten ajon, jos ne vaativat konfigurointitiedostoilla määritettäviä ajureita toimiakseen oikein. Tietoja Windows 95 järjestelmärekisterien toiminnasta ja niiden rakenteesta saa Resource Kit -paketista, jollainen on tarjolla CD ROM -levynä. Muistaakseni siitä sai eräitä osia jossakin vaiheessa ilmaiseksikin, mutta nykyään siitä joutunee maksamaan. Paketin hankinnan järkevyydestä voi olla montaakin mieltä, mutta tiedot rekisterien rakenteesta siinä on Windows Help tiedostona. Joku kuulemma suomensikin sen aikanaan, ja asetti työn tulokset nettiin - mutta homma lienee ollut laitonta, koska nämä saivat Microsoftilta kehoituksen poistaa käännöksensä netistä. Järjestemärekisteritiedostot muodostavat loogisen kokonaisuuden - vaikka ne koostuvatkin kahdesta binaaritiedostosta. Se, että binaaritiedostoja on ryhdytty käyttämään jo Windows 3.1 järjestelmän aikana, johtuu siitä, että niissä ei ole teksimuotoisten INI -tiedostojen 64 kilotavun kokorajoitusta, ja siten niihin voidaan luoda useita eri profiileja eri käyttäjiä varten, ja sovelluksia voidaan asentaa paljonkin, vaikka ne kaikki kirjaisivat tarvitsemiaan tietoja rekistereihin. Kun Windows 95 käynnistyy, se lukee rekisteritiedot, ja päivittää niitä koko sen ajan, kun järjestelmää käytetään, ja kirjoittaa sitten järjestelmän alasajon aikana muutokset talteen, jotta ne olisivat käytettävissä seuraavissa istunnoissa. Tästä syystä se voi "muistaa" esimerkiksi annetut salasanat, ja käyttäjätunnukset netin eri palvelimia varten, ja samasta systä se voi käsitellä sovelluksia yleensä oikein, ja sovellukset puolestaan osaavat toimia oikein tässä järjestelmässä. Voit tallentaa ja palauttaa Windows 95 -järjestelmärekisterien tiedot monellakin eri tavalla, ja yksi niistä on RegEdit -sovelluksen käyttäminen, ja sen Rekisteri /Vie rekisteritiedosto -toiminnon käyttö. Jopa helsinkiläinen tämän osaa tehdä. Rekisteripuusta voidaan tallentaa jokin sen oksista, tai sitten koko rekisteri. Sovellusten krakkerit ovat huomanneet, että eräät sovellukset voidaan "laillistaa" luomalla asianmukainen, tekstimuotoinen .REG -tiedosto, jota kaksisklikkamalla sen tiedot voidaan siirtää rekisteriin, ja näin saadaan sovellus "uskomaan", että se on laillinen kopio. Tämä ei kuitenkaan toimi kaikkien sovellusten kohdalla. Myös monien 16-bittisten vanhempien sovellusten asennus luo .REG -tiedostoja, jotka voidaan siirtää binaarisiin järjestlemärekistereihin samalla tavalla, ja saada ne tällä tavoin integroitumaan systeemin paremmin, ja toimimaan nopeammin. Tällä tavoin myös kaikkien tekstimuotoon siirrettyjen rekisteritietojen palautus takaisin binaarimuotoon saattaa onnistuakin, mutta oman kokemukseni mukaan näin ei aina kuitenkaan käy. Mutta koska tallennettu tiedosto on tiivistämätön ASCII -tiedosto, sopii se myös rekisterien rakenteen opiskeluun. Toinen tapa ottaa rekistereistä tallenne, ja palauttaa se, on käyttää Resource Kit -paketin Cfgback -sovellusta, mutta tällöin tallenne on tiivistetyssä muodossa. Yksinkertaisin tapa tallentaa järjestelmärekisterit on kopioida ne esimerkiksi levykkeelle. Kopioitavat tiedostot ovat suojattuja järjestelmätiedostojen tapaan, ja niiden nimet ovat User.DAT ja System.DAT. Kun näitä palautetaan, pitäisi toimia puhtaassa vikasietotilan komentokehoitetilassa, koska työpöydän ollessa käynnistyneenä nämä tiedostot ovat monien muiden järjestelmätiedoistojen ja tukitiedostojen tapaan varattuja. Tietenkin näiden ohella pitäisi varmistaa myös järjestelmän monet WIN.INI -ja SYSTEM.INI -tiedostot, sekä sovellusten käyttämät INI -tiedostot, sekä DOS -tilan IO.SYS, MSDOS.SYS, ja COMMAND.COM -tiedostot. Yleisesti voi tässäkin sanoa sen saman, mikä on sanottu jo muuallakin, ettei järjestelmärekisterien manipulointi ole toivottavaa, ja kun sitä tekee, on tiedettävä se, mitä tehdyistä poistoista seuraa, ja mitä mikäkin koodi - tai avain siellä tarkoittaa, ja miksi se on juuri sellainen kuin se on. Sovellukset kirjaavat itsensä laajalle rekisteripuuhun, ja niden täydellinen poistaminen siitä on vaikeaa. Esimerkiksi 16-bittinen WinWord 6.0a tekee tällaisia kirjauksia 70-80, ja sen lisäksi useita järjestelmän INI -tiedostoihin. Jos tämä sovellus poistetaan sen omalla poisto-ohjelmalla, jäävät ainakin INI -tiedostojen merkinnät yhä jäljelle, ja osa binaarisissa rekistereissäkin olevista tiedoista. 32-bittisten sovellusten poistaminen on tarkempaa, mutta niiden kohdalla ongelmana ovatkin ne resurssit, joita muut sovelluksetkin käyttävät, ja jos nämä poistetaan, eivät nuo toisetkaan sovellukset toimi enää oikein.

