Timo Kinnunen
Särkiniementie 16 A 41
70700 Kuopio
Finland

Klikkaa tästä palataksesi takaisin Timon Serverimaailma etusivulle - Click here to return back to the front page of Timos' Serverimaailma homesite

Klikkaa tästä palataksesi takaisin Timon suomenkielisten DOS ja OS/2-oppaiden valintasivulle - Click this link to Return back to The Page of Timo's Finnish DOS and OS/2 manuals

Klikkaa tästä palataksesi takaisin sivulle Tietoo - Click this link to Return back to the page of Information

Suomenkielinen RAR 2.01 Opas

6.3.1998

28.7.2017

ESITIETOJA

Tämä uusi käännös on tarpeen siksi, että RAR -ohjelmasta on ilmestynyt uusi versio - RAR 2.01. Siinä on joitakin uusia kytkimiä, joista on selitykset tässä oppaassa. Lisäksi halusin saattaa tämän uuden oppaan muodollisesti enemmän samankaltaiseksi kuin mitä alkuperäinen englanninkielinen opas on. Olen tässä tarkoituksessa lyhentänyt tätä opasta siitä mitä aiemmin tekemäni opas oli - lähinnä vastaamaan sitä mitä RAR.TXT -tiedostossa on esitetty. Näin tästä on eniten käyttäjille hyötyä. En tee edelleenkään tätä kenenkään toimeksiannosta, ja minun puolestani tätä opasta saa käyttää vapaasti. Ohjelman käyttöä määrittelevät sen tekijöiden käytölle asettamat rajoitukset. Tässä oppaassa on mm. kytkimistä- ja komennoista esittely. Lyhyesti niistä voidaan sanoa, että komennot ilmaisevat sen, mitä ohjelma tekee arkistolle, ja kytkimet sen, miten se työn tekee. Näistä - sekä myös komentorivin- että kokoduudun toiminnoista sekä lyhyt että pitkä esityksensä. Tämä siksi, että kun oppii käyttämään RAR ohjelmaa, voi pikaisesti turvautua lyhyeen esitykseen tarvittaessa, tai tulostaa sen paperille.

JOHDANTO

Mihin arkistointiohjelmia tarvitaan?

Kysymys olis parasta muotoilla niin, että mihin tavallinen käyttäjä tällaisia ohjelmia tarvitsee? Jos on aikeissa imuroida joko BBS:stä tai Internetistä arkistoja, joihin on pakattu ohjelmia, täytyy hankkia myös arkistointiohjelmia - tai ainakin arkistojen purkuun tarkoitettuja ohjelmia - joista useimmat ovat ilmaisia. RAR 2.01 on siitä hyvä ohjelma, että sillä tiettyjen äänitiedostojen käsittelyn pitäisi sujua luotettavasti. Mutta miten tietää, että kyseessä on arkisto? Yleisesti tavallinen käyttäjä tuntee tällaiset arkistoidut jutut tiedostojen tarkenteista .ZIP, .ARJ, .LZH, .RAR, .ZOO, tai .EXE, jne. Tämän lisäksi on olemassa useita muitakin pakkereita, ja esimerkiksi Microsoft on käyttänyt asennuslevykkeissään omia pakkereitaan. Eräänlaisia tapoja pakata tiedostoja ovat myös DBLSPACE ja DRIVESPACE -formaatit, joilla kokonaisen kiintolevyn kaikki tiedostot voidaan pakata yhdeksi tiedostoksi. Tiedostojen tiivistämisen tarkoituksena on säästää levytilaa, ja toisaalta tiivistettyjen tiedostojen lähettäminen muille esimerkiksi modeemilla ei vie niin pitkää aikaa kuin pakkaamattomien tiedostojen.

RAR ja muut arkistoijat

RAR on tekijöidensä mukaan "äärimmäisen voimakas työkalu", joka mahdollistaa arkistotiedostojen käsittelyn ja kontrolloinnin. En ota tähän kysymykseen enää tässä oppaassa itse kantaa.

RAR ohjelman piirteitä ovat:

*Täyden ruudun interaktiivinen vuorovaikutus (Lisävaruste)
*Tuki hiirelle ja valikot
*Käsittelytuki myös muille kuin RAR -arkistoille
*Tavallinen 'standardi' komentoriviohjaus
*Erittäin hienostunut, alkuperäinen tiivistyalgoritmi
*Erityinen multimedia-datan tiivistykselle optimoitu algoritmi
*parempi tiivistys kuin muilla PC työkaluilla, jotka käyttävät 'kiinteää' arkistointia
*Rekisteröidyissä ohjelmisssa arkistoiden aitouden tarkistus
*Itsepurkautuvat arkistot ja painokset (SFX)
*Kyky korjata fyysisesti vaurioituneita arkistoja
*Ohjelmoitavat asennus SFX -arkistot
*Lukitus, salasana, tiedostojen järjestys, levyn nimi & ja niin edelleen ...

VARMUUSKOPIOINTI

RAR a -r -v a:varmistus d:\*.*

ASENNUS JA KONFIGURAATIO

Asennusproseduuri

RAR ohjelmaa jaetaan itsepurkautuvana (SFX) arkistona, jonka nimi on RAR???.EXE, jos kyseessä on DOS-versio, ja RAR???P.EXE jos kyseessä on OS/2 versio, jossa "???" viittaa ohjelmaversion numeroon. Kansallistettuja versioita saattaa myös olla saatavissa RARnnxx.EXE muodossa, jossa "nnn" viittaa versionumeroon, ja "xx" maakoodiin. Tätä juuri nyt lukemaasi suomenkielistä opastekstiä ei shareware -versio sellaisenaan tarjoa, vaikkakin tälle on siinä englanninkielinen vastineensa.

RAR ohjelman DOS asennus

Kun RAR ohjelmalle tehdään DOS asennus tapahtuu se kolmessa vaiheessa:

1. Käynnistetään RAR itsepurkautuva arkisto
2. Valitaan hakemisto RAR tiedostoille
3. Suoritetaan esitoimenpiteet RAR asennuksessa

Jos sinulla on levykeasemassa A: olevassa levykkeessä RAR201.EXE arkistotiedosto, tarkista, että se on DOS -järjestelmässä käytettäväksi tarkoitettu itsepurkautuva arkisto. Jos tämän itsepurkautuvan arkistotiedoston nimi on tässä virheellinen, olen pahoillani, mutta uskon oikean tiedoston löytyvän. Voit asentaa sen levyasemaasi C: kirjoittamalla DOS:n kehoitteen C:\> - jälkeen seuraavan komennon (joka käynnistää RAR itsepurkautuvan arkiston). Jos DOS -pohjainen itsepurkautuva arkisto on nimeltään RAR201.EXE, anna komento: A:RAR201. Näet seuraavaksi näytössä RAR arkistokommentin (jossa on mm. joitakin tietoja ohjelmasta). Paina mitä tahansa näppäintä jatkaaksesi, tai paina ESC lopettaaksesi purkamisen tähän. Siirry seuraavaksi RAR asennusvalikkoon, ja valitse "Read license" tarkastellaksesi RAR lisenssiehtoja koskien ohjelman käyttöä ja jakelua. Paina [ESC] palataksesi asennusvalikkoon. Valitse nyt "Destination directory" kirjoittaaksesi asennukselle polun. - Valitse sitten "Install" purkaaksesi RAR tiedostot asennushakemistoon. Kun purku on onnistuneesti päättynyt, asennushakemistossa on joukko tiedostoja, ja RAR on valmis käyttöön.

RAR ohjelman OS/2 version asennus

Tässäkin RAR asennuksessa on kolme perusvaihetta:

1. Luodaan hakemisto RAR tiedostoille
2. Siirrytään tähän hakemistoon, jolloin siitä tulee vallitseva työhakemisto
3. Puretaan RAR itsepurkautuva arkisto

Käytännön toimenpiteet:

Jos sinulla on levykeasemassa A: olevalla levykkeellä RAR201P.EXE, on kyseessä OS/2 -järjestelmää varten tehty RAR ohjelman versio 2.01. Voit asentaa sen esimerkiksi levyasemaan C: kirjoittamalla OS/2:n ikkunan komentoriville [C:\] - esimerkiksi seuraavat komennot:

mkdir RAR
cd RAR

jonka jälkeen näytöllä tulisi näkyä OS/2:n kehoite: [C:\RAR] - Näin olet luonut uuden hakemiston C:\RAR, ja "tehnyt" siitä vallitsevan työhakemistosi. Pura nyt RAR itsepurkautuva arkisto: A:RAR201P - Näyttöön ilmestyy RAR arkistokommentti, eli tässä tapauksessa joitakin tietoja ohjelmasta. Paina mitä tahansa näppäintä jatkaaksesi tai ESC -näppäintä lopettaaksesi asennuksen. Kun asennus on onnistuneesti päättynyt, on sinulla valitsemassasi, tai luomassasi hakemistossa joukko tiedostoja, ja RAR on heti valmis käyttöön. Arkistointiohjelman nimi on RAR.EXE. Tämä moduuli sisältää kaikki arkistoijan toiminnot, pakkauksen, purun, korjauksen, SFX -tiedoston luonnin jne. On suositeltavaa, että sen hakemiston nimi, jossa RAR ohjelma sijaitsee, liitetään järjestelmän polkumääritykseen CONFIG.SYS -tiedostoon. Näin meneteltäessä RAR voidaan käynnistää mistä tahansa hakemistosta. Vaihtoehtoisesti voidaan RAR ohjelman kriittiset moduulit kopioida siihen hakemistoon, jossa haluat työskennellä. Näitä moduleita ovat mm. RAR.EXE ja RAR.CFG, jos kyseessä on DOS -versio (RAR.EXE, RAR2.CFG ja RARARC2.CFG jos kyseessä on OS/2 versio). Vaikka se ei olekaan välttämätöntä, voit kopioida myös UNRAR.EXE ohjelman.

