WordPerfect 6.0a, What 6, WinWord 6.0 ja Windows Help tiedostojen teko

Timo Kinnunen
Särkiniementie 16 A 41
70700 Kuopio
Finland

Klikkaa tästä palataksesi takaisin Timon Serverimaailma etusivulle - Click here to return back to the front page of Timos' Serverimaailma homesite

Klikkaa tästä palataksesi takaisin sivulle Timo Kinnunen - Tietokoneopassivu - Click this link to Return back to the page of Timo Kinnunen - Computer Manual Page

Klikkaa tästä palataksesi takaisin Timon suomenkielisten vanhojen Windows-oppaiden valintasivulle - Click this link to Return back to The Page of Timo's old Finnish Windows ADP manuals

Yleistä

Uudemmissa Windows -järjestelmissä ei enää käytetä Windows Help -formaattia, koska sen graafiset ominaisuudet ovat rajattuja, ja esitysmuoto suunniteltiin 16-bittiseen järjestelmään. Tiedostojen luomiseen on tarjolla useita eri menetelmiä. Ohjelma HC.EXE on tarkoitettu käytettäväksi DOS -tilassa niin, ettei käytetä laajennettua muistia kääntämisen aikana. Toisinaan tämän käyttäminen tuottaa "paremman" tuloksen siinä mielessä, että käännetyn tiedoston alkuosa on siistimpi. HCP.EXE on tarkoitettu käytettäväksi silloin kun laajennettua muistia on riittävästi saatavissa. Pakettiin kuuluvat lisäksi virhetiedostot HC.ERR ja HCP.ERR - ja ne kopioidaan kaikki /WINDOWS -hakemistoon. Tämän sovelluksen käyttö edellyttää sitä, että järjestelmässä on vbrun300.DLL ajonaikainen kirjasto. Jos sinulla on Windows 95 järjestelmässäsi yksinomaisesti asennettuna WordPerfect 6.0a, et tarvitse mäiden lisäksi mitään muita välineitä. Hc.EXE ja Hcp.EXE ohjelmien numeron on oltava 3.10.505. Nykyisissä Windows -järjestelmissä 16-bittisten Help -tiedostojen luku voi olla mahdotonta, mutta tämä seikka on pelkkä hidaste. Windows help -tiedostot voidaan nimittäin tuottaa nähtäville Linuxissa Wine -systeemin kautta komennolla:


wine winhelp tiedostonimi

Varmaankin tämänkin ruutunäkymän pystyisi jotenkin tulostamaan tiedostoon jatkokäsittelyä varten, mutta en ole viitsinyt keskittyä siihen sen tarkemmin. Pääasiahan tässä on tämä katselu. Pääasia on että jotakin näkyy – jos on näkyäkseen.

Tarjolla on myös toimivia on-line -juttuja, kuten kuvassa näkyvä CHM, HLP Viewer and Extractor, joka näyttää oivallisesti mitä Windows .HLP -tiedosto on pitänyt sisällään. Näine eväine siis mennään. Riihessä siis kirkkokemputtimet ja kirkossa riihirimputtimet.

WinWord 6.0 ja HCP -kompileri

Microsoftin Help Compiler Versio 3.10.505 , joka koostuu ohjelmista HC.EXE ja HCP.EXE, joilla WinWord 6.0a -ohjelmalla luoduista Rich Text Format (RTF) -tiedostoista tehdään Windows Help -tiedostoja. Jos haluat käyttää tätä hieman sofistikoituneempaa tapaa tuottaa Windows Help -tiedostoja, ja käytössäsi on mainittu WinWord 6.0a, voit kokeilla What6 -pakettiin kuuluvaa . DOT -mallia, joka luo myös Windows Help -tiedostoja RTF -tiedostoformaatista. Malli toimii hyvin, ja se käyttää edellä mainittua kääntäjää tiedoston muuntamiseen Windows Help -muotoon. Sanoisin, että lähes jokaiseen kuviteltavissa olevaan tiedostolliseen esitysmuotoon on olemassa jokin muunnosväline, jolla se voidaan palauttaa lähdemuotoonsa, tai ainakin hyvin lähelle sitä. Missä tällaista konversiota sitten tarvitaan? Eräs mahdollinen käyttö voisi olla se, että sinun on päivitettävä Windows Help -tiedostossasi olevia tietoja, tai sinulla ei enää ole käytettävissäsi sitä lähdetiedostoa, josta aikanasi käänsit Windows Help -esityksen. Kun käytössä on Hlp2doc.EXE -ohjelma, voidaan suorittaa homma päinvastaisessa järjestyksessä. Sinulla täytyy olla käytössäsi Microsoft Word for Windows versio 6.0 tai mielummin versio 6.0a, koska siinä on korjattu eräitä edellisessä versiossa olleita virheitä. Toivottava käyttöjärjestelmä on Microsoft Windows versio 3.1. Kokemus on osoittanut, että Windows 95 soveltuu käyttöön yhtä hyvin. Aikaisempi Help Compier -versio 3.10.504 (ja sitä aikaisemmat) eivät käsittele oikein Microsoft Word 6.0:n luomaa Rich Text -formaattia [.RTF], jonka Microsoft suunnitteli alunperin omia tiedonsiirtotarkoituksiaan varten. Periaatteena oli, että lähetetty materiaali voisi sisältää myös taitollisen informaation. Jos tätä aikaisempaa kääntäjää käytetään, saadaan ilmoitus yleisestä suojausvirheestä kääntämisen aikana, tai sitten Help -tiedosto käännetään käyttämään ainoastaan Windowsin järjestelmäfontteja. Syynä tähän on se, että nämä aikaisemmat kääntäjät tulkitsevat väärin ne uudet Rich Text -kontrollit, jotka liittyvät fontin headerin informaatioon, jonka WinWord 6.0 luo kun se tallentaa tiedoston Rich Text -formaatissa. Kääntäjä, jota sinun tulisi käyttää on Help Compiler Versio 3.10.505. Tätä kääntäjää jaetaan itsepurkautuvana arkistotiedostona VBHC505.EXE, ja se sisältää lyhyen englanninkielisen selotuksen HC.EXE ja HCP.EXE -ohjelmien käytöstä. Edellinen ohjelma toimii MS-DOS:n perusmuistin alueella (alle 640 KB),ja jälkimmäinen kykenee käyttämään lisättyä muistia. Molemmat kääntäjät ajetaan MS- DOS -käyttöjärjestelmässä, tai Windows 95 DOS-tilassa.Tiedostot itsepurkautuvassa arkistotiedostossa VBHC505.EXEHC.EXE (Standardi Help -kääntäjä), HCP.EXE (Suojatun tilan Help -kääntäjä), HC.ERRHC.EXE:n virheilmoitustiedosto, HCP.ERRHCP.EXE:n virheilmoitustiedosto. Kääntäjä jättää huomiotta kaarevat lainausmerkit [" Smart Quotes"], jos sellaisia esiintyy . RTF -tiedostossa. Hyvä idea onkin valita suomenkielisessä WinWord 6.0a -ohjelmassa kohta " työkalut", ja siinä kohta "automaattinen korjaus, ja poista kruksi kohdasta " vaihda suorat lainausmerkit kaareviin". Nyt voidaan suorittaa normaali korvaustoiminto, jossa sekä korvattavan, että korvaavan merkin paikalle kirjoitetaan " - ja suoritetaan täydellinen korvaus. Esimerkiksi DOS-tekstitiedostossa käytetyt " -merkit ovat poikkeuksetta suoria. Toisinaan voi sattua, että myös "-" merkit eivät käänny oikein .HLP -tiedostoon. Erityisen kiusallista tämä on esimerkiksi silloin kun erotetaan toisistaan vuosilukuja tällä merkillä. Vaikeuksia saattavat aiheuttaa mm. eräät WordPerfect -tiedostot, jotka käännetään WinWord 6.0a -ohjelmaan.