Clean System Directory 1.6

Tämän mainion ilmaissovelluksen tekijä on australialainen Kevin Solway, joka jo aiemminkin on luonut useitakin käyttökelpoisia välineitä, kuten DOS -pohjaiset Bigtext - ja Tlife -ohjelmat, jolla voidaan luoda helposti ns. "sähköisiä sanomalehtiä". Clean System Directory 1.6 -sovelluksen avulla voidaan etsiä niitä kirjastotiedostoja (Dynamic Link Libraries = DLL), joita löytyy erityisen runsaasti /WINDOWS/SYSTEM -hakemistosta, ja joista suuren osan järjestelmä - tai sovellukset ovat varanneet enemän tai vähemmän käyttöönsä. Aina kun Windows 95 järjestelmään asennetaan sovelluksia, asentuu myös tähän hakemistoon tavallisesti ainakin joitakin kirjastotiedostoja, ja myös muita niiden aputiedostoja. Niitä kertyy sinne vähitellen suuri määrä, ja osa niistä saattaa olla peräisin Windows 3.1 -järjestelmästä - mikäli Windows 95 on asennettu sen päälle päivityksenä, ja osa taas on uudempaa perua kuin mitä Windows 95 -perusasennukseen varsinaisesti kuuluikaan. Vaikka Clean System Directory 1.6 löytäisikin kymmenittän sellaisia tiedostoja, joita mikään sovellus ei näyttäisi varanneen, saattaa niiden poistosta seurata useitakin ongelmia. Oletetaan, että olet asentanut Windows 95 järjestelmäsi päivityksenä Windows 3.1 -järjestelmän päälle. Tällöin /WINDOWS/SYSTEM -hakemistossa on useitakin sellaisia kirjastotiedostoja, jotka eivät näyttäisi olevan minkään sovelluksen käyttämiä, tai edes järjestelmän varaamia. Niiden poistosta ei seuraa välttämättä mitään normaalissa käytössä, mutta se saattaa estää 16-bittisten sovellusten asentamisen. Tästä - ja muistakin syistä - on erittäin tärkeää, että otat varmuuskopiot niistä kirjastotiedostoista, jotka hyväksyt poistettavaksi /WINDOWS/SYSTEM -hakemistosta, ja teet niistä varmennuksen jollekin luotettavalle välineelle. Ohjelma tekee tähän hakemiston tosin alihakemiston /WINDOWS/SYSTEM/BKUPDLLS, jonne se siitää valitsemansa tiedostot, mutta varmuus on aina parasta. Ne on siten helppo palauttaa takaisin siinä tapauksessa, että jokin sovellus niitä kyselisi - tai ei toimi muutoin oikein. Toisaalta varmuuskopiosta saattaa olla hyötyä tapauksessa, jossa asennat jonkin uuden sovelluksen, joka päivittää runsaasti kirjastoja, ja ei sitten toimikaan odotetulla tavalla. Jos päivität selaimesi Microsoft Internet Explorer 4.0 -versioon, on sen seurauksena mm. se, että järjestelmän käyttämät kirjastot asettuvat toisin kuin aiemmin, ja näin käy erityisesti niille kirjastoille, joita useat sovellukset käyttävät. Muutoinkin järjestelmän luonne muuttuu siinä määrin, että Clean System Directory 1.6 -sovellus ei käykään enää kaikkien ongelmien ratkaisuun - eikä sen tekijä siitä sellaista väitkään. Jotkut kirjastotiedostoissa olevat referenssit saattavat olla piilotettuja, ja tällaiset viitteet jäävätkin Clean System Directory 1.6 -sovellukselta huomaamatta tyystin. Mikäli ajat sovelluksia CD ROM -asemista, tai ZIP -asemista, tai levykkeiltä, ei ohjelma kykene määrittelemään niitä kirjastoja, joita noilla olevat ohjelmat käyttävät, ja tarkistus päteekin vain kintolevylläsi oleviin sovelluksiin, ja niiden käyttämiin kirjastoihin. Clean System Directory 1.6 ei siis hävitä yhtään niistä kirjastotiedostoista, joita se ehdottaa siirrettäväksi syrjään. Älä itsekään hävitä yhtään tiedostoa ennekuin olet täysin varma, ettei yksikään sovelluksistasi niitä kaipaa. Etu, joka haku- ja poistosovelluksen käytöstä seuraa on se, että järjestelmähakemistossa on vähemmän kirjastotiedostoja, joka merkitsee lisääntynyttä nopeutta, joska FAT -tiedostojärjestelmässä yksinkertaisessakin tiedoston haussa käydään läpi kaikki jokin hakemiston tiedostot.

Emergency Recovery Utility

Microsoftin tuottama Emergency Recovery Utility (ERU) -sovellus sisältyy "Windows 95 CD ROM Extra" -ohjelmien valikoimaan, mutta sitä voi hakea Internetistä myös nimellä Eruzip.EXE, joka on sovelluksen asennusarkisto, joka puretaan mielellään johonkin tilapäishakemistoon, ja seurataan sitten mukana tulevia tekstitiedostojen ohjeita. Emergency Recovery Utility on tarkoitettu tärkeimpien Windows 95 -järjestelmätiedostojen tallennukseen, ja niiden palautukseen. Se on kaikkein toimivin vaihtoehto kun puhutaan järjestelmärekistereistä. Microsoft suosittaa sen käyttöä aina kun järjestelmään asennetaan uusia laitteita, tai sovelluksia. Tällä sovelluksella voidaan tehdä tallenne samanaikaisesti mm. seuraavista Windows 95 -järjestelmän tiedostoista:

config.sys
autoexec.bat
win.ini
system.ini
protocol.ini
user.dat
system.dat
io.sys
msdos.sys
command.com