Optiovalikko

Lukuisa joukko RAR optioita voidaan konfiguroida ja tallentaa niin, että ne siitä lähtien toimivat oletusarvoina. Tämän valikon saat näkyviin antamalla komennon: C:\RAR>RAR - ilman parametreja, jonka jälkeen voit painaa funktionäppäintä F9, jolloin saat näytölle seuraavankaltaisen valikon:

Configuration...
Set password ALT-P
Work directory ALT-W
Default comment file
External viewer
Change disk ALT-D
Registration
Save options ALT-S

Paina [Enter] kohdassa "Configuration", jolloin pääset tähän alavalikkoon. Tarjolla on useita perusoptioita, joita voit muuttaa. Voit käyttää nuolinäppäimiä siirtyessäsi otsikosta toiseen, ja välilyöntinäppäintä painamalla voit vaihtaa arvoja. Kun kaikkien otsikoiden alla olevat asetukset ovat mieleisiäsi, siirrä kohdistin "Ok" -kenttään, ja paina [Enter] -näppäintä tallentaaksesi muutokset. Jollet halua tehdä muutoksia, siirrä kohdistin "Cancel" -kenttään, ja paina [Enter] -näppäintä. Jos sinulla on käytössäsi hiiri, ovat nämä kuvatut toimenpiteet paljon helpompia, koska voit tehdä valinnan klikkaamalla hiiren vasemmapuoleisella painikeella haluamissasi kohdissa. Tehtyäsi muutokset voi hyväksyä ne klikkaamalla "Ok" -kohtaa, tai perua muutokset klikkaamalla "Cancel" -kohtaa.

"Configuration/Interface -optiot"

Color

Valitsee/Poistaa värit kokoruutunäytössä

Sound

Aktivoi RAR:n ääniefektit

Stdout mode

Pakottaa RAR ohjelman toimimaan konsoli (stdout) muodossa samalla kun komentoja annetaan komentoriviltä. Tätä asiaa selvitetään muöhemmin tarkemmin muualla tässä tekstissä.

Mouse

Kytkee hiirituen päälle/pois kokoruutunäytössä

"Configuration/Archiving -optiot"

Always solid

Pakottaa RAR ohjelman luomaan kiinteitä arkistoja, jotka ovat usein pienempiä kuin "normaalit" arkistot. Lisätietoja asiasta saat RAR_FAQ.TXT -tiedostosta, jossa on joukko usein esitettyjä RAR -ohjelman käyttöä koskevia kysymyksiä. Oletusarvona on "ON", ja kaikki arkistot luodaan kiinteää muotoa käyttäen. Jos teet arkistoja joita täytyy usein päivittää, päivitysnopeus kasvaa jos käytetään jotakin muuta arkistointimuotoa, vaikka tiivistysaste tällöin laskeekin.

Multimedia

Kytkee päälle erityisen tiivistysalgoritmin kompression joka on suunniteltu digitaalisia äänitiedostoja varten, sekä eräitä grafiikkatiedostoja varten. Katso kytkimen "-mm" kuvaus yksitysskohtaisten tietojen osalta tästä aiheesta.

Put recovery record

Jos tämä optio valitaan RAR lisää korjausaputiedot [asettaa korjaus-(recovery record) mihin tahansa uuteen tai muokattuun arkistoon. Katso "rr" -komennon kuvausta yksitysikohtaisempia tietoja saadaksesi.

{+} Put Authenticity

Pakottaa RAR ohjelman asettamaan aitoustarkistuksen -AV (Authenticity Verification) arkistoihin kun niitä luodaan. Tämä ominaisuus on kjäytettävissä ainoastaan rekisteröidyssä ohjelmaversiossa.

"Configuration/Compression"

Valitsee oletusarvoisen tiivistystason yhdestä seuraavista:

Store

Älä tiivistä tiedostoa lisättäessä sitä arkistoon

Fastest

Käytä nopeinta menetelmää (vähiten tiivistystä)

Fast

Käytä nopeaa tiivistysmenetelmää

Normal

Käytä normaalia (oletusarvo) tiivistysmenetelmää

Good

Käytä hyvää tiivistysmenetelmää (enemmän tiivistystä)

Best

Käytä parasta tiivistysmenetelmää (eniten tiivistystä)

Oletusarvona on "Normal", ja se on kompromissi tiivistyksen ajankäytön ja tiivistysasteen välillä. Marginaalisesti korkeampi (0.1% - 1.5%) tiivistys saavutetaan käyttämällä joko "Good" tai "Best" -vaihtoehtoa, mutta se merkitsee 10% - 100% pitempää käsittelyä.

"Configuration/Include file mask"

Valitse ne tiedostokategoriat, joiden mukaan tiedostoja lisätään arkistoon:

Read only files

Lisää tiedostoja, joissa on 'Read-only' attribuutti

System files

Lisää tiedostoja, joissa on 'System' attribuutti

Archive files

Lisää tiedostoja, joissa on 'Archive' attribuutti

Hidden files

Lisää tiedostoja, joissa on 'Hidden' attribuutti

Oletusarvona on "Read-Only, System, Archive or Hidden", mikä tarkoittaa sitä, että KAIKKI hakemiston tiedostot arkistoidaan, mikäli yleisiä jokerimerkkejä (*.*) käytetään.

"Configuration/Sort order"

Valitse lajittelumenetelmä, jolla arkiston sisältöä katsellaan kokoruudun näytössä:

Unsorted

Ei tiedostojen lajittelua

By name

Lajittelu nimen mukaan

By extension

Lajittelu tiedoston tarkenteen mukaan

By size

Lajittelu tiedoston koon mukaan

Oletuksena on "Sort files by extension", mikä tarkoitta sitä, että tiedostot lajitellaan niin, että samantyyppiset tarkenteet esitetään kukin ryhmässään. Lisätietoja tiedostoattribuuteista saa DOS-käsikirjoista, mutta myös muista lähteistä, koska niitä käytetään suunilleen samalla tavoin erilaisissa käyttäjärjestelmissä - myös OS/2 -järjestelmässä, ja attribuutteja muutetaan yleisesti ATTRIB -komennolla.

"Configuration/Other -optiot"

Use 386 instructions

Pakottaa RAR ohjelman määrittämään CPU:n tyypin ja käyttämään joitakin 386 CPU 32-bitin instruktioita, mikäli sopiva prosessori (386 tai uudempi) on saatavissa. Tämä optio on vain DOS-versiossa, koska OS/2 RAR käyttää aina 32-bitin instruktioita, ja ei siten tarvitse kytkintä.

Use expanded

Sallii laajennetun muistin käytön (EMS 4.0). Tämä optio on vain DOS -versiossa. Se on tarpeeton OS/2 -järjestelmässä, koska OS/2 antaa resursseja ohjelmien käyttöön.

Save extended

Mahdollistaa sen, että OS/2:n laajennettuja attribuutteja voidaan tallentaa. Tämä ominaisuus on vain OS/2 -versiossa.

{+} Log errors to file

Mahdollistaa kriittisten virheiden kirjaamisen tiedostoon RAR.LOG. (Tätä ominaisuutta ei ole shareware -versiossa)

"Set password"

Liittää salasanan, jota on käytettävä lisättäessä/ purettaessa tiedostoja arkisto/sta/oon. Voit määritellä salasanan painamalla näppäinyhdistelmää [Alt-P]. Huomaa, että salasanaa ei talleteta konfiguraatiotiedostoon.

"Work directory"

Tämä on se polku, jonne RAR asettaa tilapäiset tiedostonsa. Tätä hakemistoa voidaan muuttaa painamalla [Alt-W].

"Default comment file"

Jos haluat lisätä yleisen kommentin jokaiseen arkistoon, jota luot, kirjoita tähän kommenttitiedoston täydellinen nimi ja saantipolku. Tietenkin tällaisen tiedoston tulee olla olemassa, ja siinä jotakin järkevää sisältöä. Esimerkiksi:

"XX on luonut tämän arkiston, ja XX:llä on sen sisältöön täydellinen tekijänoikeus"

"External viewer"

Tässä kohden voit määritellä ulkoisen katseluohjelman, jota käytät katsellessasi arkistossa olevien tiedostojen sisältöä kun painat näppäintä [F3]. RAR käyttää ohjelmaan sisäänrakennettua katseluohjelmaa jos ulkoista ohjelmaa ei määritellä. Sisäisessä katseluohjelmassa on osittainen (dynaaminen) tiedoston purku, mikä tarkoittaa sitä, että puretaan tiedostosta vain se osa, jota parhaillaan tarkastellaan (eli tiedostoa puretaan ikäänkuin lennossa). Jos taas käytetään ulkoista katseluohjelmaa, puretaan tarkasteltava tiedosto kokonaan ennen sen katselua.

"Change disk"

Tästä kohdasta vaihdetaan levyä/levykettä, jota tutkitaan.

"Registration"

Rekisteröidäksesi RAR -ohjelman täytyy sinulla olla rekisteröintikoodi. Tämän koodin saat kun lähetät täytetyn rekisteröintikaavakkeen paikalliselle rekisteröijälle, tai kansainväliselle ohjelman levittäjälle. Saat viimeisimmän RAR ohjelman rekisteröidyn version samalla kun saat avaimen, ja voit luoda arkistoja, joissa on aitoustarkistus.

"Save setup"

Painamalla [Enter] -näpäintä, tai klikkaamalla hiiren vasemmmanpuoleista painiketta tässä kohdassa näyttöön ilmestyy pieni vahvistusvalikko, jossa käyttäjä voi valita vaihtoehdoista "Save" tai "Cancel". Jos muutokset hyväksytään, ovat ne voimassa kaikkilla seuraavillakin käyttökerroilla - kunnes uusia muutoksia tehdään, ja tallennetaan. RAR tallentaa muutokset tiedostoon RAR.CFG, joka sijaitsee samassa hakemistossa kuin RAR.EXE. Huomattakoon, että RAR voidaan kytkimellä pakottaa ohittamaan tarvittaessa nämä määritykset. Konfiguraatio voidaa tallentaa myös painamalla yhtäaikaa [Alt-S]. Nämä optiot voidaan myös asettaa klikkaamalla hiiren vasemmanpuoleista painiketta kohdassa "Settings":

DOS versio:Asetukset

Password

Poissa

Compression level

Normaali

Multimedia compression

Ei käytössä

Add recovery record

Ei käytössä

Add AV to archives

Ei käytössä

Make solid archives

Lisävaruste

Log errors to file

Käytössä

Default comment file

Poissa

OS/2 versio: Asetukset

Priority and sleep time

0: 0

Save extended attrib.