Word 6.0 -ohjelman kanssa käytettävä Windows Help -julkaisutyökalu (WHAT6)

Jos käytössäsi on WinWord 6.0a, ja käyttöjärjestelmänäsi suomenkielinen Windows 95 -päivitysversio, on tämä HTML -tiedosto juuri sinua varten. Tämä HTML -tiedosto on tehty siirtämällä .RTF -tiedosto, jonka tein WinWord 6.0a -ohjelmalla HTML -editoriohjelmaan WebThing. Kuitenkaan en ole tämän HTML -tiedoston monikäyttöisyyden ja siirrettävyyden takaamiseksi lisännyt tähän kuvia tms. -eli tätä voi periaatteessa lukea missä tahansa yksittäisessä tietokoneessa käyttäen selainta paikallisesti. Itse asiassa tämä on sisällöltään samanlainen kuin aiemmin tekemäni Windows Help -tiedosto, mutta koska on niitäkin, jotka eivät sellaisia käytä, niin myös tämä HTML -koodattu versio on perusteltu. Itse asiassa HTML -tiedoston teko on aivan yhtä helppoa kuin Windows Help -tiedostonkin, sillä molempia voi tehdä syöttämällä tieto Rich Text Format -muodossa soveltuvaan käsittelyohjelmaan. Jos halutaan luoda Windows Help -tiedosto, voidaan käyttää mallia WHAT6.DOT, jota käytetään poimimalla "makrot" valikosta ViewFile, ja HCP.EXE -ohjelma suorittaa senjälkeen varsinaisen muunnon Windows Help -tiedostoksi. HTML -tiedoston luomisen tapauksessa hyvä ratkaisu on WebThing -ohjelma, joka on ilmainen, tai ainakin "CareWare" - ja jolla tämäkin juuri nyt lukemasi opas on luotu. Resurssina on käytetty täsmälleen samaa .RTF -tiedostoa kuin Windows Help -tapauksessa - joskin olen lisännyt tähän HTML -tiedostoon lisää tekstiä, kuten juuri nyt lukemasi lauseen. Olen saanut valmiiksi WebThing -ohjelman eräitä ominaisuuksia käsittelevän Windows Help -tiedoston, ja toivon jossakin vaiheessa myös saavani siitä konstruoitua HTML -tiedoston - mikä on työlästä siitä syystä, että mukana siinä on esimerkkeinä joukko HTML -koodeja. Toivon saavani silti HTML -oppaan siitä valmiiksi lähiaikoina. Jos haluat luoda etupäässä Windows Help tiedostoja, voi niitä luoda helposti tässä oppaassa esiteltävällä WHAT6.DOT -mallilla - vaikka se koostuukin yksnkertaisista makrotoiminnoista, ja vaikka kaikki niistä eivät sovellukaan käytettäväksi sellaisenaansuomenkielisessä WinWord 6.0a -ohjelmassa. Ja vaikka tätä mallia ei olekaan suunniteltu Windows 95 -käyttöjärjestelmälle, voidaan sitä siinä käyttää, ja siihen asentaa, vaikka sen käyttötatapa onkin tällöin hieman erilainen. On hyvä huomata, että mallilla voi luoda vain 16-bittisiä Windows Help -tiedostoja, mutta hyvänä puolena siinä on se, että ne voidaan tarvittaessa purkaa WinWord 2.0 -dokumenttitiedostoiksi Hlp2doc -ohjelmalla:

Hlp2doc 1.22 -ohjelma muuntaa 16-bittisiä Windows Help -tiedostoja WinWord 2.0:n dokumenttitiedostoiksi. Tämä sovellus ei kykene palauttamaan Windows 95 -järjestelmässä tavallisia 32 -bittisiä tiedostoja, joiden rakenne on erilainen, ja yksi tällainen Windows Help tiedosto on itse asiassa jaettu 2-3 -osaan, kun 16-bittinen Windows Help on aina integroitu tiedostokokonaisuus. Hlp2Doc 1.22 -ohjelma vaatii toimiakseen sen, että /WINDOWS/SYSTEM -hakemistossa on saatavissa ajonaikainen kirjasto VBRUN300.DLL, jota saa erikseen. Jos ohjelmaa käytetään OS/2 Warp 3.0 -järjestelmässä, täytyy siihen olla asennettuna WIN-OS2 -tuki, ja mainittu kirjasto myös vaaditaan. Jos ohjelmaa käytetään OS/2 Warp 3.0 -järjestelmässä, on hyvä idea asentaa järjestelmä D: -asemaan, jonne luodaan asennuksen yhteydessä HPFS -tiedostojärjestelmä, ja johon ei asennuksen yhteydessä vielä liitetä WIN-OS2 -tukea, vaan Windows 3.1 asennetaan sinne myöhemmin käyttäen erityistä WINSETUP.EXE -ohjelmaa, jota voi ajaa OS/2 -järjestelmässä. Ohjelma toimii myös Windows 95 -järjestelmässä, ja on hyvä idea asentaa se C: -asemaan. Hyväksi vaihtoehdoksi on osoittautunut kopioida Hlp2Doc 1.22 -ohjelmatiedostot samaan hakemistoon Windows Help -tiedostojen kanssa, ja asentaa näistä HD2START -ohjelma työpöydälle. On toivottavaa, että järjestelmään on asennettu myös WinWord 6.0a, jolla dokumenttia voi käsitellä vaivattomimmin. Jos WinWord 6.0a asennetaan myös D:- asemaan HPFS -tiedostojärjestelmään, on kylläkin huomattava, että käytettävissä saattavat olla erilaiset fontit. Jos Windows Help -tiedostoja on luotu Windows 95 -järjestelmässä, ja siinä on käytetty esimerkiksi Times New Roman -fonttia, joudutaan se todennäköisesti vaihtamaan eräissä tapauksissa johonkin "selvemmin luettavaan" fonttiin. Hyvä idea on vaihtaa fontti koko asiakirjan osalta Courier -fonttiin, koska se näkyy useimmissa tapauksissa, ja ympäristöissä, samanlaisena. Myös se, miten valmin Windows Help -tiedoston fontit näkyvät, riippuu siitä, mitä järjestelmä tukee. Jos haluat käyttää tätä hieman sofistikoituneempaa tapaa tuottaa Windows Help -tiedostoja, ja käytössäsi on mainittu WinWord 6.0a, voit kokeilla What6 -pakettiin kuuluvaa .DOT -mallia, joka luo myös Windows Help -tiedostoja .RTF -tiedostoformaatista. Malli toimii hyvin, ja se käyttää edellä mainittua kääntäjää tiedoston muuntamiseen Windows Help -muotoon. Tätä mallia käytettäessä keskusmuistia tulisi olla ainakin 8 MB, ja mielummin enemmänkin - varsinkin jos tiedostot ovat suuria. Jos tiedostoissa on kuvia, tulisi ne mielellään kalibroida 16-värin bittikartoiksi, tai mustavalkokuviksi. On huomattava, että vaikka WinWord 6.0a salliikin upotetavan sellaisia kuvatiedostoja, joissa on tätä enemmän värejä, ne eivät sovellu Windows Help -tiedostoon, ja kääntäjä ilmoittaa virheestä, joka tavallisesti koskee käytettävissä olevan muistin loppumista. What6 -pakettiin kuuluu myös eräitä muita ohjelmia, joilla voi luoda Help -projekteja. Näiden toiminta ei kuitenkaan kaikissa tapauksissa vastaa sitä, mitä ne lupaavat. Ongelmia on odotettavissa Windows 95 -järjestelmässä. Sanoisin, että lähes jokaiseen kuviteltavissa olevaan tiedostolliseen esitysmuotoon on olemassa jokin muunnosväline, jolla se voidaan palauttaa lähdemuotoonsa, tai ainakin hyvin lähelle sitä. Missä tällaista konversiota sitten tarvitaan? Eräs mahdollinen käyttö voisi olla se, että sinun on päivitettävä Windows Help -tiedostossasi olevia tietoja, tai sinulla ei enää ole käytettävissäsi sitä lähdetiedostoa, josta aikanasi käänsit Windows Help -esityksen. Hlp2Doc 1.22 -ohjelmalla on omat rajoituksensa. Selkein käyttöalue sille ovat ne Windows Help -dokumentit, jotka muistuttavat suuresti juuri parhaillaan lukemaasi dokumenttia. Erityisen hyvin tämä ohjelma toimii käsiteltäessä Microsoft Compiler Versio 3.10.505 >:llä luotuja Windows Help -tiedostoja. Eli se soveltuu erityisen hyvin tavallisen tekstin käsittelyyn alleviivauksineen, lihavennoksineen, kursiiveineen, ja yliviivauksineen, ja "Times New Roman" -fontteineen, ja niin edelleen ja edelleen. Siten useimmat asiat, joita voi tehdä WinWord 6.0a -ohjelmalla, voi muuntaa Windows Help -esitysmuotoon - ja takaisin. Jos teksti on yksinkertaista, ja ei sisällä mm. kuvia ja sisäisiä linkityksiä, on muuntaminen helppoa. Kaikkein helpointa se on, jos Windows Help tiedosto on yhtenäinen kokonaisuus - siis eräänlainen yhden pääotsikon alle asettuva yhtenäinen kokonaisuus, joka on helppo kopioidavvaikkapa leikepöydälle, ja siitä johonkin toiseen sovellukseen. Tällöin tosin menetetään kuvat, ja taitolliset yksityiskohdat. Hypertekstimuotoiset Windows Help -tiedostot kääntyvät nekin - tai ainakin ne kääntyvät niin, että niiden sisältämä leipäteksti on sujuvasti luettavissa. Joskus tällaisen tekstin edelleenkäsittely vaatii tiettyä taitoa hahmottaa raakamateriaalista sen "sisältö". Mutta kuten sanoin aiemmin, eivät Windows 95 -käyttöjärjestelmälle tyypilliset Windows Help -tiedostot käänny Hlp2Doc 1.22 >-ohjelmalla, sillä niiden rakenne on erilainen. Ja jos käännetään sellaista Windows Help -tiedostoa, jossa on runsas sisäinen linkitys, voi tuloksena olla osittain sekavaa materiaalia. Jollet ole kiinostunut tiedostossa olleista linkeistä, vaan itse tekstistä, saat tällä konversiolla sitä käsiteltävässä muodossa WinWord 2.0 -dokumentissa. Todettakoon, että Windows Help -tiedostot eivät ole ainuita .HLP -tarkenteella varustettuja tiedostoja - joten .HLP -tarkenne sinällään ei kerro siitä, voidaanko tiedostoa käsitellä Hlp2Doc 1.22 -ohjelmalla, vai ei. Yleisesti: sellaisia Windows Help -tiedostoja voidaan käsitellä ohjelmalla, jotka luetaan Microsoft Windowsin versioiden 3.1 ja 3.11:n Winhelp -ohjelmalla, tai sen 32-bittisellä versiolla, jota käytetään mm. Windows 95 -järjestelmässä. Jos tiedostoja ei voida lukea 16-bittisellä WINHELP -ohjelmalla, ei sitä voida kääntääkään. OS/2:ssa vieläkin käytössä olevia online .HLP -tiedostoja käytettiin kylläkin Microsoftin aiemmissa Windows -versioissa paljonkin, ja niitä luotaessa ja luettaessa käytettiin erityisesti tekstimuotoisia QH.EXE ja HelpMake.EXE -ohjelmia. OS/2 Warp 3.0:een kuluva Qbasic.hlp -tiedosto on tehty tiettävästi juuri tällä formaatilla. Microsoft luopui QH.EXE -pohjaisten .HLP tiedostojen käytöstä myöhemmin, ja käyttöön tulivat nykyisenlaiset, ja visuaalisesti vaikuttavat - ja usein myös hypertekstimuotoiset oppaat, jotka ovat tulleet tunnetuiksi erilaisten sovellusohjelmien opasohjelmina, jotka nykyään sisältävät yhä enenevässä määrin grafiikkaa. 16-bittisistä Windows Help -tiedostoista on olemassa Windows 3.0 ja Windows 3.1 -versioita.

Hlp2doc.EXE -ohjelma on MS-DOS -pohjainen sovellus, joka toimii mainiosti myös Windows 95:n DOS-ikkunassa, sekä komentorivikehoitetilassa. Ohjelmaa voidaan käyttää myös pakettiin kuuluvan H2DSTART -ohjelman kautta suoraan Windowsista. Kuten jo aiemminkin sanoin, voidaan tämä ohjelma asentaa myös OS/2 warp 3.0 -järjestelmään, jos siinä on WIN-OS2 -tuki, ja mielellään koko Windows asennettuna. Olen testannut molempia ohjelmia Windows 95 -järjestelmässä, ja ne toimivat siinä hyvin. Ainut ongelma liittyy HLP2DOC.EXE -ohjelmaan silloin, kun se ei syystä tai toisesta onnistu käännöksessään. Tällöin työhakemistoon muodostuu joukko tilapäistiedostoja, jotka täytyy manuaalisesti siivota sieltä pois. Tällöin täytyy tietää se, mitä ottaa, ja mitä jättää. Hlp2Doc 1.22 on betaversio, ja saattaa kehittäjänsä mukaan sisältää virheitä, mutta että ohjelmalla voi siitä huolimatta olla jotakin yleistä kiinnostavuutta. WinWord 6.0a ymmärtää hyvin Windows Word 2.0:lla luotuja dokumentteja, koska siinä on tarkoitusta varten konversio tälle muodolle. Näin siinä tapauksessa, että olet asentanut tämän sovelluksen riittävän laajana kokoonpanona.

Hlp2doc.EXE kirjoittaa tulostustiedoston [helpfile].DOC siihen hakemistoon, joka on parhaillaan aktiivisena. Mikäli komentoon liitetään '-p' optio, asettaa Hlp2doc "form feed" -merkin jokaisen .HLP -tiedostossa olevan ruutukokonaisuuden jälkeen. Ellei kytkintä aseteta, Hlp2doc lisää ruutujen välille kaksi tyhjää riviä. On suositeltavaa, että jokainen parhaillaan avoinna oleva dokumentti tallennetaan ennenkuin Hlp2doc -ohjelmalla tuotettu dokumentti ladataan Word-ohjelmaan - koska on pieni mahdollisuus, että WinWord-ohjelmasi hyytyy.