Luotava tallenne voidaan ohjata joko kiintolevylle luotavaan hakemiston - tai sitten levykkeelle. Vaikka ohjelmaa voidaankin ajaa työpöydältä, sujuu tietojen palautus komentokehoitetilasta - eli tallennetta luotaessa luodaan myös reaalimuodossa toimiva palautusohjelma ERD.EXE. Reaalimuotoon kone voidaan käynnistää näpäyttämällä F8 -näppäintä kun ruudulle ilmestyy viesti "Windows 95 käynnistyy", ja valitsemalla sitten puhtaan komentokehoitteen tila. Jos olet asentanut esimerkiksi Microsoft Internet Explorer 4.01 -selaimen (jonka täysasennuksen mukana saat myös FrontPage Express ohjelman), ja purat selaimen asennuksen, et voi palauttaa sitä edeltänyttä, ja aiemmin Windows 95 -järjestelmässä vallinnutta tilaa Emercency Recovery Utility -sovelluksella tekemälläsi tallenteella, ja sen palautuksella. Syynä tähän on se, että tämän selaimen päivitys päivittää myös järjestelmää, ja se ei ole täsmälleen samanlainen kuin heti ensiasennuksen jälkeen. Parempi vaihtoehto on ottaa ensin talteen kaikki itsetuotettu data, ja poistaa sitten Fdisk -ohjelmalla partitio, ja luoda se uudelleen, ja alustaa se Format -ohjelmalla, ja asentaa sitten Windows 95 uudelleen joko asennuslevykkeistä, tai CD ROM -levyltä, ja asennella siihen sitten halutut ohjelmat, ja tallennettu data asianmukaisesti. Tämä edellyttää tietenkin sitä, että sinulla on kaikki tarvittavat asennuslevykkeet. Tällä tavoin varmistutaan siitä, ettei järjestelmässä ole versioristiriitoja, ja epävakaisuutta. Tässä kannattaa aina kysyä neuvoa kokeneemmilta. Jos taas olet tehnyt nelosselaimen asennuksen yhteydessä myös työpöytäpäivityksen, voit tosin poistaa sekä nelosselaimen -että myös työpöydän, mutta Windows 95 -järjestelmäsi ei ehkä enää osaa käynnistyä lainkaan, jos olet tehnyt tällaisia päivityksiä useita peräkkäin, tai jos järjestelmässä on jokin virhe, kuten virheellisesti asennettuja, ja toimivia ajureita, tai muita viallisia osia. Poistoprosessi ei myöskään palauta esimerkiksi sitä Explorer -ohjelman versiota, joka oli käytössä ennen nelosselaimen asennusta, ja siksikään systeemi ei toimi samalla tavoin kuin alunperin. Järjestelmä saattaakin kertoa epävakaudesta, ja ehdottaa koko Windows 95 -järjestelmän uudelleenasennusta.

EasyCleaner 1.7f ohjelma

EasyCleaner 1.7f on suomalainen Toni Heleniuksen tekemä ohjelma, ja se on mennen tullen parempi kuin RegClean 4.1, joka puhdisti järjestelmärekisterin kyselemättä mitään, ja teki vieläpä tämän useimiten täysin väärin. EasyCleanerista on julkaistu myös uudempi versio. Tekijöiden mukaan EasyCleaner 1.7f ohjelman laitevaatimuksia ei ole varsinaisesti testattu, mutta jonkinlainen karkea arvio lienee:

486/DX2 66MhZ
8mt RAM
n. 2mt kovalevytilaa
Windows NT 3.51 (tai uudempi), Windows 95/98

Ohjelman mukana tulee myös suomenkielinen Windows Help tiedosto, josta ohjelman ominaisuuksia voi opiskella lisää. Tekijöiden mukaan EasyCleaner toimii todennäköisesti kaikissa tulevissa 32 (tai yli) bittisissä käyttöjärjestelmissä. Tämä sovellus myös ratkaiseen Windows 95 rekisterejä vaivaavan ongelman, joka aiheutuu avatuista tiedostoista, jotka senjälkeen on poistettu kiintolevyltä - eli se puhdistaa sovellusten ja järjestelmän kirjanpidon tältä osiltaan. Sillä voi tarkistaa myös tiedostoduplikaatit, ja se on siinä aika tarkka - vaikka erehtyykin tietyissä tapauksissa, kuten jos meillä on kaksi tiedostoa /WINDOWS/SYSTEM -hakemistossa nimeltään:

RPCLTSPX.DLL
RPCLTSCM.DLL

joissa koko, päivämäärä, ja muut tiedot ovat täysin identtiset, mutta nuo tiedostonimien kaksi viimeistä kirjainta eroavat toisistaan. Mutta on tämä silti parempi kuin mikään kokeilemani ohjelma. Jos suomalaiset pystyvät jatkossakin tämäntasoisten ohjelmien tekemiseen, niin mitään hätää ei liene maamme nettitulevaisuuden suhteen.