Käytössä

Password

Poissa

Compression level

Normaali

Dictionary size

256 Kb

Multimedia compression

Ei käytössä

Add recovery record

Ei käytössä

Add AV to archives

Ei käytössä

Make solid archives

Aina

Log errors to file

Ei käytössä

Default comment file

Poissa

Esimerkiksi: kun klikkaat hiiren vasemmanpuoleisella painikkeella "Poissa" (Absent) "Salasanan" (Password) asetusta, sinua kehoitetaan antamaan uusi salasana. Kun klikkaat hiirellä sanaa "Lisävaruste" (Optional) kohdassa "Tee kiinteitä arkistoja" (Make Solid Archives) on seurauksena se, että vaihtoehto "Aina" (Always) kytkeytyy päälle, ja RAR luo tästä eteenpän vain tällaisia arkistoja.

RAR ympäristömuuttuja

Oletusarvomuuttujat voidaan lisätä RAR komentoriville perustamalla ympäristömuuttuja käyttäen DOS:n"SET" -komentoa. SET -komento ei ole tyypillinen pelkästään DOS:lle, vaan sitä käyttää myös OS/2.

Esimerkkejä:

C:\> SET RAR=-std -s

RAR käyttää tätä ketjua komentoriviltä annettuna oletusarvomuuttujana.

RAR huomioi optiot tietyllä prioriteetilla, kuten seuraavassa:

komentorivikytkimet = korkein prioriteetti
kytkimet RAR muuttujassa = alempi prioriteetti
optiot tallennettuina RAR.CFG:ssä = matalin prioriteetti
RAR -muuttujan kytkimillä "-sfx", "-v", "-s", "-std" ei ole mitään vaikutusta kokoruutunäytössä.

Tekniset vaatimukset (vain DOS -versio)

DOS-version on oltava 3.0 tai uudempi. Mielellään tietysti DOS 5.0 tai DOS 6.0, tai uudempi. Kaikkein vähiten keskusmuistia vaatii ohjelman käyttö komentoriviltä, ja komennoilla CW,E,P,T,X muistintarve on ilman EMS muistia 280 Kb, ja EMS muistin kanssa 216 Kb. Komennoilla A,F,M,U muistintarve on suurempi. Komentorivikäytössä ilman EMS muistia 400 Kb, ja EMS muistin kanssa 336 Kb. Täyden ruudun näytöllä muistin tarve on tietenkin suurempi, mutta suurimillaankaan se ei ylitä 544 Kb:n rajaa. Muistin tarve vaihtelee siis toiminnnon mukaan. Jos saatavissa olevan muistin määrä ylittää 32 Kb:llä vähimmäisvaatimuksen, tiivistysnopeus kasvaa, ja tiivistyssuhde lisääntyy myös hieman. Yleisesti jokerimerkkien ('*' ja '?') käyttö arkiston nimessä, tai eksternaalisen tiedoston argumenttiluettelossa (myös käytettäessä "-x" ominaisuutta) vaatii ylimääräistä muistia. Myös jos puretaan tai päivitetään ei-RAR -arkistoja, kasvavat muistivaatimukset.

Muiden arkisto-ohjelmien asetukset

Eräitä muita arkisto-ohjelmia voidaan käyttää RAR ohjelman kanssa"eksternaalisina ohjelmina" - ja tätä varten OS/2 -versioon onliitetty erityinen konfigirointitiedosto. Tämä tiedosto on käytettävissä pelkästään RAR ohjelman OS/2 versiossa.Konfiguraatiotiedostoa RARARC2.CFG käytetään eksternaalisten ohjelmienmäärittämiseen, joilla RAR voi käsitellä .ZIP, .ARJ, ja .LZH -arkistoja. Tietosto sisältää kolme osiota näiden arkistomuotojen ohjelmien määrittelyyn. Tiedot siitä, kuinka määrittelyjä tehdään on sisällytetty tähän tiedostoon.

Errorlevels

Kun RAR.EXE palautuu DOS -tasolle se asettaa ympäristömuuttujan ERRORLEVEL arvoon, joka edustaa päätöstasoa - eli kyseessä on viimeinen toiminto, ja syy päättää ohjelma.

255 USER BREAK

Käyttäjä painaa Ctrl/Break

8 MEMORY ERROR

Muisti ei riitä toiminnon suoritukseen

7 USER ERROR

Virhe komentorivioptiossa

6 OPEN ERROR

Tiedostonavausvirhe

5 WRITE ERROR

Levyllekirjoitusvirhe

4 LOCKED ARCHIVE

Yritetty muokata arkistoa, joka on lukittu aiemmin käyttäen "k" komentoa

3 CRC ERROR

Purettaessa on ilmennyt CRC -virhe

2 FATAL ERROR

Fataalinen virhe

1 WARNING

Ei-fataali(nen)/sia virhe/itä tapahtunut

0 SUCCESS

Onnistunut toiminto (User exit)

Itsensäpurkava (SFX) moduuli lopettaa toimintansa seuraavin lopetuskoodein:

1 PROBLEMS

Virhe/itä purkamisen aikana

0 SUCCESS

Onnistunut toiminto

RAR -OHJELMAN INTERAKTIIVINEN KÄYTTÖ

Kun kirjoitat RAR -komennon DOS-komentoriville (tai OS/2 komentoriville) käynnistyy ohjelma kokoruudun interaktiivisessa näytössä - eli voit antaa komentoja eri kohtiin näytöllä, ja näytöllä on tarjolla useita vaihtoehtoja yhtäaikaa. Kun näytön vasemalla puolella on (esimerkiksi) DOS:n kehoite, voit kirjoittaa ohjelman käynnistyskomennon heti sen perään, ja painaa [Enter]: C:\>RAR - jolloin ohjelma käynnistyy kokoruutunäytössä. Huomaa, että OS/2:ssa tämä voi olla sekä ikkuna- että kokoruutunäyttö - sekä sen lisäksi mainittu DOS:n näyttö sekä ikkunana -että kokoruutuna, jos valitset emuloidun DOS:n tilan. Oikealla puolella näyttöä näet lukuisia tietoja, kuten tiedot muistista, ja asetuksista kertovan ikkunan, joka sisältää:

- tiedot tiivistysmenetelmästä
- tiedot käytetäänkö salasanaa vai ei
- tiedost multimediatiivistyksestä

jne.

Näyttöruudussa näet vasemmalla luettelon niistä tiedostoista, joita on oletushakemistossa. Voit liikuttaa kohdistinta nuolinäppäimin, tai tehdä tiedostovalinnan hiirellä näpäyttämällä, jos käytössäsi on hiiri, ja hiiren tuki on asetettuna. Voit siirtyä toisiin hakemistoihin siirtämällä kohdistimen "UP-DIRECTORY" kohtaan ja näpäyttämällä sitä hiirellä, tai painamalla [Enter] -näppäintä siirrettyäsi kohdistimen nuolinäppäimillä siihen. Voit tarkastella myös arkistotietojen "hakemistoja" näpäyttämällä hiirellä kahdesti arkistotiedostoa, tai siirrettyäsi kohdistimen tiedoston kohdalle ja painettuasi [Enter] -näppäintä. Jos arkistossa nimittäin on hakemistoja, ne näkyvät suunilleen samaan tapaan kuin edellä, ja niissä liikutaankin samaan tapaan.

RAR tunnistaa arkistotyypit .RAR, .ARJ, .ZIP ja .LZH.

RAR sisältää kaksi erilaista toimintamuotoa. Toinen niistä on hakemistomuoto (Directory), ja siinä on käytettävissä seuraavat toimintonäppäimet:

1-Help 2-Add 3-View 4-Fresh 5-Volume 6-Move 7-Update 8-Delete 9-Option 0-Quit

Huomaa, että kukin numero viittaa nimenomaan funtionäppäimeen, eikä numeronäppäimeen - jonka voit helposti todeta jo siitäkin, ettei numeronäppäinten painamisesta seuraa mitään. Voit myös käyttää toista toimintamuotoa pitämällä alaspainettuna näppäintä [ALT], jolloin käytössäsi ovat funktiot:

1-2-Solid 3-View.. 4-SFX 5-SFXVol 6-SolVol 7-SolSVl 8-Repair 9-SolSFX 0-

Painaessasi [ALT] näppäintä voit nähdä myös opastusikkunan näytön oikealla puolella erilaiset optiovaihtoehdot tässä vaihtoehtoisessa tilassa. Nämä poikkeavat hieman OS/2 ja DOS -järjestelmissä toisistaan:

Sekä OS/2 että DOS -tilassa:

Alt-C

Valitse joko väri- tai mustavalkomuoto

Alt-D

Valitse asema

Alt-J

DOS shell

Alt-M

Valitse tiivistysmenetelmä

Alt-P

Valitse salasana

Alt-S

Tallenna asetukset

Alt-W

Aseta (tallennus)hakemisto tilapäistiedostoille

OS/2 sisältää tämän lisäksi optiot:

Alt-A

Valitse (tiivistysalgoritmin) sanakirjan koko(katso yksityiskohtien osalta-md[koko])

Alt-R

Aseta tehtäväprioriteetti ja torkkuaika.

Jos painetaan jotakin muuta näppäintä kuin mikä liittyy optioihin tai toimintoihin, siirtyy RAR etsintätilaan, jossa haetaan tiedostonimiä. Tämä lyhentää huomattavasti tarvittavien näppäinten käyttöä kun etsitään jotakin erityistä tiedostonimeä. Kun siirrytään hakemistosta arkistoon (joka saattaa myös sisältää hakemistorakenteen), muuttuvat RAR -toiminnot vastaamaan tätä asiaintilaa.