Fonteista versio 1.22 tukee seuraavia kaikissa niissä esiintyvissä koo'oissa:


arial

times new roman courier


Attribuuteista tuetaan lihavennosta, kursiivia, alleviivausta, yliviivausta, sekä "topics highlighting". Samoin "viivojen" ja "laatikoiden" pitäisi kääntyä normaalisti. Jos Windows Help -sisältää kuvia, eivät ne käänny lainkaan. Tästä syystä arkistoi aina käyttämäsi kuvat - kuten tekisit muutoinkin. Hlp2doc.EXE käyttää väliaikaistiedostoja, joita voi olla aina 12. Juuri nämä tiedostot saattavat jäädä työhakemistoon mikäli käänös epäonistuu syystä tai toisesta. Käytössä tulisi olla aina riittävästi levytilaa, ja järjestelmän tulisi kyetä pitämään ainakin 20 -tiedostoa avoinna yhtäaikaisesti - eli Windows 3.1 tai Työryhmä- Windows -käytössä "FILES" -arvon olisi oltava ainakin tämä. Windows 95 käyttöjärjestelmässä tällä asialla ei ole suurtakaan merkitystä - jos käytetään sen DOS-ikkunaa. Kun Hlp2doc.EXE toimii, se ilmaisee toimintansa etenemisen niin, että käsiteltyään aina 8 Kb:n suuruisen osan tiedostoa, se kirjoittaa näytölle pisteen. Näytölle tulostuvista pisteistä voi nähdä sen, työskenteleekö ohjelma vielä. Jos ohjelma käynnistetään Windows 95 -järjestelmässä H2DSTART -sovelluksella, avaa se työskentelyn aikana DOS-ikkunan, jonka se jättää avoimeksi. Ikkunasta näet miten kääntö on onnistunut.

Kun WHAT6 -mallia käytetään, voi pulmia aiheuttaa esimerkiksi juuri luotujen .HLP -tiedostojen etsiminen, tai sellaisen toiminnon paikantaminen, jolla itse tiedosto luodaan, eli tulostetaan. Pulmia voi aiheuttaa erityisesti pakettiin kuuluva WHPE.EXE -ohjelma, koska se vaatii syystä tai toisesta VBRUN100.DLL -ajonaikaisen kirjaston, ja ei hyväksy uudempia kirjastoja lainkaan. En suosittele käytettäväksi.

WHAT6.DOT mallitiedostolla voit luoda ja muokata "Topic" - eli aihetiedostoja

Nämä tiedostot eivät ole .HLP -tiedostoja, mutta kun niitä käsitellään WHAT6.DOT -mallin ollessa kytkettynä päälle, niihin voidaan lisätä lukuisia erilaisia tehosteita -kuten erilaisia tiedostonsisäisiä linkkejä, ja muita ominaisuuksia. Niiden huonona puolena on vain se, että ne toimivat vain Windows -järjestelmässä, ja että linkit ovat paikallisia -etkä voi siten viitata niissä samaan tapaan kuin Internetissä HTML -tiedostoista teet. Aihiot, joista Windows Help -tiedostot luodaan, ovat periaatteessa tavanomaisia WinWord 6.0a -ohjelman käsittelemiä tiedostoja, jotka tallennetaan aina nimenomaisesti tämän ohjelmaversion tuottamassa Rich Text Format -muodossa, koska HCP.EXE -ohjelma ei osaa kääntää niitä muusta muodosta .HLP -tiedostoiksi oikealla tavalla. WPWIN 6.0a -ohjelman .RTF ei kelpaa. Huomaa myös, että tälle Word -versiolle sunniteltu HCP ei sovellu käytettäväksi juur muutoin kuin tähän nimenomaiseen tehtävään, ja aiemmille Word -versioille on omat HCP ohhelmaversionsa.

* Upottaa ja muokata aiheita, grafiikkaa ja hotspot-valintoja.
* Muotoilla aihetekstiä ja grafiikkoja.
* tallentaa tiedostot RTF -muodossa.

On hyvä huomioida tässä se, että WinWord 6.0a -ohjelmalla luodut .RTF -tiedostot ovat ainoita ja oikeita tässä suhteessa. Lisäksi WinWord 6.0a -ohjelman oma Rich text Format -tallennus on paras, ja sitä tulisi käyttää vaikka WHAT6.DOT -malli tarjoaakin tällaista tallennusmuotoa. Ero on vielä suurempi jos ajatellaan muilla tekstinkäsittelyohjelmilla luotuja .RTF -tiedostoja. Esimerkiksi WPWin 6.0a -ohjelmalla luodut .RTF -tallenteet eivät kelpaa HCP.EXE -ohjelman käsiteltäviksi, vaikka niitä voidaankin lukea WinWord 6.0a -ohjelmaan. Tästä syystä olisi hyvä tallentaa kaikki muilla ohjelmilla luodut .RTF -tiedostot WinWord 6.0a - ohjelman käyttämällä .RTF -tallennusmuodolla.

* Tarkastella osittaista tai täydellistä aihetiedostoa Windows Help -muodossa.

Ensin tallennetaan aihetiedosto .RTF -muodossa, ja käyttäen mielummin "Normal" muotoa. Tämä vain siltä varalta, että olisit jo ehkä valmis hyväksymään tuloksen jo nyt.WHAT6.DOT -malli voidaan aktivoida heti tämän jälkeen, ja käynnistetään "Työkalut" kohdasta "Makrot", ja valitaan kohta ViewFile, tulee näyttöön ensin DOS-ikkuna, koska HCP.EXE 3.10.505 on DOS-tilassa toimiva ohjelma. Lisäksi näytölle tulee ilmoitus mahdollisista virheistä.

Kun nämä tilapäiset ikkunat suljetaan, näytölle tulee käsitelty teksti Windows Help -muodossa. Ohjelma on tallentanut sen TEMP -hakemistoon ~what ~.HLP nimellä. Jos tiedostoon ollaan tyytyväisiä, voidaan kaikki Wordin toiminnot sulkea, ja kopioida tiedosto ~what ~.HLP sille tiedostonimelle, joka sille halutaan.


* Upottaa bittikarttoja Help -tiedostoon.
* Käyttää Help-tyylejä.
* Muokata luetteloita.


Valitettavasti Microsoft ei anna käyttöä koskevaa tukea WHAT6 -ohjelmalle, eikä ota vastuuta vahingoista. Toisaalta yhtiö ei myskään rahasta tällä ohjelmalla

Suosittelen vielä kerran, että luet .RTF -tiedostoja WinWord 6.0a -ohjelman "Tiedosto/ Avaa" -menetelmää käyttäen, ja myös tallennat ne WinWord 6.0a -protokollan mukaan, ja että käytät tässä yhteydessä NORMAL.DOT -mallia. Älä käytä kuvia ellet tiedä, millaisessa hakemistorakenteessa Windos Help -tiedostoasi tullaan lukemaan. Kuvien sijainti määritellään nimittäin tarkoin jo luotaessa Windows Help -tiedostoa, ja jollei kuvatiedostoja ole olemassa, niin mitään kuvaa ei näy Windows Help -tiedostossakaan. Kuvat ovat lisäksi muotoa .BMP, eikä GIF -mikä olisi parempi vaihtoehto. Älä myöskään käytä kohtuuttoman runsaasti makroja, ellet ole varma niiden yhteensopivuudesta lukijan ohjelmistoon. Muista myös makrojen saama paha kaiku makrovirusten muodossa. Voi olla, että Help Project -ohjelma ei toimi toivotulla tavalla, mutta jos näin käy, käytä yksinomaanWHAT6.DOT -mallia. Voit kopioida .BMP -tiedostot myös /WINWORD/MALLIT -hakemistoon - jos aiot käyttää sitä viritystä.