Add/Remove Cleaner 1.4

Joissakin tapauksissa Windows 95 järjestelmärekistereihin jää kuin jääkin jonkin sovelluksen nimi, ja se näkyy Lisää\poista sovellus -kansiossa, vaikka itse ohjelmaa, ja sen komponentteja, ei enää koneessa olekaan. Windows 95 sisältää yksinkertaisen tavan poistaa sovelluksia kansiosta: Oma Tietokone/ Ohjauspaneeli /Lisää\ poista sovellus - ja se toimiikin, jos sovelluksen poistoon tarkoitettu skripti löytyy, kuten myös poisto-ohjelma. Mutta toisinaan voi kuitenkin sattua, että sovelluksen poisto ei käynnistykään tätä kautta, koska olet asentanut sovelluksen uudemman version järjestelmääsi ilman, että olisit poistanut sieltä edellistä versiota. Joidenkin sovellusten tällaisesta asentamisesta nimittäin seuraa se, että kyseisessä kansiossa onkin kaksi nimikettä samasta ohjelmasta, ja vain toinen niihin kytketystä poistoprosesseista toimii, ja toinen on tavallaan "kuollut", koska uudessa asennuksessa osa tiedostoista on kirjoitettu entisten päälle. Jason Millerin tekemää Add/Remove Cleaner 1.4 sovellusta käyttämällä voi poistaa tällaisen "kuolleen" osan. Sovellusta voit hakea Internetistä sen asennusarkiston nimellä ADDrmclr.EXE. Huomaa kuitenkin tätä sovellusta käyttäessäsi se, että Oma Tietokone/ Ohjauspaneeli /Lisää\ poista sovellus -kansion kautta tapahtuva sovelluksen poisto ei normaalistikaan hävitä kaikkia sovellusten käyttämiä kirjasto- ja tukitiedostoja, tai sen asennusprosessin kirjaamia merkintöjä binaarisiin rekistereihin, tai tietoja sovelluksen avaamista dokumenteista - eikä useimmiten edes hakemistoja - ja siksi kaikkien sovellusten poistojen kohdalla olisikin oltava erityisen tarkkana. Joissakin tapauksissa taas sovellusten poistoprosessi poistaa sellaistakin, jota ei saisi poistaa, kuten yhteisiä kirjastotiedostoja, ja muuta vastaavaa. Näihin kysymyksiin Add/Remove Cleaner 1.4 ei ole oikea vastaus, tai keino niitä selvittää. Monet ajonaikaiset Visual Basic -sovellusten kirjastotiedostot, ja eräät muut tukitiedostot ovat erityisen kriittisiä, jos niiden käyttäjiä onkin useita - koska yhden niitä käyttävän sovelluksen poisto saattaa tehdä muut niihin tukeutuvat sovellukset toimintakyvyttömiksi elimoinoimalla tällaisia kirjastoja. Samoin voi jokun sellaisen sovelluksen asentaminen järjestelmään tehdä muita toimintakyvyttömiksi, jos niiden toiminta perustuu aikaisemman Visual Basic ohjelman version vaatimiin ajonaikaisiin kirjastoihin. Add/ Remove Cleaner 1.4 on kehitetty tavallaan vain poistamaan Oma Tietokone/ Ohjauspaneeli /Lisää\ poista sovellus -luettelosta viitteitä, jotka ovat "tyhjiä", ja jotka eivät käynnistä mitään poistoposessia. Ohjelma ei poista sovelluksen käyttämiä tiedostoja, vaan pelkästään luettelossa olevan "toimimattoman" viitteen. Tätä ohjelmaa ei siis voida käyttää sellaisten Uninstall -ohjelmien tapaan, jotka poistavat sovelluksia tuki- ja aputiedostoineen. Käyttäjät ovat täysin vastuussa tämän ohjelman käytön seurauksista. Ohjelmassa ei ole virheitä, ja sen pitäisi toimia oikein. Se on suunniteltu englanninkielisessä Windows 95 järjestelmässä, mutta sen pitäisi toimia myös Windows NT 4.0 järjestelmässä, sekä Windows 98 järjestelmässä. Ohjelma on täysin vapaa, ja sitä voi jakaa vapaasti eri välineissä kunhan kukaan ei sitä myy yksityisesti. Ohjelma on luotu Delphi 3.0 ohjelmassa, ja ensimmäinen versio julkaistiin 15.6.1997.

Eräät Powertoy -laajennukset

Näitä laajennuksia on saatavissa Internetistä myös erillisinä, kuten ainakin aiemmin Tucowsilta, ja saatavissa on myös lähinnä Microsoftin nelosselaimelle tarkoitettu oma Powertoy. Jos sinulla on asennettuna Microsoft Internet Explorer 4.01 -täysasennus, käytettävissäsi on jo moniakin Powertoy -paketin toimintoja, ja lisää et tarvitsekaan, koska saatu hyöty on usempien kohdalla vain nimellinen. Nelosselaimen päivityksen jälkeen eräistä Windows 95 järjestelmälle tarkoitetuista Shell-laajennuksista voi jopa olla haittaa järjestelmän toiminnalle. Yleisesti näiden laajennusten käyttöön liittyviä tiedostoja löytyy asennusten jälkeen vaikkapa seuraavista hakemistoista:

WINDOWS\System\ShellExt
WINDOWS\System
WINDOWS\Help
WINDOWS\Inf

Seuraavassa käyn läpi joitakin näistä laajennuksista, joista on ollut ainakin itselleni hyötyä.