Arkiston tarkastelu

Avattaessa arkisto tarkatelua varten ovat käytettävissä seuraavat toimintovaihtoehdot, jotka näet näytön alaosassa:

1-Help 2-Test 3-View 4-Extr 5-Comment 6-ExCurD 7-SFX 8-Delete 9-Option 0-Quit

Saat aputekstin näkyviinpainamalla F1 -näppäintä, ja voit testata arkiston tiedostoja painamalla F2, ja niin edelleen. Tässäkin on tarjolla vaihtoehtoinen toimintamuotojen joukko kun painetaan [ALT] näppäintä:

1-2-3-View.. 4-ExtrTo 5-FilCmt 6-AddRec 7-Lock890

Tiedostoja voidaan merkitä/ poistaa merkintä käyttämällä välilyöntinäppäintä, tai [Ins] -näppäintä, tai klikkaamalla tiedoston nimeä hiiren oikeanpuoleisella painikkeella. Voit merkitä myös jokin tiedostoryhmän käyttämällä näppäimistön numero-osan "+" ja "-" -näppäimiä painettuna samanlaikaisesti "Gray" näppäimen kanssa niin, että merkitset ryhmän alkukohdan edellisellä, ja ilmoitat lopetuskohdan jälkimmäisellä. Merkintä voidaan purkaa Gray* -näppäimellä. Kun tiedostoja, tai niiden ryhmiä merkitään, päivittyy ruudun alaosassa oleva tilan näyttörivi, ja siinä ovat luettavissa kutakin työvaihetta koskevat tiedot. Kokoruutunäytössä on täydellinen hiirituki. Hiiren vasemmanpuoleista painiketta käytetään hakemistossa liikkumiseen, ja hiiren oikeanpuoleisella painikkeella voit MERKITÄ tiedostoja. Hiirtä voi käyttää myös siten, että sen vasemmanpuoleisella painikkeella perutaan syötetty teksti, ja oikeanpuoleisella suoritetaan syötön hyväksyntä. vasemmanpuoleista näppäintä käytetään käynnistämään finktionäppäintoimintoja, joita muutoin käynnistetään funktionäppäimillä.

Hakemistossa

F1

Aputekstit

F2

Lisätään tiedosto(t) arkistoon, ja jos arkistoa ei vielä ole olemassa, se luodaan

F3

Katsellaan tiedoston sisältöä (jos eksternaalista katseluohjelmaa ei ole määritelty, käytetään RAR ohjelman omaa sisäistä katseluohjelmaa)

F4

Tuoreistetaan arkiston tiedostot - vain vastikään muuttuneet tiedostot lisätään arkistossa olevien vanhojen kopioden päälle

F5

Luodaan arkistojen Peräkkäispainoksia (Levykesarjoja)

F6

Lisätään sellaisia tiedostoja, joita ei ennestään ole arkistossa, ja päivitetään tiedostot, jotka ovat muuttuneet senjälkeen kun arkisto on luotu

F7

Siirretään tiedosto(t) arkistoon

F8

Korjataan vaurioitunut arkisto

F9

Asetetaan / Tallennetaan optiot

F10

Poistutaan RAR ohjelmasta. ESC näppäimen painamisella on sama vaikutus.

Alt-F2

Luodaan kiinteä arkisto.

Alt-F3

Katsellaan tiedoston sisältöä (sisäisellä katseluohjelmalla).

Alt-F4

Luodaan itsepurkautuva SFX arkisto.

Alt-F5

Luodaan itsepurkautuvia (SFX) painoksia.

Alt-F6

Luodaan kiinteitä arkistopainoksia.

Alt-F7

Luodaan kiinteitä itsepurkautuvia SFX-painoksia.

Alt-F8

Yritetään korjata viallinen arkisto.

Alt-F9

Luodaan kiinteä itsepurkautuva SFX arkisto.

Arkistossa

Kun olet arkiston sisällä paina [Enter] näppäintä kun kohdistin on haluamasti arkistonimen kohdalla avataksesi arkiston. Sama vaikutus saavutetaan komentorivioptiota "en" käyttäen. Arkiston sisällä näet näytön vasemmalla puolen luettelon arkiston tiedostoista. Näitä tiedostoja voidaan merkitä samaan tapaan kuin minkä tahansa hakemiston tiedostoja. Tähti (*) tiedostonimen vasemmalla puolen merkitsee sitä, että tiedosto on salasanasuojattu. Tiedostoluettelon alapuolella on staturivi, joka sisältää tietoja valittujen tiedostojen ja hakemistojen koosta ja lukumäärästä, taitiedon siitä jos yhtään tiedostoa ei ole valittu merkitsemällä, on siinä tiedoston nimi, ja statusrivin loppupäässä tiivistysmenetelmä, (tiivistysalgoritmin) sanakirjan koko, ja (tiivistys)suhde. Oikealla puolen näyttöä on lukuisia erilaisia tietoja, kuten arkiston nimi ja status, tiedost kommenteista, enkryptatuista tiedostoista, jne. - sekä vähintään vaadittu RAR ohjelman versionumero, jollaista tarvitaan arksiton purkuun, sekä tiedost siitä käyttöjärjestelmästä, jonka alaisena arkisto on luotu.

Esimerkiksi:

Archive
EXAMPLE.RAR
arkiston nimi

Archive type
Normaali
ei 'kiinteä' arkisto

Main comment
Läsnä
arkistokommentti läsnä

File comments
Poissa
ei kommentteja yksittäisissätiedostoissa

Passwords
Poissa
ei salasanalla suojattuja tiedostoja

Recovery data
Läsnä
'recovery record' havaittu

Lock
Poissa
arkistoa ei ole lukittu

Auth. verif.
Läsnä
aitoustarkastus läsnä

Dictionary
64Kb
sanakirjan koko 64 Kilotavua

Files
1
tiedostojen määrä (1)

Total length
14917
alkuperäinen koko tavuina 14917

Packed length
Esimerkiksi 3938koko arkistossa

Ratio
26%
tiivistyssuhde.Nyt 26% alkuperäisestä koosta

Version to extr.2.00
purkuun vaadittu RAR versio

Host OS DOS
OS jota käytetty arkistoa luotaessa

Functionäppäintoiminnot:

F1

Aputeksti

F2

Testaa arkisto (tarkista yhteneväisyys)

F3

Katsele tiedoston sisältöä (Jos eksternaalista katseluohjelmaa ei ole asetettu, käytetään RAR ohjelman omaa katseluohjelmaa)

F4

Puretaan tiedostoja arkistosta hakemistoineen

F5

Lisätään arkistoon kommentti

F6

Puretaan tiedosto(t) vallitsevaan hakemistoon

F7

Muodostetaan itsepurkautuva (SFX) arkisto

F8

Tuhotaan tiedosto(ja) arkistosta

F9

Asetukset / Tallennus -optiot

F10

Poistutaan RAR ohjelmasta

ESC

Paluu arkistosta

Alt-F3

Katsellaan tiedoston sisältöä (käyttäen RAR ohjelman omaa katseluohjelmaa)

Alt-F4

Puretaan tiedosto(ja) johonkin toiseen hakemistoon

Alt-F5

Lisätään kommentteja yksittäisiin tiedostoihin

Alt-F6

Lisätään arkiston korjausaputiedot (recovery record)

Alt-F7

Lukitaan arkisto sen muuntamisen estämiseksi

Työskennetäessä ARKISTOPAINOKSILLA kokoruutunäytössä, täytyy toiminto aloittaa ensimmäisestä "painoksesta", jos niitä on samassa sarjassa useampia. Saat nättöön kysymyksen:

"Proceed with all volumes from current"
"Proceed with selected files only"

Voit valita näistä jommankumman menetelmän työskentelyyn peräkkäispainoksilla. Näytettäessä sellaisia tiedostoja, joista toinen osa on "edellisessä" painoksessa, ja toinen välittömästi sitä seuraavassa, tiivistetty koko viittaa tiedoston vallitsevalla levyllä olevan "osan" kokoon. Symboli'<-' viittaa siihen osaan, joka on edellisessä painoksessa, ja symboli '->' viitta siihen osaan, joka on seuraavassa painoksessa. Voit siirtyä painoksesta toiseen painamalla vasemman- tai oikeanpuoleista nuolinäppäintä.

Vieraat Ei-RAR -arkistot

Kokoruutunäytössä RAR tarjoaa myös mahdollisuuden käsitellä arkistoja, joita ei ole alunperun luotu RAR ohjelmalla. Tuettuja muotoja ovat ZIP, ARJ ja LZH. RAR ohjelma tarjoaa seuraavat operaatiot käyttöön ei-RAR arkistojenkäsittelyyn:

- tiedostojen purku ja hakemistorakenteen muodostus;
- vallitsevaan hakemistoon purku;
- purku johonkin toiseen hakemistoon;
- tiedostojen testaus arkistossa;
- tiedostojen tuhoaminen arkistossa;
- arkiston sisällön tarkastelu kokoruutunäytössä;
- itsepurkautuvien SFX-arkistojen muodostus;
- arkistokommentin lisäys (vain ZIP ja ARJ);
- tiedostokommentin lisäys (vain ZIP ja ARJ)
.

Käyttäjä voi asettaa salasanan arkistolle painamalla [Alt-P], sekä asettaa polun väliaikaistiedostoille painamalla [Alt-W]. Jos pelkästään katsellaan arkiston sisältöä, ei tarvita muuta kuin RAR ohjelma. Kuitenkin: Jos työskennellään sellaisissa arkistoissa, jotka on luotu muilla (aiemmin mainittuja arkistomuotoja tuottavilla) ohjelmilla, tarvitaan lisäksi myös näitä kyseisiä ohjelmia (tai niiden kanssa yhteensopivia sovelluksia). Tällaisia tarvittavia ulkoisia ohjelmia ovat mm. Pkwaren tuottamat ohjelmat Pkunzip, Pkzip, ja Zip2exe, sekä ohjelmat ARJ.EXE ja LHA.EXE. Nämä spesifioidaan erikseen OS/2 -versiossa RARARC2.CFG -tiedostossa. Jos näitä ohjelmia käytetään, tulee ne joko sijoittaa niin, että ne ovat polkumääritykseen kuuluvissa hakemistoissa, tai jos ne sijoitetaan muualle, niitä koskevat hakutiedot lisätään polkumääritykseen. Voit käyttää RAR -ohjelmaa sellaisen arkistomanagerin kanssa, joka tulee edellämainittuja pakkereita. Esimerkkinä tällaisesta managerista on Norton Commander. Vain standardia .LZH arkiston headeria tuetaan. Arkistot, joissa on käytetty kytkintä "/h2" eivät ole tuettuja.