Mistä ohjelmaa saa:


Itsepurkautuvan arkistotiedoston nimenä on WHAT6.EXE. Sitä saa Suomessa esimerkiksi MikroPC:n purkista, Compuservestä, jaMicrosoft Download Service.stä (MSDL) . Kun olet purkanut tämän itsepurkautuvan arkistotiedoston, voit kopioida sen sisältämät tiedostot hakemistoihin, joista myöhemmin enemmän. Tässä oppaassa nämä hakemistot ovat erinimisiä kuin alkuperäisessä oppaassa, mutta perustuvat käyttökokemukseen.

Yhteensopivuus suomenkieliseen WinWord 6.0a -ohjelmaan

Valitettavasti yhteensopivuus ei ole likimainkaan täydellinen. Ongelmia saattaa ilmetä erityisesti käytettäessä WHPE.EXE -sovellusta. Tämän sovelluksen tarkoituksena on ohjata Help-projekteja, mutta sen makrokieli ei ole täydellisen yhteensopiva. Kun sovellusta käytetään saadaan helposti ilmoitus "Word basic Virhe 124", joka on varmasti korjattavissa. Kyse on siitä, että jotkut komennot on kirjoitettu virheellisesti -esimerkkinä "EndDialog" , jonka pitäisi olla "End Dialog". Ongelmana on pienempi jos käytetään pelkästään WHAT6.DOT -mallia. Ei kuitenkaan ole sanottu, että sekään olisi täysin virheetön, mutta se näyttäisi kuitenkin toimivan. Tässäpä olisi jollekin ohjelmanikkarille erinomainen näytön paikka. Voi nimittäin sanoa, että mallien avulla voidaan huomattavastikin lisätä WinWord 6.0a -ohjelman käyttöikää, ja monet malleista ovat lisäksi ilmaisia. Niin tämäkin.

Help Työkalut ja tiedostot:

Seuraavassa oletetaan, että olet asentanut suomenkielisen Windows 95:n päivitysversion /WINDOWS -hakemistoon vanhan Winnyn päälle, ja että käytössäsi on suomenkielinen WinWord 6.0a -ohjelma. Huomautetakoon tässä erityisesti, ettei Windows 95.een kuuluva WordPad sovellu käytettäväksi WinWordin asemesta, ja että tiedostotarkenne .RTF ei aina merkitse sitä, että tiedosto olisi täsmälleen samanlainen kuin WinWord 6.0a -ohjelmalla luotu. Edelleen on hyvä huomata, että What6, ja WinWord 6.0a ovat 16-bittisiä sovelluksia. Koska mitään asennusohjelmaa ei ole käytettävissä, täytyy jokainen tiedosto kopioida erikseen hakemistoonsa seuraavan suosituksen mukaisesti. Huomaa, että tämä ei ole sama kuin mitä Microsoft itse on suositellut käytettäväksi Windows 3.1 -käyttöjärjestelmässä:

WHAT6.INI -tiedosto

Kopioi tämä tiedosto /WINDOWS -hakemistoon. Jos kopioit HCP.EXE -ohjelman myös tähän samaiseen hakemistoon, varmista, että WHAT6.INI -tiedostossa on seuraavat komentorivit:

[Project]
NewTopicAtEnd=1
OpenErrorFile=1
Bitmapdir=C:\WINDOWS\HELP
COMPILER=C:\WINDOWS\HCP.EXE

WHPE.EXE Help Project Editori???

Kopioi tämä ohjelma /WINDOWS/HELP hakemistoon - mutta tee se tietyin varauksin, ja epäilyin. Jos olet asentanut Windows 95:n johonkin muuhun kuin oletusarvoiseen /WINDOWS -hakemistoon, käytä sen /HELP -alihakemistoa. Kyseeseen voi tulla myös /WINWORD -hakemiston vastaavanniminen alihakemisto, joka täytyy tosin luoda erikseen ainakin suomenkielisessä WinWord 6.0a -versiossa. WHPE.EXE -ohjelma vaatii toimiakseen lisäksi sen, että /WINDOWS/SYSTEM -hakemistossa on käytettävissä aiemmin mainittu ajonaikainen kirjastotiedosto VBRUN100.DLL. Tällaista kirjastoa ei sisälly Windows 3.1:n tai Työryhmä-Windows 3.11:n standardiin asennuspakettiin, eikä sitä ole myöskään Windows 95:n päivityspaketissa. Kirjastotiedostoa saa kuitenkin esimerkiksi MikroPC:n purkista.

Tämän ohjelman Windows Help -aputiedosto on nimeltään WHPE.HLP, joka kopioidaan myös /WINDOWS/HELP -hakemistoon.

Samoin sinne tulisi kopioida myös tiedostot HEPEX.HPJ ja HELPEX.RFT,jota tosin kannattaa miettiä tarkoin -kuten koko WHPE.EXE -ohjelman asennusta, ja käyttöä ylipäätään. Siinä on mitä ilmeisimmin joitakin vakavia virheitä, tai makrot eivät sovi lainkaan yhteen.. On ilmeistä, että ohjelman tekijän tarkoitus on vielä ollut, että käyttäjä luod tiedostosta HELPEX.RTF Windows help -tiedoston. Tämä ei kuitenkaan onnistu helposti, koska tiedostoon on linkitetty sellaisia .BMP -kuvia, joita paketissa ei lainkaan edes ole -kuten MAX2ICON.BMP ja WINWORD.BMP. Tietystikin jokainen yritteliäs henkilö voi lukea HELPEX.RTF -tiedoston WinWord 6.0a -ohjelmaan, ja muuttaa kuvien nimet sellaisiksi joita varmasti löytyy /HELP -hakemistosta, ja muuntaa tiedoston seljälkeen .HLP -tiedostoksi. WHAT6.DOT ilmoittaa kuitenkin lukuisasta määrästä virheitä -kuten piilotetuista pykälistä yms., ja koko vaiva voi olla muutoinkin aika turha, koska tämä kyseinen tiedosto ei ole muuta kuin yksinkertainen näyte siitä, mitä What6 -ohjelmalla voi saada aikaan. Lisäksi mukana on lähes täydellisen typerä "peli". Näiden lisäksi kopioidaan /WINDOWS/SYSTEM -hakemistoon CMDIALOG.VBX . Jollet asenna lainkaan WHPE.EXE -ohjelmaa. voit jättää tämänkin kopioimatta. Tietenkään ohjelma ei toimi tällaisenaan, vaan tarvitaan lisäksi PROGMAN.EXE -asennus, josta hieman myöhemmin tarkemmin. Myöskään ohjelman käytöstä en´anna tössä ohjeita, koska niitä saa paketin mukana seuraavassa englanninkielisessä kuvauksessa, sekä WHPE.HLP -tiedostosta.

HCPARSE.DLL -kirjastotiedosto

Tämä kirjasto muuntaa .HPJ -tiedoston asianmukaiseen muotoon, jota WHPE.EXE -ohjelma käyttää. Jollei asenna WHPE.EXE -ohjelmaa, ei tätäkään tarvita.

SHED.EXE HotSpot Editori

Tässä on sinulle varmatoiminen ja hyödyllinen ohjelma.Kopioi tämä ohjelma mielummin /WINDOWS/HELP -hakemistoon. On erittäin suositeltavaa kopioida sinne myös kaikki .BMP -tiedostot, jotka paketissa ovat. Syystä tai toisesta paketissa ei ole mukana SHED.HLP -tiedostoa, joten sen teko voi jäädä eräänlaiseksi harjoitustehtäväksi.