*** TweakUI

TweakUI on kätevä englanninkielinen Ohjauspaneeli A-tyypin henkilöille. Sen uusimmasta versiosta ei ole oman kokemukseni mukaan mitään haittaa, vaikkei olisikaan kovinkaan vainoharhainen luonteeltaan. Jollet sinäkään ole kovin paranoidinen, niin et tarvitse sen runsaita ominaisuuksia kenties koskaan, mutta kyllähän sillä saat kätevästi palautettua vaikkapa kadonneen salkun työpöytääsi, ja muokattua työpöydän ohjelmakuvakkeita siistimmiksi, ja poistaa työpöydän kansioista esimerkiksi nuolet. Tämä sovellus kannattaa poistaa aina Oma Tietokone/ Ohjauspaneeli/ Lisää\ poista sovellus -kansion kautta, ja ellei tämä onnistu, voit kokeilla myöhemmin tässä oppaassa esiteltyä Add/Remove Cleaner 1.4 ohjelmaa. TweakUI -laajennuksella tehdyt työpöydän asetukset saatavat jäädä voimaan tämän jälkeenkin, kuten se, ettei kuvakkeissa ole sen poistonkaan jälkeen nuolimaista väkästä, koska muutokset kirjataan järjestelmärekistereihin - mutta ongelmia voi tulla jos päivität syystä tai toisesta System.DAT ja User.DAT -tiedostoja sellaisiin, joita käytettäessä ei tätä laajennusta ollut lainkaan asennettuna, ja haluaisit silti esimerkiksi nuolikuviot pois, tai käyttää DOS -tilaa suoraan kansioista. Ongelmia voi tulla myös silloin, kun olet poistanut TweakUI -laajennyksen, ja päivität mainitut tiedostot sellaisiin, jotka sisältävät sen "asennustiedot". Tällöin Windows 95 järjestelmä saattaa käynnistyessään tiedustella TweakUI.CPL -tiedostoa, koska viittaus siihen saattaa olla edelleen rekistereissä. Tämä vika korjautuu kun asennat TweakUI -laajennuksen uudelleen, jonka jälkeen voit poistaa sen halutessasi normaalilla tavalla tavalla.

*** Cabfile Viewer

Voit tarkastella tämän sovelluksen avulla Microsoftin kabinettitiedostoja (CAB), jotka voivat sijaita levykkeillä, tai CD-asemassa. Voit myös suorittaa niissä tavanomaisia shell-operaatioita - eli esimerkiksi purkaa siitä tiedostoja yksitellen. Monilla asennuslevyillä on tällaisia tiedostoja, kuten esimerkiksi Microsoftin omilla Windows 95 asennuslevyillä. Tälle sovellukselle vaihtoehtona on löydettävissä myös komentoriviltä toimiva Extract -ohjelma, jolla voit niin ikään purkaa tiedostoja CAB -tiedostostosta. Uusi WinZip 7.0 osaa myös käsitellä kabinettitiedostoja.

***Dos Prompt Here 1.0 (Tai Command Prompt Here)

Tässä on varsinainen DOS-miehen ohjelma, josta on hyötyä varsinkin kansioissa, joissa on pitkä nimi, koska komentokehoitteesta niihin siirtyminen voi olla erinomaisen hankalaa. Käyttö on helppoa. Siirrä hiiren kohdistin kansion päälle, ja klikkaa sitä sitten hiiren oikeanpuoleisella painikkeella. Jos toimit Resurssienhallinnassa, saat näin kustakin kansiosta DOS-tilanäytön välittömästi kaikkine ominaisuuksineen. Tämän jälkeen voit tehdä normaaleja DOS -toimintoja. Joissakin tapauksissa, kuten Temporary Internet Files -kansiossa, eivät alihakemistot näy DIR -komennolla ilman "/A" -kytkintä.

*** Send To X

Tyypillisiä Send To valikon komentoja ovat:

- Send To Any Folder

Tällä voit lähettää esimerkiksi tiedoston mihin tahansa kansioon, tai siirtää sen pysyvästi toiseen kansioon, tai vaikkapa levykkeelle.

- Send To Clipboard as Contents

Tällä voit suorittaa lähetyksen leikepöydälle sisältönä.

Luettelo voi olla pitkäkin. Eniten, ja suurin hyöty tästä laajennuksesta on kopioitaessa, ja siirrettäessä tiedostoja hakemistosta toiseen, tai levykkeelle.

ADWARE ohjelmat ja niiden avulla tapahtuva kotivakoilu

Internetin kautta useat yritykset pääsevät koneellesi, ja ottavat sieltä haluamiaan tietoja ilman, että edes huomaisit itse välttämättä asiaa. Ne pääsevät sinne kun asennat tiettyjä "ilmaissovelluksia", jotka ovat vain näennäisesti ilmaisia, kuten CuteFTP ohjelman kokeiluversiot, ja monet muut vastaavat "Adware" -ohjelmat. Nämä ohjelmat on konstruoitu niin, että rekisteröimättömättöminä ohjelmaversiot eivät toimi, ellei noita "kaupallisia" salakomponentteja ole mukana. Jos "Adware" -ohjelman kokeiluversio poistetaan koneesta, jäävät nuo salaiset tiedustelukomponentit edelleenkin koneellesi, ja toimivat siellä enemmän tai vähemmän jotakin etsien, mutta useimmiten ne vain häiristevät järjestlelmän toimintaa. Seuraavassa esittelen ohjelman, jolla voit poistaa tämäntapaiset jäljet, ja tutkia, onko omalla koneellasi niitä.

Ad-aware 3.612

Minulta tämä sovellus löysi kymmenittäin erilaisia salattuja kompeita, joilla jotkut ovat härskisti jo pidemmän aikaa nuuskineet mistä pidän, ja mitä teen. Sanoisin, ettei tästä ole ollut ainakaan kaupallisen alan miehille ja naisille mitään hyötyä, koska en osta heiltä juuri mitään - tai ainakaan sellaista, jota he kilvan ovat tarjoamassa joka päivä. Ja olen sitäkin mieltä, että povitaskuun pitää sopia juuri Napoleonin kämmenen kokoinen oma kämmen, eikä suinkaan kännykkä. Mutta että juuri tuolla tavoin nuuskitaan - se on inhottavaaa, ja varmaankin vain rikollisella mielenlaadulla varustetut ihmiset syyllistyvät moiseen. Lienevät perin helsinkiläisiä, tai sitten peräti (B)rysselistä kotoisin (huomaa, että beetä ei lausuta). Mutta onhan näitä sanomisia, toki. Sanoihan poropoliisi Hurskainenkin, kun kuuli että majuri Remes vietti sapattivuotta:

"Lienette ortodoksi"