RAR KOMENTORIVIOPTIOT

Komentirivimuotoa käytetään kätevimmin eräajotiedostoissa, ja tällöin koko operaatio käynnistetään yhtenä eräajona, johon ei sen kuluessa tavallisesti puututa - josta syystä "interaktiota" ei ole. Komentorivikäsky voidaan antaa myös suoraan komentoriviltä.

Käyttö:

RAR [[komento] - [kytkin1] - [kytkinN] [arkisto] [tiedostot...] [@listfiles...] [polku_johon_puretaan\]]

Kaikkien parametrien tulee olla samalla komentorivillä.

komento

RAR ohjelman suorittama toiminto, lisäys, purku, siirto, jne.

kytkin

Kytkimiä käytetään määrittämään erityistä toimintoa, tiivistyksen tehokkuuttaa, arkistotyyppiä, jne.

arkisto

työstettävän arkiston nimi.

tiedostot

Prosessoitavat tiedostot.

listfiles

Sellaisen tiedoston nimi, jossa on luetteloitu prosessoitavat tiedostot.

polku_johon_puretaan\

Käytetään yhdessä komentojen "e" ja "x" kanssa, viittaamassa siihen hakemistoon, jonne tiedostot puretaan. Jos hakemistoa ei ole ennestään olemassa, se luodaan. Huomaa "\" -merkin PAKOLLINEN käyttö.

KOMENNOT AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ

Komento on tavallisesti kirjain, tai kirjainyhdistelmä.

a

Lisää tiedostot arkistoon

c

Lisää kommentti arkistoon

[F10]

Painaminen tallentaa syötetyn kommentin ja aiheuttaasiirtymisen exit-tilaan. Näppäimen [Esc] painaminen peruu syötön. Kun painetaan [F10] syöttämättä yhtään kommenttia poistuvat kaikkia olemassaolevat kommentit. Kommentit näytetään kun arkistoa käsitellään. Kommentin koko on enimmillään 16384 bittiä. RAR tukee ANSI esc-sekvenssejä, ja ANSI -ajuri ei ole välttämätön.

Näppäimistöä ei voida määritellä uudelleen käyttäen ANSI Esc -sekvenssejä, ja siitä syystä ANSI-pommeja ei voi levittää RAR ohjelmalla.

Esimerkki:

RAR c distrib.rar

Kommentit voidaan syöttäätiedostostakäyttämällä "-z[file]" kytkintä ennen sen tiedoston nimeä, jossa kommentti on.

RAR c -zinfo.txt dummy

cf

Lisää tiedostoinin kommentteja (ei arkistoon yleisesti)

Näppäin [F10]

Tallentaa syötetyn kommentin ja poistuu exit-tilaan.

Näppäin[Esc]

Peruu kommentin

Näppäin[F10]

Ilman kommentin syöttöä aiheuttaa sen, että kaikki kommentit poistuvat. Kommentit näytetään jos "v" komento on annettu.Kommentin suurin pituus on 16384 bittiä.

Esimerkki:

RAR cf bigarch *.txt

cw

Kirjoittaa arkistokommentin tiedostoon

Esimerkki:

RAR cw oldarch comment.txt

Arkiston oldarch.rar sisältämä kommentti kirjoitetaan tiedostoon comment.txt

d

Tuhoaa tiedostoja arkistosta Huomautus: Jos tämän komennon käytöstä seuraa se, ettei arkistoon jää yhtään tiedostoa, tuhoutuu tyhjä arkisto.

e

Purkaa arkiston tiedostot vallitsevaan hakemistoon

en

Käynnistää RAR ohjelman kokoruutunäytössä ja siirtää joko nimettyyn arkistoon, tai niiden luetteloon. Tämä komento sisältyy esimerkiksi Norton Commander- ohjelman "extension" -tiedostoon.

RAR: RAR en !.!

Esimerkkejä:

RAR en disk1.rar
RAR en puppy.zip

Komento "en" voidaan jättää myös huomiotta, ja käynnistää RAR antamalla yksinkertaisesti arkiston nimi RAR-ohjelmakomennon perään.

Esimerkki:

RAR baby.arj

f

Tuoreistaa arkiston tiedostot Päivittää arkistossa olevista tiedostoista ne, jotka ovat muuttuneet arkiston luomisen jälkeen.

k

Lukitsee arkiston. Tämän komennon käyttö aiheuttaa sen, että mitään arkistoon suuntautuvia muutostoimia ei hyväksytä.

Esimerkki:

RAR k final.rar

l

Luetteloi arkiston sisällön (lyhytmuotoinen luettelointi). Tiedostot luetteloidaan "v" komennolla niin, että tietoja polusta ei näytetä, vaan tiedostojen nimet.

m

Siirtää tiedostot ja hakemistot arkistoon. Tämä toiminto aiheuttaa sen, että tiedostot ja hakemistot tuhotaan niiden onnistuneen varmuuskopioinnin jälkeen. Ne voidaan tietenkin palauttaa arkistosta purkamalla se joko kokonaan, tai jos halutaan palauttaa vain jokin hakemistoista tiedostoineen, puretaan haluttu hakemisto. Hakemistoja ei poisteta jos "-ed" kytkintä käytetään. Tällaisen komennon käyttöä olisi syytä tarkoin harkita tapauksissa, joissa varmuuskopioitava hakemisto on järjestelmän kannalta tärkeä, tai sisältää järjestelmän varaamia tiedostoja. Älä varmuuskopioi tällä tavoin esimerkiksi OS2 -hakemistoa, tai sen alihakemistoja.

mf

Siirtää tiedostot arkistoon Toiminto aiheuttaa sen, että tiedostot tuhotaan onnistuneenvarmuuskopioinnin jälkeen.

p

Tulostaa tiedosto(ja) näytölle (STDOUT)

r

Korjaa vaurioituneen arkiston. Vaurioituneen arkiston korjaus sisältää kaksi eri vaihetta. Ensinnä vaurioitunut arkisto skannataan, ja siitä etsitään korjaustiedoite (recovery record: katso "rr" -komento). Jos arkisto sisältää edeltäkäsin siihen lisätyn tiedotteen, ja jos vaurioutunut alue on pienempi kuin N*512 bittiä, jossa "N" on korjaukselle varattujen sektoreiden määrä, on mahdollisuus onnistuneelle palautukselle hyvin suuri. Nyt luodaan uusi arkisto, jonka nimi on _RECOVER.RAR. Jos korjaustiedoitetta ei arkistossa ole, tai jos arkistoa ei kyetä palauttamaan kokonaan vaurioiden suuruuden vuoksi, käynnistyy toinen vaihe. Tässä vaiheessa ainoastaan arkistostruktuuri rakennetaan uudelleen, ja on mahdotonta palauttaa tiedostoja ilman että CRC -testaus epäonnistuu. Mutta on SILTI mahdollista palauttaa vaurioitumattomat tiedostot, jotka eivät ole saatavissa rikkoutuneesta arkistostruktuurista johtuen. Tämä on käyttökelpoista tosin vain jos tiedostot eivät ole arkistoituja kiinteällä tiivistyksellä, sillä kiinteän tiivistyksen arkistoinnissa tavallisesti vain ensimmäinen tiedosto voidaan todella palauttaa tässä toisessa vaiheessa. Kun tämä vaihe on päättynyt, uusi arkisto luodaan nimelle _RECONST.RAR. Korjausprosessin aikana RAR saattaa tiedustella käyttäjältä apua, kun epäilyttävät tiedostot on paikannettu:

Suspicious entry
Name: [possibly filename]
Size:[[size] Packed: [compressed size]
Add it: Yes/No/All

Answer 'Y' to add this entry to the file $RECOVER.RAR.

Esimerkki:

RAR r buggy.rar

rr[N]

Lisää korjaustiedoitteen (data recovery record). Käsittelimme tämän option hyödyllisyyttä juuri edellä. Tällainen redundantti informaatio (recovery record) voidaan lisätä arkistoon ennenkuin mitään pahaa edes tiedetään tapahtuneen, tai on edes tapahtunut. Arkiston koko tosin kasvaa hieman, mutta tämä tieto auttaa palauttamaan arkiston entiselleen, mikäli tapahtuu esimerkiksi levykkeen vaurio, tai dataa menetetään jollakin muulla tavoin. Korjaustiedoite (recovery record) voi sisältää aina 8 palautussektoria. Sektorien määrä voidaan määrittää "rr" komennolla (N = 1 .. 8), ja jollei sitä erikseen näin määritellä, tapahtuu määrittely automaattisesti, ja tällöin koko riippuu arkiston koosta:

Arkiston koko Sektoreiden määrä:

< 50Kb = 2
50Kb-500Kb =4
> 500Kb =8

Jos vaurioitunut alue on jatkuva, jokainen sektori kykeneepalauttamaan 512 bittiä vaurioitunutta informaatiota, mutta tämä arvo saattaa olla pienempikin jos vaurioita on useita. Korjausaputietojen koko voidaan arviolta laskea kaavalla:

[[arkiston koko]/256 + ["recovery"-sektoreiden määrä]*512 bytes.

s

Konvertoi arkiston itsensäpurkavaksi (SFX) tiedostotyypiksi. Huomatakoon, että useissa pakkereissa on toiminto, jolla muutetaan niiden pääohjelmilla tuotettuja arkistoja itsepurkautuviksi tiedostoiksi. Pkzip 2.04g ohjelmaan sopii Zip2exe, Zip 2.1 ohjelmaan Unzipsfx, mutta myös RAR ohjelmassa on komento, jolla tällaisia tiedostoja luodaan. DOS-ympäristässä tämä komento luo .EXE -tiedoston, joka käynnistettäessä purkaa siihen pakatut tiedostot ja hakemistot. On myös mahdollista, että SFX arkisto tehdään niin, että se määritellään ensimmäiselle levylle, ja huomioidaan se, että arkiston koko on hieman suurempi kuin normaalisti. Jos arkisto koostuu levysarjasta, luodaan seuraavien levyjen arkistopainokset samansuuruisiksi kuin ensimmäinenkin. SFX painoksia tulisi luoda käyttäen komentoa "a" ja kytkimiä: "-v[(koko)] -sfx", jolloin ei olisi tarpeen varmistua siitä, onko painoksen koko oikea - ensimmäisestä painoksesta sarjassa tulee aina oikean kokoinen.