Help Compiler -virheet ja Help Authoring -opas

Tiedosto BLDERROR.HLP ei ole varsinainen ohjelmatiedosto, vaan Windows Help -tiedosto, josta saa tietoa virheistä ja niiden eri syistä. HAG.HLP on samanlainen tiedosto, ja siinä on hyödyllisiä ohjeita siitä kuinka Windows Help -tiedostoja tehdään. Jälkimmäisen kohdalla on tosin syytä todeta, että tiedot eivät kaikilta osin vastaa niitä tietoja jotka pätevät WHAT6 -pakettiin.

Help Compiler tiedostot

Ohjelmat HC.EXE ja HCP.EXE, sekä niiden virhetiedostot HC.ERR ja HCP.ERR kopioidaan kaikki /WINDOWS -hakemistoon. Nämä tiedostot ovat täsmälleen samoja joita jaetaan eräässä toisessa paketissa, ja näitä voi käyttää myös yksittäisesti DOS-tilassa ajettuina ohjelmina. Jos halutaan esimerkiksi muuttaa KOE.RTF -tiedosto KOE.HLP -tiedostoksi, annetaan DOS:n komentoriviltä käsky [huolehtien siitä, että käsiteltävä tiedosto ja ohjelma ovat samassa hakemistossa, joka on myös vallitsevana oletushakemistona]:

HCP KOE.RTF.

HC.EXE ja HCP.EXE ohjelmien numero on 3.10.505. Kun Windows help -tiedostoja luoidaan WinWord 6.0a -ohjelmalla käyttäen WHAT6.DOT -mallia, käynnistetään näistä tietenkin HCP.EXE, mikä tapahtuu automaattisesti. Ohjelmien tehtävänä on muuntaa WinWord 6.0a:lla luotuja Rich-Text Format tekstejä .Windows Help -tiedostoiksi.

MRBC.EXE Multiple Resolution Bitmap Compiler

Kopioi tämä ohjelma /WINDOWS/HELP -hakemistoosi. Tämän ohjelman, sekä SHED.EXE -ohjelmalla voit luoda kuvatiedostoja, joissa on useita resoluutioita (EGA,VGA, ja 8514). Tämä tapahtuu luomalla useita tiedostoja "screen dump" -menetelmällä, jonka jälkeen luodaan SHED.EXE -ohjelmalla kolme erillistä .SHG -tiedostoa, jotka kombinoidaan yhdeksi käyttämällä MRBC.EXE -ohjelmaa. Ennen tätä tulisi alkuperäisistä .BMP ja .SHG -tiedostoista ottaa varmuuskopio.

MALLITIEDOSTOT WHAT6.DOT ja WHAT6.HLP - sekä WHAT6.STY

Nämä sovellukset toimivat paketin tuotteista kaikkein parhaiten. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että niiden avulla käsitellään :RTF -tiedostoja, ja tallennetaan niitä. Tämän lisäksi näihin tiedostoihin voi lisätä ominaisuuksia, jotka ovat hyödyllisiä erityisesti Windows Help -tiedostomuotoista esitystä ajatellen. Tiedostot WHAT6.DOT, WHAT6.HLP, ja WHAT6.STY -kopioidaan kaikki suomenkielisessä WinWord 6.0a -versiossa /WINWORD/MALLIT -hakemistoon. Mallitiedosto liitetään WinWord 6.0a -ohjelmaan samalla tavalla kuin muutkin uudet mallitiedostot. Se, kuinka WHAT6.HLP aktivoidaan pari sanaa:

1. Käynnistetään WinWord 6.0a, ja avataan "Tiedosto" -valikko, ja siitä "Uusi".

2. Näytössä pitäisi nyt näkyä ikkuna, jossa sen yläosassa lukee "Uusi", ja ikkunan laatikossa pitäisi olla valittuna "Normal". Tavallisesti "Radiopainikkeista" on kruksattuna "Asiakirja". Jollei näin ole, kruksaa se.

3. Selaa ikkunassa olevaa luetteloa kunnes näet mallin WHAT6, ja valitse se.

4. Nyt avaat WinWord 6.0a:n ylärivistä "Työkalut" ja senjälkeen "Makrot". Eteesi avautuu seuraavanlainen luettelo:


AboutThisTemplate
AboutWhat
Edit Graphic
EditHotspot
EditJumpOrPopupHotspot
EditMacroHotspot
EditTopic
EndofTopic
FileNew
FilesFromRTF
FilesToRTF
Fromat BulletDefault
FormatNumberDefault
HelpOnWHAT
Indent
InsertBullet
InsertGraphic
jne...


Tästä luettelosta valitaan makro HelpOnWHAT, ja senjälkeen "Suorita".

5. Etsitään rivi:

t = Winhelp(hwnd,"\\merlin\winhelp\what\help\what6.hlp" ,hlpINDEX, 0)

Merkkien "" -välin kirjoitetaan (jos WinWord 6.0a sijaitsee tällaisessa hakemistossa):

C:\WINWORD\MALLIT

6. Nyt voidaan "Tiedosto" -valikosta suorittaa sulkeminen, ja mallin tallentaminen. Kaiken tämän seurauksena on se, että tästä lähtien aina kun valitset HelpOnWHAT, ja käynnistät sen komennolla "Suorita" saat käyttöösi on-line aputekstit - kunhan olet aktivoinut WHAT6.DOT -mallin.

Kun WHAT6.DOT -malli on aktivoiutu, voit liittää Windows help -tiedostoosi monia erilaisia tehosteita, kuten jos esimerkiksi valitset "Lisää" -valikosta "Macro Hotspot" -ja siitä About() -ja olet kirjoittanut esimerkiksi tiedostosi alkuun Windows Help Versiotiedot, ja rajanut sen hiirellä niinkuin tehdään esimerkiksi siirrettäessä tekstiä asiakirjassa paikasta toiseen, tai kopioitaessa sitä saat tulokseksi Windos help -tiedostoosi painikkeen, jota näpäyttämällä saa tiedot käyttämästäsi Winhelp -ohjelmaversiosta. Näiden ominaisuuksien käyttöä tulee kuitenkin harkita, koska ne tekevät samalla tiedostosta vaikeamman nimenomaan jaettavuuden kannalta. Jos esimerkiksi lisäät paljon grafiikkaa tekstiin, täytyy sinun tällöin huomioida erityisen tarkoin se hakemistoympäristö, jossa tiedostoa tullaan käyttämään, ja lukemaan.

Lisäksi /WINDOWS/SYSTEM -hakemistoon kopioidaan tiedosto STYLES.DLL, koska tätä kirjastotiedostoa tarvitsee WHAT6.DOT.

Ikonit

Paketissa on kaksi ikonitiedostoa WHAT6.ICO ja HAG.ICO, jotka tulisi kopioida /WINDOWS/HELP -hakemistoon. Näistä edellinen on tarkoitettu käytettäväksi silloin kun ohjelma käynnistetään Resurssienhallinnasta, ja jälkimmäinen voidaan asettaa WHPE.EXE -ohjelman käynnistyskuvakkeeksi vaihtamalla se niinkuin kuvake vaihdetaan - ja uutta etsitään.