Niin. Tässä yläpuolella olevassa kuvassa sitten on itse "Rollo työssä" (eräs Konsta Pylkkäsen matka-arkun teoksista: ks. Abbot, Jacob: Rollo ty?ss?. Julkaisusarja: Kariston nuorisonkirjoja 7. Karisto 1917), ja ei ole tässä tapauksessa mitään löytänyt. Eipä niin, kun jo teki työnsä hieman aikaisemmin, ja nyt vain tarkistaa miten tuo onnistui. Kuvan vasemmassa alalaidassa näet URL -osoiteen, josta voit tätä ohjelmaa hakea. Se tutkii tietokoneesi, ja etsii eräiden "adware" -ohjelmien jälkeensä jättämiä - tai ylläpitämiä prosesseja, joiden avulla viekkaat kaupparatsut, ja ketkä ties, yrittävät selvittää, mistä juuri sinä pidät, ja missä käyskentelet - jotta osaisivat sinulle jotakin myydäkin. Ennekuin käytät tätä ohjelmaa, olisi hyvä poistaa koneesta "adware" -ohjelmat, koska ne lakkaavat todennäköisesti toimimasta heti kun niiden asennukset tuottamat ylimääräiset prosessit, ja tiedostot eivät enää ole saatavissa. Eräs konsti sovellusten toimintakyvyn säilyttämiseen on tietenkin niiden rekisteröinti, tai rekisteröintiavaimien hankkiminen niihin ylipäätään. Mutta ellet koe oman koneesi nuuskimista epämiellyttävänä, niin pidä nuo kaupalliset sotkut mielihyvin, sillä kun kaupparatsut marssivat, niin siitä patapäät iloitsevat, ja ostajan veri vapisee.

Varmuuskopiointi

Varmuuskopiointi on aina ollut Windows 95 -järjestelmän heikko puoli. Tämä johtuu esimerkiksi siitä, että kun järjestelmää asennetaan tiettyn koneeseen, asennusprosessi dadaptoituu siihen, ja yrittää löytää siitä mahdollisimman monia laitteita, ja asentaa niille ajureita. Jos tällainen kokoonpano sitten varmuuskopioidaan, ja palautetaan kokonaan toiseen koneeseen, jossa onkin tyyten erilaisia laitteita, niin eihän järjestelmä voi toimia siinä kunnolla, koska se ei välttämättä osaa tällaisessa tilanteessa käynnstyä, ja ei välttämättä "tiedä", ettei siihen määriteltyjä laitteita ole edes olemassakaan. Periaateessahan tässä järjestelmässä toimii useitakin varmuuskopiosovelluksia, kuten Mwbackup, joka on oikeastaan Windows 3.1 -järjestelmän puolella käytetty varmuuskopio-ohjelma, joka ei osaa tallentaa pitkien hakemisto- ja tiedostonimien informaatiota, ja ne pitääkin tallentaa erikseen - mutta kyllä se aika paljon osaa silti panna talteen. Toisaalta Windows 95 -järjestelmässä toimii myös samoin ehdoin MS-DOS 5.0 -järjestelmän Backup -sovellus, mutta siinä ongelmana on se, että tällöin Windows 95 ei käytä vastaavannimistä työpöytäsovellusta, koska tämännimisiä ohjelmia ei voi järjestelmässä olla kuin yksi hakemistopolun varrella. Varmuuskopiointiin voi käyttää myös MS-DOS 6.0 -järjestelmän Msbackup -ohjelmaa, tai PKzip 2.04g -sovellusta. Nämä kaiki vaativat Doslfnbk -tapaisen sovelluksen käyttöä pitkien hakemisto- ja tiedostonimien informaation tallenukseen, ja palautukseen. Eräs mahdollisuus varmuuskopiointiin on ZIP -asema, jolla voi tallentaa aika paljon dataa, ja kaikenlaista mitä nyt haluaa. Tietenkin voi käyttää myös CR ROM RW -asemaa, ja tallentaa systeemin suurelta osin rompulle, mutta tässäkin on omat kompansa ja murheensa. Levykkeille varmennusta ei kannata yrittää, koska yksikin viallinen levyke pilaa oikeastaan koko jutun, mutta näinhän voi käydä myös muita laitteita käytettäessä. Parasta on asentaa järjestelmä asennuslevykeillä, tai asennus CR ROM -levyä käyttäen, ja toivoa että asennusohjelma ei sekoa missään vaiheessa, ja että laitteiden tunnistus onnistuu.

Windows 95 ja HPTravan -varmuuskopio-ohjelma

Kun Windows 95 aikanaan ilmestyi, ei mikään ollut samalla tavoin kiven takana kuin tieto järjestelmän varmuuskopioinnista, ja siinä muutoin mahdollisesti esiintyvistä ongelmista. Päällisin puolin kaikki näyttäisikin olevan kunnossa, koska Windows 95 sisältää oman, työpöydästä toimivan Backup -varmuuskopio-ohjelman, jolla järjestelmän varmistus näyttäisi lisäksi sujuvan ongelmitta. Kuitenkin tämän ohjelman kyky tarkistaa tallennusten virheettömyys on melkein olematon, ja sen kyky käsitellä tiettyjä nauhavarmistimia on myös erittäin puutteellinen, ja se saattaa jopa kokonaan pilata nauhoja. Tästä syystä DOS -pohjaisella nauhavarmistuksella on tiettyä tarvetta Windows 95 -järjestelmän varmuuskopioinissa. Tähän järjestelmän Backup -ohjelman puutteellisuuteen oli aikanaan saatavissa ilmainen ratkaisu, ja Suomessa esimerkiksi Metropolista sai imuroitua TRAVAN1K.ZIP -asennusarkiston, joka sisälsi 95CBW151.EXE -asennusohjelman, jolla uusi varmuuskopio-ohjelma voitiin asentaa järjestelmään. En tiedä tilannetta tänä päivänä. HPTravan tukee sekä Jumbo - että Trackker -asemia 120, 250, 350 ja 700, sekä Jumbo 1400 -asemaa. Jumbo -asemissa käytettyjen nauhojen formaatti on QIC. Muita sen tukemia asemia ovat Colorado T000 ja T000e, sekä PowerDAT, PowerTape, ja SureStore. Windows 98 -järjestelmän mukana tuleva Backup on paljonkin parempi kuin sen edeltäjä, sillä se sisältää tuen HPTravan - ja Jumbo -asemille. Seagatelta saatavassa kaupallisessa versiossa on tuki Zip - ja Jazz -asemille.