Esimerkki:

RAR s diamant

s[file.sfx]

Konvertoi arkiston itsepurkautuvaksi (SFX)tiedostotyypiksi käyttäen jotakin vaihtoehtoista SFX -modulia. Voit indikoida tähän vaihtoehtoiseen SFX moduliin (polkumääritys) jolla rakennat SFX -arkiston.

Esimerkkinä asennukseen käytettävä SFX:

RAR sidos.sfx myinst
RAR c -zscript.s myinst

Lisätietoja tällaisesta arkistosta saat SFX.DOC -tiedostosta, joka sisältyy RAR -ohjelmaan.

t

Testaa arkiston tiedostot. Tämä komento suorittaa "tyhmän tiedoston" purkamisen ja se ei kirjoita mitään tulostetta toiminnostaan kun se testaa määritellyt tiedostot.

u

Päivittää arkiston tiedostot. Komento lisää arkistoon tiedostot, joita siellä ei vielä ole, ja päivittää ne tiedostot, joita on lähdeasemassa muutettu arkiston luomisen jälkeen.

v

Suorittaa luetteloinnin arkiston sisällöstä kaikkine määritteineen (täydellinen). Tiedostot luetteloidaan täydellisessä muodossaan: koko polkunimi, tiedoston kommentit, alkuperäinen- ja tiivistetty koko, tiivistyssuhde, viimeksisuoritetun päiväyksen aika ja päivämäärä, attribuutit, CRC, tiivistysmenetelmä, sekä RAR ohjelman vähimmäisversio, joka vaaditaan purkamista varten. Kaikkien arkiston painosten luettelimiseksi käytä tähtimerkkiä (*) arkiston tarkenteen paikalla.

Esimerkki:

RAR v multivol.*

x

Purkaa tiedostot arkistosta niiden alkuperäiseen (relatiiviseen) hakemistoon, mikäli arkistossa on polkunimiä.

Komentojen rajoituksia:

- Komennot "d", "u", "f" eivät toimi arkiston (peräkkäis)painoksia luotaessa.

- Komentoa "a" ei voi käyttää arkistopainoksen päivitykseen,vain sen luomiseen.

- Komennot "c" ja "cf" eivät toimi arkiston (peräkkäis)painoksissa mutta ne toimivat kiinteissä arkistoissa.

KYTKIMET AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ

-?

Näyttää komentojen ja kytkinten aputekstit

-$[drive]

Tarjoaa painoksen otsikkotuen. Kun arkistoon lisätään tämä kytkin, se aiheuttaa sen, ettävallitsevan levyaseman otsikko (volume label) lisätään myösarkistoon. Kun arkistoa puretaan, kytkin ohjaa RAR ohjelman asettamaan tämän otsikon siihen asemaan, jonne purku tapahtuu, tai mikäli mitään levyasemamääritettä ei anneta, lisätään tämä otsikko siihen levyasemaan, jossa työskentely arkistoa purettaessa tapahtuu. Otsikkoja ei huomioida itsepurkautuvissa (SFX) arkistoissa, eikä UNRAR -ohjelma myöskään niitä huomioi.

-ac

Poistaa arkistobitin tiivistyksen jälkeen.

-ao

Lisää tiedostoja arkistobitillä varustettuna

Esimerkki:

Lisää kaikki levyaseman C: -tiedostot arkistobitillä varustettuna "f:varmistus" -arkistoon, ja poista senjälkeen tiedostoista arkistobitti.

rar a -r -ac -ao f:varmistus c:\*.*

-av

Soveltaa aitoustarkistusta (authenticity verification) mutta vain rekisteröidyissä ohjelmaversioissa. RAR asettaa jokaiseen uuteen, tai päivitettyyn arkistoontietoja koskien arkiston luojaa, viimeistä päivitystä, sekäarkiston nimeä. Mikäli arkistoa muokataan, ja tätä kytkintäei ole määritelty, poistuu aitoustarkistuksen informaatio. Kun arkistoa testataan, luetteloidaan, tai päivitetään käyttäenkytkintä "-av", suorittaa RAR tarkistuksen, ja näyttää seuraavan viestin:

Verifying authenticity information ...

Jos tarkistus onnistuu, tulee näyttöön 'OK' -viesti, sekä arkiston luojan nimi, sekä viimeisen päivityksen päivämäärä. Jos taas takistus ei onnistu, tulee näyttöön ilmoitus:

FAILED

Kun arkisto luodaan "-av" kytkintä käyttäen, lisätään arkistoon CRC -informaatio (Cyclic Redundancy Check). Mainitun "-av" -kytkimen käyttö on erityisen suositeltavaa jaeltaessa ohjelmapaketteja. Tiedetään, että CRC -testaus ei kaikissa tapauksissa merkitse sitä, että tiedosto olisi muissakin suhteissa virheetön, tai TÄSMÄLLEN alkuperäisen veroinen. Paketista saattaa esimerkiksi puuttua tarvittavia tiedostoja, tai jokin tiedosto voi toiminnallaan aiheuttaa paljonkin vahinkoa, vaikka se olisi järjestelmän CRC -tarkistuksessa täysin virheetön.

-av

Poistetaan aitoustarkistus tai lisätään sellainen

-b

Otetaan arkistosta varmuuskopio ennen muokkausta. Tämä kytkin luo arkistosta varmuuskopion ennenkuin arkistoa käsitellään. Varmuuskopiolla on muutoin sama tiedostonimi mutta sillä on .BAK -tarkenne. Mikäli tällainen tiedosto esiintyy ennestään, tulee tarkentimesta .$BK.

-bw

Mustavalkomuoto

-c-

Ei kommentin näyttämistä

-cfg-

Ei käytetä konfiguraatiotietoja ja ympäristömääritteitä

-col

Värimuoto

-dh

Ei käytetä jaettuja tiedostoja (file sharing). Tämä kytkin auttaa silloin kun tiedostot ovat samanaikaisesti useamman sovelluksen käytössä verkossa, tai moniajoympäristössä.

-ds

Ei lajitella tiedostoja lisättäessä niitä kiinteään arkistoon. Esimerkiksi HPFS -tiedostojärjestelmässä tiedostot ovat lajitellut hakemistoissa laskevaan aakkosjärjestykseen, eli aasta ööhön. Tällaista lajittelua ei (ainakaan) tarvita, tai pikemminkin: mitään lajittelua ei tarvita.

-e [s,h,a,r]

Asetetaan niiden tiedostojen attribuutit, joiden poiminta estetään. Kytkimet [hsra] viittaavat tiedostoattribuutteihin (piilo-, järjestelmä,-vain luku-, ja arkisto), joita liittämällä luetteloon nämä attribuutit omaavat tiedostot jätetään poiminnan ulkopuolelle. Esitysjärjestyksellä ei ole väliä.

Esimerkki:

RAR a -ehs purity *.exe

Käytettäessä tätä kytkintä piilo- ja järjestelmätiedostoja Ei lisätä.

-ed

Ei lisätä tyhjiä hakemistoja. Tämä kytkin aiheuttaa sen, ettei tyhjiä hakemistoja talleteta luotuun arkistoon. Tämän kytkimen käytössä olisi oltava varovainen, sillä jotkut "tyhjät" hakemistot saatavat olla välttämättömiä, vaikka niissä (ei ainakaan arkistoinnin tapahtuessa) olisi yhtään tiedostoa. Jos esimerkiksi konfigurointitiedostoissa on viittaus esimerkiksi "TEMP" -hakemistoon, ja tätä (kuten muitakaan tyhjiä hakemistoja) ei oteta esimerkiksi varmuuskopioon mukaan, saatta seurata ongelmia kun varmuskopio aikanaan palautetaan "tyhjälle" kiintolevylle.

-ems-

Ei käytetä EMS -muistia (vain DOS versio)

-ee

Ei talleteta laajennettuja tiedostoattribuutteja (vain OS/2)

-ep

Ei liitetä polkumääritteitä tiedostonimiin. Tätä kytkintä käytettäessä lisätään arkistoon pelkästään tiedostot ilman tietoa niiden sijainnista jossakin hakemistossa. Tästä voi tosin hyvinkin seurata se, että arkistossa on useita tiedostoja samalla nimellä.

-ep1

Ei huomioida perushakemistonimeä kun varmistetaan siitä tiedostoja. Kytkimen käytöstä seuraa se, ettei sitä hakemistoa, josta arkistointi tapahtuu, lisätä arkistotietoihin.

Esimerkki:

RAR a -ep1 -r pasta tmp\*.*

Tämän komennon seuraamuksena kaikki TMP hakemistossa olleet tiedostot ja alihakemistot lisätään arkistoon "pasta", mutta niin, että polkua 'TMP\' ei sisällytetä mukaan. Sama tulos saavutetaan komentosarjalla (esimerkiksi toteutettuna eräajona):


cd tmp
RAR a -ep1 -r pasta
cd ..

Huomattakoon, että jos tällöin halutaan palauttaa tiedostot takaisin nimenomaan 'TMP' hakemistoon, täytyy sellainen luoda uudelleen esimerkiksi 'mkdir' komennolla, ja siirtyä siihen 'chdir' komennolla ennen arkiston purkua.

-f

Tuoreistetaan tiedostot. Voidaan käyttää sekä purettaessa arkistoa, että sitä luotaessa. Komentoriviketju"a -f"on sama kuin komento "f", ja voit myös käyttää kytkintä "-f" komentojen "m" tai "mf" kanssa. Jos kytkintä "-f" käytetään komennon "x" tai "e" kanssa, vain vanhat tiedostot voidaan korvata uusilla, arkistosta purettavilla tiedostoilla.

-ialt

Kytkee [ALT] -näppäimen avulla suoritettavan toimintotavan vaihdon pois päältä kokoruutunäytössä. Tämä saattaa auttaa joitakin sellaisia käyttäjiä jotka haluavat käyttää jotakin TSR:ää samalla kun käyttävät RAR ohjelmaa. Tällaisen astus voidaan tehdä pysyväksi lisäämällä AUTOEXEC.BAT -eräajoon rivi:

SET RAR=-ialt

-kb

Pidetään rikkoutuneet puretut tiedostot. Oletuksena RAR tuhoaa sellaiset tiedostot, joissa on havaittu CRC -virheitä purkiamisen jälkeen. Kytkin "-kb" aiheuttaa sen, ettei tällaisia tiedostoja tuhota.