Asennus PROGMAN.EXE -ohjelmalla

Koska varsinaista asennusohjelmaa ei ole olemassakaan, täytyy käyttää kiertotietä. Erityisesti Windows 95 asettaa omat vaatimuksensa. Ensin siinä siirrytään DOS-ikkunaan, josta käynnistetään PROGMAN.EXE -ohjelma, joka vastaa Windows 3.1:n ja Työryhmä-Windows 3.11:n "Program Manager" -ohjelmaa. Sitä käytetään aivan samalla tavoin. Siinä luodaan ensin ryhmätiedosto WHAT6.GRP, ja siihen määritellään nimi, ja hakemistosijainti seuraaville ohjelmille:

"Help Project Editor"
C:\WINDOWS\HELP\WHPE.EXE

"HotSpot Editor"
C:\WINDOWS\HELP\SHED.EXE

"Help Compiler Error"
C:\WINDOWS\HELP\BLDERROR.HLP

"Help Authoring Guide"
C:\WINDOWS\HELP\HAG.HLP

Työhakemistoksi määritellään kaikissa tapauksissa C:\WINDOWS\HELP, tai se hakemisto, jonne olet mielummin asennut nämä ohjelmat -sillä voithan asentaa ne /WINWORD -hakemiston alihakemistoonkin /WINWORD/HELP -joka täytyy tosin luoda tällöin erikseen. Lopulta tallennetaan kaikki "Windowsin asetukset" painamalla CTRL-ALT-F4. Nyt palataan Windows 95:n työpöytään, ja siirrytään Resurssienhallintaan, jossa etsitään /WINDOWS -hakemistosta ryhmätiedosto WHAT6.GRP, ja klikataan sitä hiirellä, jolloin se siirtyy "Käynnistä" -valikkoon.

WordPerfect 6.0a ja HCP kompileri

WordPerfect 6.0a Windows -versiolla tuottaa Rich Text Format -tiedostoja Windows 95 järjestelmässä, ja ne voidaan kääntää Microsoftin HCP.EXE -kääntäjällä Windows Help tiedostoiksi. WordPerfect ohjelmasta ilmestyi aikaaan toimistopaketti WordPerfect Suite 8.0, joka sisälsi teksturin, Quattro Pro -taulukkolaskimen, ja Presentations -esitysohjelman, joka kykeni hyödyntämään uutta MMX -prosessoria. Tämän paketin kohdejärjestelmät olivat Windows 95 ja Windows NT 4.0. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että paketti on valmis käytettäväksi myös puhtaassa 32-bittisessä ympäristössä. Siellä taas 16-bittiset Windows Help tiedostot eivät omaa enää sellaisia ominaisuuksia, että niitä kannattaisi edes tuottaa, koska niiden rajoutuksena on mm. kapea värivalikoima, sekä se, etteivät ne hyväksy kuvatiedostoksi käytännössä juuri muuta kuin Windowsin bittikarttatiedostoja. WordPerfect 6.0a on siinä mielessä tavallaan vedenjakajalla, että siihen voi tuoda aineistoa useista vanhemmista sovelluksista, ja sitä voidaan käyttää Windows 95 järjestelmässä - mutta toisaalta sen kautta voidaan siirtää aineistoa suoraan moderneihin versioihin. Jos puhutaan WordPerfect Suite 8.0 paketista, sisältää se jo sellaisenaan HTML -tuen paljon laajemmalla rintamalla. Silti se liittyy järjestelmään huomattavasti höllemmin, ja se tavallaan sopeutuu järjestelmään, eikä päinvastoin. Se ei suoranaisesti ole sidottu esimerkiksi Windows 95 järjestelmän mahdolliseen kohtaloon. En ole tätä ohjelmaa tuottaneen yhtiön edustaja, tai sovelluksen palkattu testaaja, mutta vuosien kokemus nimenomaan tämän ohjelman parissa on osoittanut, että WordPerfect on hyvä ja monipuolinen väline tekstin käsittelyyn. Ohjelman 4.2 -versiolla kirjoitamani tekstit kääntyivät moitteettomassa asussa kuutosversioon, ja sen ne tulevat tekemään aikanaan kun käytössäni on ohjelman uusin versio. Myös tällä hetkellä uusimman WordPerfect Suite 8.0 -version tiedostomuoto on yhteensopiva aiempien versioiden kanssa aina kuutosversioon saakka, ja ohjelman pikanäppäimet ja makrokieli ovat samat kuin kuutosversiossa.

Tämä opas on kuitenkin tarkoitettu niille joilla on vielä käytössään suomenkielinen Windows 95 käyttöjärjestelmä, ja siinä asennettuna WordPerfect 6.0a Windows-versio, tai järjestelmään on aikomuksena asentaa sellainen. Ohjelma on alunperin tarkoitettu asennettavaksi Windows 3.1 järjestelmään, mutta se asentuu vaivatta myös Windows 95 järjestelmään - joskin sen .REG -tiedostot täytyy kaksoisklikata rekistereihin. Olisi hyvä, ellei järjestelmässä olisi ennestään Microsoftin WinWord 6.0a ohjelmaa, tai sen uudempia versioita. Oman kokemukseni mukaan tämä sovellus aiheuttaa useita ongelmia jatkossa, ja se ei edes täysasennuksena ole yhtä monipuolinen kuin WordPerfect 6.0a. Hyvä idea on käyttää järjestelmässä olevaa WordPad -teksturia, jonka ikävänä piirteenä tosin on se, että se kirjaa tiedot avaamistaan tiedostoista suoraan rekistereihin. Vaikka järjestelmä mahdollistaakin pitkien tiedostonimien käytön, eivät ne ole suoraan näiden sovellusten käytettävissä ilman erityisiä apuohjelmia - poikkeuksena WordPad. Lyhyistä tiedostonimistä ei ole käytännössä suurtakaan haittaa kun käyttää runsaasti kansioita kutakin tehtäväkokonaisuutta varten, johon siihen liittyviä tiedostoja tallennetaan. Tämä kuitenkin edellyttää sitä, että nimeämisessä on tietty sisäinen johdonmukaisuus, josta tiedostojen käyttötarkoitus, ja peräkkäisyys käyvät selville. Myös kansioiden nimien pitäisi mielellään olla lyhyitä, ja kansioiden tulisi mielellään muodostaa oma kokonaisuutensa - mikä helpottaa tiedostojen varmuuskopioimista, ja auttaa löytämään niitä helpommin.

Huomautus:

Älä käytä dokumentissa koskaan pakkosivunvaihtoa, ja jos dokumentissa on niitä, poista ne ainakin siitä tiedostosta, jonka käännät, sillä ne aiheuttavat sen, että luotu Windows Help tiedosto loppuu siihen kohtaan, jossa sijaitsee pakkosivunvaihdon merkki. Kytke myös tavutus pois, koska Windows Help tiedostossa se ei ole käytössä, ja kun kytket myös oikean reunan tasauksen pois päältä, näet tekstin sellaisena kuin mitä se on lopullisessa muodossaan, kun se luetaan Winhelp.EXE ohjelmalla, ja laajennetaan kokoruudun esitykseksi. Älä mielellään käytä alaviitteita tai linkkejä, ja valitse tekstien väreistä vain päävärejä. Jos luodussa tiedostossa ei ole informaatiota esimerkiksi väreistä, ja eräistä muista yksityiskohdista, käyttää Winhelp.EXE ohjelma sellaisessa tapauksessa aina järjestelmän oletusasetuksia. Tällaisia määrityksiä tehdään käyttämällä tiettyjä Rich Text Format -koodeja, joita on käytännössä mahdotonta lisätä tekstiin esimerkiksi joillakin yksinkertaisella tekstieditorilla. Jos mahdollista, tee kokeeksi WinWord 6.0a ohjelmalla Rich Text Format -tiedosto, ja luo siihen erivärisiä tekstiosuuksia, ja vaihtelevan kokoisia fontteja. Jos ne näkyvät samanlaisina myös WordPerfect 6.0a ohjelmassa, voit siirtää tällaisia tiedostoja näiden sovellusten välillä ongelmitta. Pienet eroavaisuudet väreissä eivät kuitenkaan haittaa. Talleta myös valmiiksi muotoiltu tiedosto mielellään aina ensin .WPD -muotoon, ja lue se sellaisena ohjelmaan, ja käännä se vasta sitten .RTF -tiedostomuotoon.