Vyöhykeajan asetus ja kesä -sekä talviaika

Kaikki MS-DOS -järjestelmät - sekä myös Windows 95 käyttävät aina yhtä vyöhykeaikaa kellonajan määrittämiseen, ja meillä se on se Helsingin aika. Meillä kellot käyvät koko maassa tämän vyöhykkeen asetusten mukaisesti. Valitettavasti Windows 95 -järjestelmän asetuksissa on virhe - mitä tulee kesä-ja talviajan vaihtumisen ajankohtaan. Kesä- ja talviajan vaihtumiseen liittyvän ongelman voi ohittaa niin, että kytkee pois päältä sen automaattisen toiminnon, joka siirtää kelloa sinä ajankohtana, kun järjestelmään on määritelty. Tällöin kellonaika asetetaan uudelleen esimerkisi laitteen BIOSIN kautta kun kesä- tai talviajan vaihtuminen on ajankohtaista. Jos taas kellonaika tuntuu heittävän reilusti jokaisen käynnistyksen yhteydessä, saattaa vika olla heikentyneessä paristossa, joka pitäisi vaihtaa. Yleisesti käytettyjä nappiparistoja on tarjolla 386 ja 486 -koneisiin useaa eri kokoa, ja joissakin koneissa on sauvaparisto. Joskus pariston vaihto onnistuu ilman, että BIOS -asetukset häviävät, ja toisinaan ne taas menetetään kun paristo irroitetaan vaikkapa vain hetkeksi. Koska tietojen häviämisen -kuten myös niiden säilymisen syyt ovat monilukuiset, on aina viisasta aina ottaa toimivat asetukset talteen paperille, josta ne voi helposti kirjoittaa tarvittaessa uudelleen pariston vaihdon jälkeen. Aivan kuin aina hyvä ratkaisu on Kaleva -puku.

Aikavyöhykkeen asetusten korjaus Windows 95 järjestelmässä Tzedit -ohjelmalla

Windows 95 järjestelmän aikavyöhykeasetuksissa on virhe, sillä sekä kesä- että talviajan alkamisajankohta ei ole siinä oletuksena Suomessa vallitsevan käytännön mukainen. Meillä kesäaika päättyy lokakuun viimeisenä sunnuntaina kello 4.00, ja kesäaika alkaa meillä maaliskuun viimeisenä sunnuntaina kello 3.00. Virhe huomataan tavallisesti kun järjestelmä vaihtaa kesäaikaan vääränä ajankohtana. Asetuksissa oleva virhe korjataan erikseen hankittavissa olevalla Tzedit -ohjelmalla, jossa tehdään muutokset. Tämä sovellus saattaa löytyä myös Windows 95 CD ROM -levyltä. Kun Tzedit -ohjelmalla on tehty tarvittavat muutokset, päivitetään myös järjestelmä heti tämän jälkeen noudattamaan tätä tehtyä säätöä avaamalla Oma Tietokone/ Ohjauspaneeli/ Päivämäärä ja aika/ Aikavyöhyke, ja vaihtamalla tilapäisesti aikavyöhykettä johonkin selvästi nykyisestä poikkeavaan sijaintiin, ja senjälkeen palautamalla nykyinen aikavyöhyke takaisin. Suomessa oikea talviajan päättymispäivä on maaliskuun viimeinen sunnuntai kello 3.00, ja kesäaika taas päättyy lokakuun viimeisenä sunnuntaina kello 4.00.

Windows 95 ja helpompi tietojen keruu järjestelmästä

Nykyisin tarjolla on useitakin välineitä, kuten Associate, jolla voidaan märittää helpommin uudelleen sovellusten, ja tiedostotarkeinteiden välisiä kytkentöjä. Näitä voi määrittää myös Resurssienhallinta / Näytä /Asetukset /Tiedostotyypit -kansion kautta, jola voidaan luoda kytkennät tiettyjen tiedostojen ja sovellusten välille. Jos sinulla on esimerkiksi Paint Shop Pro -maalausohjelmanasi, on se parempi valinta esimerkiksi GIF ja BMP -tiedostojen avausta varten kuin Paint, joka kuuluu Windows 95 -järjestelmään vakiona.

SiSoft Sandra Versio 98.7.4.10

SiSoft Sandra antaa Windows 95 -järjestelmästäsi runsaasti erilaista tietoa. Valitettavasti kaikkien kuvakkeiden takaa et saa tietoja rekisteröimättömällä sovelluksella, mutta monista kuitenkin sitä saat, ja enemmän kuin Windows 95 sinällään voisi tarjotakaan. Sovelluksen avulla ei voida muuttaa itse järjestelmää millään tavalla. Se ei ole ilmaissovellus, mutta asennettuna se toimii kuitenkin suurimmaksi osaksi ilman ongelmia. Jos siitä haluttaisiin käyttöön sen kaikki ominaisuudet, pitäisi siitä myös hieman maksaakin.