-m[0..5]

Asetetaan tiivistysmenetelmä

-m0

store
Ei tiedoston tiivistystä lisättäessä arkistoon

-m1

fastest
Käytetään nopeinta menetelmää (vähiten tiivistystä)

-m2

fast
Käytetään nopeaa tiivistysmenetelmää

-m3

normal
Käytetään normaalia tivistymenetelmää (oletus)

-m4

good
Käytetään hyvää tiivistysmenetelmää (tiivistävämpi, mutta hitaampi)

-m5

best
Käytetään parasta menetelmää (hieman vielä enemmän tiivistävämpi, mutta hitain)

Oletusarvona RAR käyttää -m3 menetelmää (Normaali tiivistys).

-md[koko]:

Valitaan (tiivistysalgoritmin) sanakirjan koko kitotavoina (vain OS/2 versio). Kokovaihtoehdot: 64, 128, 256, 512 tai 1024. Vastaavasti voidaan käyttää kirjaimia "a", "b", "c", "d", tai "e". Liukuva sanakirja on erityinen muistialue, jota tiivistysalgoritmi käyttää. Mikäli tiivistettäväksi aiotun tiedoston koko (tai kaikkien iivistettäväksi aiottujen tiedostojen yhteinen koko) on suurempi sanakirjan koko, lisää kirjan koon suurentaminen yleisesti tiivistyssuhdetta, ja lyhentää pakkauskseen kuluvaa aikaa - mutta muistia tarvitaan myös enemmän. DOS -versiossa sanakirjan koko on kiinteä 64 -kilotavua. OS/2 -järjestelmälle (ja muille 32 -bittisille ympäristöile) tarkoitetun RAR -ohjelman oletusarvoinen sanakirjakoko on 256 -kilotavua, mutta kokoa voi vaihdella edellä esitettyjen vaihtoiehtojen rajoissa. Kun arkistoa puretaan, ei sanakirjan koolla ole merkitystä. Vaadittavan muistin koko saadaan kaavasta:

5*[sanakirjan koko]+150Kb.

Noin I MB vaaditaan purkuun ja 5*[sanakirjan koko]+1150Kb kiinteiden arkistojen päivitykseen. DOS -järjestelmälle suunniteltu RAR voi purkaa suuria sanakirja-arkistoja käyttämällä perusmuistia, EMS -muistia, sekä levymuistia. Jos käytettävissä ei ole EMS- tai levymuistia, hidastuu toiminta merkittävästi. DOS -järjestelmälle tarkoitettu RAR ei pysty muuntamaan suuria sanakirja-arkistoja .SFX -tiedostoiksi käyttämällä vakioista SFX -moduulia, ja se ei kykene myöskään päivittämään sellaisia kiinteitä arkistoja.

Esimerkki:

RAR a -s -mdd sources *.asm

tai

RAR a -s md512 sources *.asm

Luo kiinteän arkiston 512 Kb:n sanakirjalla.

-mm

Tiivistetään multimediatiedostoja. Tämä kytkee päälle erityisen multitimediatiedostojen tiivistysalgoritmin, ja tämä toiminto on tarkoitettu tiivistämään raakaa digitaalista audiodataa, kuten .WAV -tiedostoja aina neljän 8-bitin kanavalla, tai kahdella 16 -bitin kanavalla. Tämä algoritmi toimii hyvin myös "true color" -bittikarttatiedostoissa (24-bittisissä). Parannus tiivistyssuhteessa on 30 %:n luokkaa verrattuna normaaliin tiivistykseen. Kun RAR arkistoi tiedostoja multimedia-moodissa se suorittaa niille älykkään data-analyysin, ja voi mm. käyttää tiedoston eri osissa joko yleistä- tai multimediatiivistystä riippuen siitä, mikä kussakin tapauksessa on sopivin muoto. Tällainen analyysi mahdollistaa saavuttamaan optimaalisen suorituskyvyn kun erilaisia datatyyppejä puretaan taas tiedostoksi. Jos käytetään "f" -modifioijaa, tiivistetään koko tiedosto multimediatiivistyksellä. Tästä voi olla apua tiettyjä multimediatiedostoja tiivistettäessä, mutta tavallisesti tämä vain kasvattaa arkiston kokoa. Sekä -m[N] "Set compression method" ja -s "Create solid arkisto" kytkimiä voidaan käyttää multimediatiivistyksessä, mutta ne vaikuttavat vain niissä tiedoston osissa, joissa yleinen algoritmi toimii. Jos "-mm" on käytössä ei-multimedia-datan käsittelyssä, ei tiivistyssuhde tavallisesti muutu verattuna yleiseen menetelmään, tai muutu merkittävästi, mutta koska käytetään multimedia-analyysiä on pakkausnopeus aina hitaampi. Tästä syystä "-mm" ei ole suositeltava käsiteltäessä muita kuin multimediatiedostoja. Huomautus: Multimediatiivistys on suunniteltu tietylle tiedostotyypille, ja se toimii hyvin käsiteltäessä .WAV, .STM, ja .MOD -äänitiedostoja, sekä "true color" -bittikarttoja, mutta on hyödytön äänitiedoston .MID -prosessointiin, sekä .GIF, ja .JPG -kuvatiedostoille, sekä 8:n-bittisille bittikartoille.

Esimerkki:

RAR a -m5 -s -mm songs *.wav

-mmf

Tiivistetään multimediativistystä käyttäen. Tämä kytkin eroaa "-mm" kytkimestä siinä, että sitä käytettäessä kaikki tiedostot tiivistetään multimedia-algoritmilla riippumatta multimedia-analyysin tuloksista. Tavallisesti se johtaa huonoon tiivistyssuhteeseen, mutta voi olla hyödyllinen siinä hypoteettisessa tapauksessa ettei RAR kykene tunnistamaan multimediatiedostoa.

-o+

Olemassaolevat tiedostot päällekirjoitetaan

-o-

Olemassaolevia tiedostoja EI päällekirjoiteta (oletus)

-p[salasana]

Asetetaan salasana kirjoittamalla se etukäteen optiona valmiiksi.

-p

Asetetaan salasana kun sitä pyydetään. Salasana on tapauskohtainen. Jos et anna salasanaa komentoriviltä, RAR kysyy:

Enter password:

Esimerkki:

RAR a -pmyhoney*.txt

Vastikään lisätyt tiedostot enkryptataan salasanalla 'myhoney'.

-r

Ohjataan alihakemistot uudelleen. Käytetään seuraavien komentojen kanssa: "a","u","f","m","x","e","t","p","v","l","c","cf","s". Käytettäessä komentoja "a", "u", "f", "m" prosessoidaan kaikki tiedostot kaikissa alihakemistoissa - kuten myös vallitseva työhakemisto. Käytettäessä komentoja "x" , "e", "t", "p", "v", "l", "c", "cf", "s" prosessoidaan kaikki alihakemistojen arkistot, kuten myös vallitseva työhakemisto.

-ri [P][:{S}]

Asetetaan prioriteetti ja torkkuaika (vain OS/2). Tämän option avulla RAR säätelee järjestelmän latautumista moniajo-ympäristössä. Tehtäväprioriteetti [P] (mahdolliset arvot 0 ... 128) vastaa OS/2 -konseptia. Arvot [P] ryhmitetään seuraavasti:

[P] arvo
0
1-32
33-64
65-96
97-120

Vastaavat OS/2 [prioriteettiluokka]:[prioriteettitaso] OS/2 oletus (kuten 2:0, tai [P]=33)

1:0-1:31
2:0-2:31
3:0-3:31
4:0-4:31

Kun [P] on yhtäsuuri kuin '0', käytetään OS/2 tehtäväprioriteetin oletusarvoa. Torkkuaika {S} on arvo välillä 0 - 1000 (millisekuntia). Tämä on se aikaperiodi jossa RAR antaa komennon jälleen OS/2 järjestelmälle kun jokainen luku- ja kirjoitustapahtuma on suoritettu pakkauksessa tai purkamisessa. Torkkuajan asettaminen on hyödyllistä kun useita saman prioriteetin tehtäviä ajetaan järjetelmässä.

Esimerkki:

RAR a -r -sfx -ri0:100 backup *.*

Käynnistää RAR ohjelman oletusavo-prioriteetilla, sekä 100 -millisekunnin torkkuajalla jokaisen luku- ja kirjoitustapahtuman jälkeen.

-rr[N]:

Lisätään datan korjausaputiedot (recovery record). Jos tätä kytkintä käytetään arkistoa luotaessa, tai sitä muokattaessa, lisätään korjausaputiedot arkistoon, joka työskentelyn päätteeksi luodaan. Tätä kyseistä aputietoa käytetään yritettäessä korjata vioittunutta arkistoa.

-s

Luodaan kiinteä arkisto. Kiinteä arkisto on erityinen arkiston laji. Katso kohtaa 'SANASTO' lisätietojen osalta tässä oppaassa. Todettakoon tässä kuitenkin lyhyesti, että kiinteä arkisto on arkisto, joka on tehty "yhtenäisenä bittivirtana", ja jossa siten on tavallaan vain yksi tiedosto.

Esimerkki:

RAR a -s -v1440 -sfx maddy *.*

Luo kiinteitä itsepurkautuvia (SFX) Peräkkäispainoksia, joiden koko on 1440000 bittiä.

Huomautus: Katso RARFILES.LST -tiedoston kuvaus - kiinteän arkistotiedoston järjestysluettelo.

-s[N]

Luodaan kiinteitä ryhmiä käyttäen tiedostojen laskemista. Sama kuin "-s", mutta palauttaa kiinteän tilastoinnin oletusarvoionsa heti kun on tiivistetty [N] -tiedostoa. Kytkin pienentää tiivistysastetta, mutta toisaalta se vähentää menetyksiä käytettäessä kiinteää arkistomuotoa, ja jos tällainen arkisto vahingoittuu.