Miten WordPerfect 6.0a asentuu Windows 95 järjestelmään?

En tiedä tarkalleen vaikuttivatko itse tekemäni asennuksen onnistumiseen eräät tekemäni Windows 95 järjestelmän päivitykset, ja olisiko asennus onnistunut aivan yhtä hyvin ilman niitä. Järjestelmään tekemänäni päivityksenä olen asentanut suomenkielisen W95A_FIN -järjestelmän päivityspaketin, jossa on päivitys myös OLE -kirjastotiedostolle. Mainittakoon tässä, että suomenkielisen paketin OLE -päivitysversio on täsmälleen sama kuin erikseen saatavissa olevassa englanninkielisessä OLEUPD -päivityspaketissa, jota ei kannata asentaa tässä tapauksessa lainkaan. Olen tehnyt omassa järjestelmässäni myös KRNLUPD -päivityksen, joka päivittää Kernel32.DLL -kirjaston.

Huomautus:

Kun näitä päivityksiä tehdään, kannattaa säilyttää asennuksen yhteydessä erikseen kysyttäessä ne tiedostot, joita suositellaan säilytettäväksi. Jos käytetään englanninkielisiä päivityspaketteja, joissa samalla kirjoitetaan kriittisiä tiedostoja järjestelmässä yli, saattaa seurauksena olla se, etteivät WordPerfect 6.0a -tapaiset suomenkieliset ohjelmat enää toimi. Tilanne saattaa korjautua, kun toistetaan W95A_FIN -päivitys (jos sellainen on jo tehty) tai jos tällainen päivitys asennetaan uutena. Tässä saattaa olla ongelmia, jos järjestelmä itsessään ei enää toimi, tai hyväksy kaikkia sovelluksia. Tästä syystä: aina kun päivität järjestelmää, selvitä mitä olet siihen lisäämässä, ja mitä siitä korvaamassa. Jos järjestelmässä on WordPerfect 6.0a yksinomaisena editorina, toimii se yleensä luotettavasti, mutta ongelmia voi ilmetä varsinkin jos järjestelmään asennetaan WinWord 6.0a ohjelma, joka tukeutuu OLE -järjestelmään (object linking); asennusprosessissa WordPerfect -ohjelmia nimittäin lisätään WinWord 6.0a sovelluksen objektien linkkkivalikoimaan, josta niitä voidaan käynnistää.

Huomio kuitenkin seuraavaa:

1. Ohjelmien käyttämä tiedostoformaatti on tosiasiassa aika tavalla erilainen, ja että lisäksi WinWord 6.0a ei ymmärrä suoraan WordPerfect 6.0a dokumentteja, vaikka kykeneekin lukemaan WordPerfect 5.1/5.2 dokumentteja. Ohjelmien käyttämät leikekuvatiedostot, ja niiden formaatti eivät myöskään vastaa toisiaan. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että vaikka objekteja voidaankin linkittää keskenää, ei sama päde sovellusten tiedostoformaatteja.

2. Kun työskennellään jommassa kummassa sovelluksista, ja halutaan tallentaa dokumentteja täsmälleen oikeassa muodossa, täytyy työn tallennukset tehdä nimenomaisesti siinä sovelluksessa, jonka tuottamia dokumentteja halutaan. Muussa tapauksessa on käytettävä jotakin yleistä tallennusformaattia. Lisäksi on otettava käyttöön vain käytetyn sovelluksen kanssa parhaiten toimivat apusovellukset, jotka on nimenomaisesti suunniteltu käytettävää pääsovellusta varten. Jos käytetään runsaasti objektien välisiä linkityksiä, muodostettaessa tiedostoja,voi siitä seurata monia ongelmia.

3. Tiedostoista kummatkin sovelukset kykenevät jakamaan ainakin jollakin tavalla Rich Text Format -tiedostoja, joiden muoto on suuressa määrin identtinen. Siihen perustuu muun muassa se, että molempien sovellusten tuottamista mainituista tiedostoista voidaan kääntää Windows Help tiedostoja.

Windows Help tiedostot

Jokaisella ei ole käytettävissään WordPerfect 6.0a ohjelmaa, tai sen uudempaa versiota. Windows -järjestelmä sitävastoin on nykyään melko yleinen, ja se mahdollistaa tiedostojen vaihdon niin, ettei vastaanottajalta tarvitse edellyttää tiettyä sovellusta. Järjestelmä itsessään riittää. Kuten oppaan alussa todettiin, kykenevät uudemmat WordPerfect ohjelmaversiot lukenaan ongelmitta aikaisempien versioiden tiedostoja, ja niiden välistä tiedostojenvaihtoa ajatellen ei siten ole edes tarvetta luoda Windows Help tiedostoja. Muihin sovelluksiin tiedostoja voidaan siirtää vaikkapa Rich Text Format – muodossa. Ennenkuin olemme kaikki osa suurta järjestelmäperhettä, on tyydyttävä siihen, mitä sellaista meillä on tällä hetkellä käytettävissämme niin, että voimme jakaa tietoja ilman pitkäaikaista perehtymistä HTML -koodaukseen, tai Windows Help -projekteihin, tai Rich Text Format -koodeihin. Windows Help tiedostoja tarvitaan kun halutaan siirtää jokin teksti toiselle niin, että tämä näkee sen ilman erityisiä apuvälineitä juuri siinä asussa kun sinä sen olet luonut. Windows Help -tiedostomuodossa teksti voidaan myös tulostaa sen Windows -järjestelmän kirjoittimelle, jossa tiedostoa katsellaan - kaikkine siihen lisättyine fontteineen, ja tekstiasetteluineen. Tiedoston raaka tekstisisältö taas voidaan haluttaessa kopioida järjestelmän leikepöydälle, ja jos tiedostoa halutaan käsitellä edelleen useimmat taitolliset ominaisuutensa sisältävänä tiedostona esimerkiksi WordPad -ohjelmassa, voidaan se kääntää Windows Help tiedostomuodosta Word 2.0 -dokumenttitiedostoksi Hhp2Doc.EXE -kääntäjällä. Siten: Kun käytät Windows Help -tiedostoja tekstin siirtoon vastaanottajalle, ei tällä tarvitse olla muuta kuin Windows -järjestelmä, jonka versio on 3.1 tai uudempi. Jos järjestelmän resurssit ovat vähäiset, voi tiedostojen luku olla nykivää, mutta 8 megatavun keskusmuistin pitäisi riittää varsin pitkälle. Windows Help tiedostojen hyvänä puolena on se, että ne latautuvat nopeasti näytölle, ja niiden katselu voidaan käynnistää klikkaamalla tiedstokuvaketta. Tämän jälkeen niissä olevat Rich Text Format -koodit tulkitsee järjestelmän Winhelp.EXE -ohjelma. Jos taas luot HTML -tiedoston, vaatii sen lukeminen useimmiten selainta, joita kaikilla ei vielä kuitenkaan ole käytössään. Tietenkin voit näitäkin tiedostomuotoja lukea jos järjestelmääsi on asennettuna esimerkiksi WordPerfect Suite 8.0 -sovelluspaketti. Mutta Windows Help -tiedostoja voivat helposti luoda, ja käyttää nekin, jotka eivät voi jostakin syystä työskennellä HTML -koodattujen tiedostojen kanssa.