Käynnistä-valikon puhdistus käynnistyslinkeistä, jotka eivät käynnistä mitään sovelluksia

Start Menu Cleaner 1.51

Tämän ilmaissovelluksen on tuotanut Mithril Software, ja sen saa monien CD ROM -levyjen mukana, joita esimerkiksi tietokonelehtien mukana jaetaan kylkiäisinä. Tämän sovelluksen käyttötarkoitus on yksinkertaisesti puhdistaa Käynnistä-valikko sellaisista nimikkeistä, jotka eivät enää käynnistä mitään sovellusta. Tämä sovellus kykenee poistamaan myös tyhjän kansion - jos sellaisia on valikossa. Tällaisia tyhjiä nimikkeitä syntyy jos olet poistanut järjestelmästäsi epätäydellisesti sovelluksia, tai jos poisto on muutoin tavalla tai toisella epäonnistunut - tai myös silloin, kun palauttamasi koko järjestelmän varmuuskopio on vaillinnainen, ja jotkut linkit eivät siten viittaa oikeastaan mihinkään. Tämä sovellus vaatii toimiakseen dynaamiset ajonaikaiset kirjastot MSVBVM50.DLL ja OLEAUT32.DLL, jotka täytyy olla järjestelmässäsi ennen tämän sovelluksen asennusta. Tutki asia /WINDOWS/SYSTEM -hakemistostasi.

Start Clean 1.2 ohjelma

Ellei sinulla sattuisi olemaan järjestelmässäsi ajonaikaisia kirjastoja MSVBVM50.DLL ja OLEAUT32.DLL, ja et saa sellaisia mistään hankituksi, saattaa vielä jostakin saada Start Clean 1.2 -sovelluksen, joka myös osaa poistaa Käynnistä-valikosta sellaisia käynnistyslinkkejä, joiden sovelluksia ei enää ole löydettävissä levyltä. Se ei kuitenkaan edellisen tapaan pysty poistamaan kansioita, joissa ei enää ole yhtään linkkiä, vaan tyhjät kansiot on poistettava manuaalisesti. Tämä sovellus on Shareware, mutta jos haluaa sen "laillistaa", on siihen "laittomasti" saatavissa Internetistä tarvittava käyttäjätunnus, ja sarjanumero mm. luetteloista, joita jotkut julkaisevat siellä syystä tai toisesta. Kokemukseni mukaan sovellus toimii ilman tätäkin konnuutta ongelmitta.

Sanakirjat

WordWeb 1.5 (tai uudempi)

Saatavissa on useitakin sanakirjoja, kuten CD ROM -levyillä edullisestikin saatavissa olevat sanakirjat. Näiden ohella jotkut tarjoavat sanakirjoja myös verkon kautta, ja eräs näistä on Antony Lewisin valmistama englanninsanakirja WordWeb 1.5, josta on saatavissa Windows 3.1 ja Windows 95 -versiot. WordWeb 1.5 on ilmainen, ja maksaa jotakin ainoastaan silloin kun halutaan hankkia laajemmat ohjelmaversiot, kuten Crossword Compiler ja WordWeb Pro. Mutta ellei näitä hanki, WordWeb 1.5 on täysin tyydyttävä valinta tavanomaiseen käyttöön. Virallisista sanakirjoista poiketen se antaa merkitykset myöskin joillekin sellaisille sanoille, jotka eivät kuulu kohteliaaseen kielenkäyttöön. WordWeb 1.5 ohjelmassa sanasto sisältää seuraavankaltaisen luokitusrakenteen:

Synonyms
Tähän luokkaan kuuluvat sellaiset sanat, joilla on sama sisällöllinen merkitys kuin haetulla, ja löydetyllä sanalla. Esimerkiksi "close" on "shut" -sananlle synonyymi.

Antonyms
Löydetylle sanalle annetaan sen mahdolliset vastakkaiset merkitykset, eli "big" on antonyymi "little" -sanalle.

Attribs
Löydetylle substantiiville voidaan esittää joukko adjektiiveja, jotka liittyvät tähän substantiiviin. Esimerkiksi "big" on attribuutti, jota voidaan käyttää sanan "size" -kohdalla.

Holonyms
Löydetylle sanalle etsitään tavallaan sanaperhe, joka liittyy siihen läheisesti, ja käytetään sen kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi autoiluun liittyvät sanat, ja termit, tai tanssiin liittyvät sanat. Niinpä esimerkiksi sanan "X" holonyymi on "Y", jos "Y" on osa "X":ää. Samoin "bumper" on holonyymi sanalle "car".

Hypernyms
"X" on hypernyymi sanalle "Y" silloin kun "X" on tavallaan "Y". Niinpä "vegetation" on hypernyymi sanalle "scrub"

Hyponyms
"X" on hyponyymi "Y":lle, jos "Y" on tavallaan "X". Niinpä sana "palace" on hyponyymi sanalle "mansion".

Meronym
"X" on meronyymi "Y":lle jos "X" on osa "Y":tä. Niinpä "forest" on meronymi sanalle "tree".

Jos sinulla on Microsoft Word 6.0, sisältää WordWeb 1.5 sille sopivan mallikirjaston Wordweb.DOT. Itse löysin tästä mallitiedostosta viruksen, joten tarkista se ennenkuin otat sitä käyttöön. Se ei oikeastaan ole lainkaan edes välttämätön, koska jos sinulla on Windows 95, voit käyttää sanakirjaa Käynnistä-valikon kautta samalla kun työskentelet mainitulla Microsoftin tekstinkäsittelyohjelmalla, tai jollakin muulla tekstinkäsittelysovelluksella. Muut tarvitsemasi tiedot löydätkin sovelluksen mukana tulevasta Windows Help -tiedostosta, kuten tiedot tietyistä makrokutsuista.