-se

Luodaan kiinteitä ryhmiä käyttäen laajennusta. Tämä kytkin vastaa "-s" -kytkintä, mutta palauttaa kiinteän tilastoinnin oletusarvoonsa mikäli tiedostonimen laajennus muuttuu. Tämän kytkimen käyttö hidastaa tavallisesti tiivistysnopeutta, mutyta toisaalta se vähentää menetyksiä joita seuraa käytettäessä kiinteää arkistointimuotoa.

-s-

Ei käytetä kiinteää arkistointia.

-sfx

Luodaan kiinteä itsepurkautuva (SFX) arkisto. Käytettäessä tätä kytkintä luotaessa uutta arkistoa luodaan itsepurkautuva arkisto.

Esimerkki:

RAR a -sfx sources *.asm

Tämä komento luo itsepurkautuvan arkiston, jonka tiedostonimenä on SOURCES.EXE. Tästä tiedostosta voidaan purkaa sen sisältämät tiedostot käynnistämällä tämä "ohjelma". Toisaalta tällaisia arkistoja voidaan tavallisesti purkaa myös käyttämällä RAR ohjelmaa.

-sfx[file.sfx]

Luodaan itsepurkautuva (SFX) arkisto käyttämällä vaihtoehtoista SFX moduulia.

Esimerkki:

RAR a -sfxidos.sfx -zscript.s myinst

Lisätietoja asiasta tiedostossa SFX.TXT, joka toimitetaan RAR -ohjelman mukana.

-std

stdout -muoto. Kaikki tulostettava teksti lähetetään stdout-virtaan, jonka avulla voidaan ohjata RAR-tulostus tiedostoon, kuten:

RAR v -std bambam >bambam.lst

Mutta voidaan käyttää myös 'hiljaista' muotoa ilman tulostusta:

RAR x -std dime 10cents.txt >nul

Huomautus:Jos stdout -muotoa käytettäessä esiintyy arkistokommentti, ei esityksessä ole viivettä.

-tk

Arkiston päivämäärää ei muokata. Tämä estää RAR ohjelmaa muokkaamasta arkiston päivämäärää arkistoa muutettaessa.

-tl

Asettaa arkiston päivämäärän uusimman tiedoston mukaisesti. Pakottaa RAR ohjelman asettamaan arkiston päivämäärän arkistossa olevan uusimman tiedoston mukaisesti.

-u

Päivitetään tiedostot. Voidaan käyttää luotaessa arkistoa, tai sitä purettaessa. Komentoketju "a -u" vastaa komentoa "u". Kytkintä "-u" voidaan käyttää yhdessä komentojen "m" tai "mf" kanssa. Jos tätä kytkintä käytetään komentojen "x" tai "e" kanssa, puretaan arkistosta sellaiset tiedostot, joita ei ole levyllä, sekä tiedostot, jotka ovat uudempia kuin niiden kopiot levyllä.

-v

Luodaan painoksia koon automaattista määritystä käyttäen.

Huomautus: Kun kytkintä käytetään "v" tai "l" -komentojen kanssa, luetteloi RAR kaikki painokset aloittaen siitä, joka on määriteltävänä.

-v[koko]

Luodaan arkistopainoksia. Oletusarvona tämä kytkin käyttää tuhansia (1000) bittejä, (eikä 1024 x bittejä). Voit antaa koon myös kilobitteinä käyttäen symbolia "k" tai bitteinä käyttäen symbolia "b", tai voit käyttää jotakin etukäteen määritellyistä arvoista käyttämällä symbolia "f", jota seuraa numeroarvo. Ennaltamääritellyt arvot voivat olla 360, 720, 1200, 1440, tao 2880, ja ne voidaan korvata vastaavilla levykkeiden koolla. Mikäli kokoa ei erikseen määritellä, käytetään automaattista määritystystä. Jos Peräkkäispainokset luodaan samaan asemaan kuin väliaikaistiedostot (vallitseva asema on oletuksena, jota voidaan vaihtaa "-w" -kytkimellä), ei automaattisella koon määrityksellä ole merkitystä. Tällaisessa tapauksessa koko tulisi määritellä erityisen tarkasti. Jos Peräkkäispainokset luodaan johonkin MUUHUN asemaan kuin siihen, jossa väliaikaistiedostot sijaitsevat, kysytään käyttäjältä ensimmäisen painoksen luomisen jälkeen:

Create next volume: Yes/No/All/Quit

Tässä kohden tulisi asemaan asettaa uusi levy(ke). Jos Vastataan 'A' luodaan painokset ilman taukoa. Luotaessa levykeasemaan näitä painoksia ei tulisi valita 'A' vaihtoehtoa. Ensimmäinen painos Peräkkäispainosten sarjassa saa tunnusosakseen .RAR, ja seuraavat juoksevassa sarjassa .R00 ... R99. Kun tällaista Peräkkäispainosta puretaan (takaisin) käytetään vain ensimmäistä painosnimeä (*.RAR). Jos asemassa ei ole seuraavaa painosta (ja painoksia ei ole sijoitettu samaan hakemistoon jonne tilapäistiedostot on sijoitettu) käyttäjä saa kehoituksen:

Insert disk with <next volume name>
Insert the disk with the correct volume and press any key
.

Jos purkamisen aikana seuraavaa painosta ei löydy, ja painokset on asetettu samaan hakemistoon jossa tilapäistiedostot ovat, RAR keskeyttää toimintansa virheilmoitukseen:

Cannot find [volume name]
Cannot change disk with temporary files

Arkiston Peräkkäispainoksia ei voi muokata. Komentoja "d", "f", "u", ja "s" ei voida näissä käyttää, ja komentoa "a" voidaan käyttää ainoastaan sekvenssiä luotaessa. On mahdollista - joskaan ei todennäköistä - että Peräkkäispainoksessa jonkin tiedoston koko arkistossa on suurempi kooltaan kuin sen tiivistämätön koko. Tämä johtuu siitä seikasta että tallennusta ('storing' (ei tiivistystä mikäli koko kasvaa)) ei voida käyttää Peräkkäispainoksessa. Peräkkäispainokset voivat olla myös itsepurkautuvia (SFX). Tällainen arkisto tulisi luoda käyttäen sekä "-v" että "-sfx" -kytkimiä.

Esimerkki:

1. Arkistoidaan levyaseman C: tiedostot levykeasemaan A:

RAR a -r -v a:allhard c:\*.*

(tällöin vallitseva levy EI SAA OLLA a:)

2. Luodaan arkiston Peräkkäispainoksia kooltaan 1440000 bittiä vallitsevaan hakemistoon:

RAR a -v1440 4flopp

tai

RAR a -v1440 4flopp *.*

-vd

Tuhotaan levyn sisältö ennen painoksen luomista. Tämän vaihtoehdon käyttö tuhoaa kaikki kohdelevy(kkee)n tiedostot ja hakemistot kun "-vd" on käytössä. Kytkin soveltuu käytettäväksi ainoastaan mediaan, joka voidaan poistaa - kuten levykkeisiin. Kiintolevyn sisältöä ei voida tuhota tällä optiolla.

-w[polku]

Kytketään väliaikaistiedostojen hakemistoksi toinen hakemisto. Tällä kytkimellä väliaikaistiedostojen hakemistoksi voidaan osoittaa toinen asema - esimerkiksi RAM-levyasema, tai hyvän suorituskyvyn omaava (kiinto)levy.

Esimerkki:

RAR a -we:\tmp bmps *.bmp

Väliaikaistiedostot voidaan luoda hakemistoon E:\TMP

-x[maski]

Ei poimita maskissa määriteltyjä tiedostoja

Esimerkki:

RAR a -x*.bak purearch.rar

Voit spesifioida kytkimen "-x" useita kertoja:

RAR a -r -x*.arj -x*.rar rawtiedostot

-x@[luettelo]

Ei poimita luettelotiedostossa olevia tiedostoja

Esimerkki:

RAR a -x@exlist.txt arch *.exe

-y

Hyväksytään vastaukseksi 'Yes' jokaiseen kyselyyn.

-z[tiedosto]

Lisätään arkistoon kommentti.

SFX kytkimet

SFX arkistomoduulia, joka ympätään tavalliseen .RAR arkistoon ja tehdään siitä siten itsepurkautuva, voidaan käsitellä kytkimin:

-e

Purkaa tiedostot SFX arkistosta. Tämä kytkin on oletusarvoisesti käytössä, ja se vastaa RAR ohjelman komentoa "x". Tämä 'oletusarvoisuus' tarkoittaa käytännössä sitä, että annettaessa itsepurkautuvan arkiston nimi se purkaa sisältönsä.

-t

Testaa SFX arkisto. Tämä kytkin vastaa RAR komentoa "t".

-v

Näytä arkiston sisältö. Kytkin vastaa RAR komentoa "v".

SANASTO

Arkisto

Erityinen tiedosto, joka sisältää yhden tai useampiatiedostoja, jotka voidaan enkoodata tai tiivistää.

Tiivistys

Menetelmä, jolla dataa enkoodataan jotta sen vaatima levytila vähenisi.

CRC Cyclic Redundancy Check

Matemaattinen menetelmä, jolla lasketaan tietty tarkistusinformaatio datan validiuden määrittämiseksi.

Sanakirjan koko

Sen muistipuskurin koko, jotka käytetään etsittäessä samanlaisuuksia (kun ollaan tiivistämässä tiedostoja) siinä tiedostossa, jota ollaan lisäämässä arkistoon.

SFX -Arkisto

Tiedonstotyyppi, jota käytetään purkamaan tiedostoja arkistosta annettaessa tämän itsepurkautuvan arkiston tiedostonimi. Useimmiten tällaisen tiedoston tunnusosa on .EXE.

Liukuva sanakirja

Kaso kohtaa, jossa selvitetään sanakirjan koon määrittelyä.

Kiinteä

Arkisto pakataan käyttäen erityistä tiivistysmenetelmää, jossa kaikki tiedostot nähdään yhtenä ja jatkuvana datavirtana. Eritysen kätevä pakattaessa suurta määrää pieniä tiedostoja.

Painos

Osa sellaista arkistoa, joka on pilkottu useisiin erillisiin osiin - mikä mahdollistaa niiden tallentamisen useille eri levykkeille. ällainen Peräkkäispainos puretaan alkaen ensimmäisestä painoksesta sarjassa.